Diskuse

Někomu dva, někomu nic…

Vložit nový příspěvek

No, uz podle zvonku

15.4.2009 13:45 vložil Pedro

... je videt, ze je dum skutecne v dezolatnim stavu :)


Reagovat  Reagovat s citací


byty za smluvní nájemné - výběrové řízení pro všechny?

8.4.2009 14:13 vložil KOSTRBATÁ

" zúčastnil jsem se výběrového řízení na pronájem bytu dle ust. §36, zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze za smluvní nájemné".JENŽE tyto byty jsou pouze z domů, které nejdou do privatizace, ale občas se udělá zajímavá výjimka pro některé osoby. PROČ NE


Reagovat  Reagovat s citací


Privatizace bytů x mladí Češi x cizinci x ODS

30.10.2008 19:21 vložil karel.ctvrty

Podle not ODS probíhá privatizace bytů. Rozprodej veřejného majetku za směšnou cenu do vlastnictví jedné skupiny obyvatel – tzv. oprávněným nájemcům. Ostatní ať se postarají, tak jak říkají stanovy ODS. Oprávněnými nájemci bytů jsou tak často i cizinci, kteří s tvorbou veřejného majetku v České republice nemají co dělat. Může zde někdo vysvětlit, proč mají cizinci, kteří se stali oprávněnými nájemci, nárok koupit si byt v hodnotě několika milionů za 500 000 Kč (tedy nezdaňovaný zisk v hodnotě několika milionů) a mladí Češi musí uzavřít hypotéku?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Privatizace bytů x mladí Češi x cizinci x ODS

25.11.2008 17:44 vložil Jirka

To jste se spletl s tou cenou. A hodně. Za 500 000 může nakupovat jen místostarosta Lochman (a to hned dvakrát). Ostatní musí vysolit pěkně tržní cenu dva a půl melounu.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: Privatizace bytů x mladí Češi x cizinci x ODS

26.11.2008 00:03 vložil Jiri

Je tady poněkud "PŘEJIRKOVÁNO"


Reagovat  Reagovat s citací


bytová družstva x právní privatizace

20.10.2008 21:39 vložil jozífek

Usnesení vlády č. 1313 ze dne 12. října 2005 je zajímavý dokument. Jenže pánové přece jen cosi opomenuli. Bytová družstva jsou obchodní společnosti. Nejsou to neziskové organizace. Nemohou tedy obdržet žádnou systematickou veřejnou podporu. Existují totiž mezinárodní smlouvy o ochraně investic. A ty zaručují zahraničním obchodním společnostem stejné obchodní podmínky. To znamená, že pokud zde vznikne bytové družstvo např. holandského podnikatele, musí mu stát poskytnout stejnou podporu jako poskytl českému bytovému družstvu, že. Takže každý bude mít také nárok na příspěvek cca 5 milionů. Takže privatizace bytů možná probíhá podle směrnic, ale ne podle práva. Asi prostě blbě. Doufám, že oprávnění nájemníci včetně pana Pitharta nebudou chtít, aby tyto příspěvky za ně platili ostatní občané.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: bytová družstva x právní privatizace

21.10.2008 00:56 vložil Pražan odjinud

Jozífku, Jozífku, Vám ten Pithart leží hodně hluboko v žaludku. Co Vám vlastně udělal?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: bytová družstva x právní privatizace

30.10.2008 19:35 vložil jozífek

Senátor Petr Pithart, prodal byt za 14,5 miliónu korun...
http://www.novinky.cz/clanek/143926-paroubkovi-zustaly-dva-byty-a-milionove-dluhy.html. Tento byt si koupil z majetku MČ Pha 1 podle údajů na webu Prahy 1 za cca 700 000,- Kč. A to na základě zákonů, které sám tvořil. V tisku se tím ještě chlubil. Přitom právo, pořídit si byt za stejných podmínek, ostatním občanům jednušše upřel. Vám se to líbí? Co horšího ještě může zákonodárce provést?


Reagovat  Reagovat s citací


Bezpráví a ignorance

16.10.2008 06:50 vložil karel.ctvrty

Při prodeji majetku obce pod tržní cenou od r. 2003 poskytuje úřad Pha 3 veřejnou podporu. Na tuto podporu se vztahuje toto nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nově se upravují podmínky, za kterých lze poskytnout podporu de minimis. Uvedené Nařízení je na webové adrese:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_379/l_37920061228cs00050010.pdf. Před tím platilo totéž nařízení, jen částka byla 100 000 EUR.
Podporou de minimis je nutno rozumět podporu malého rozsahu (stanovenou prahovou hodnotou), která neovlivní obchod mezi členskými státy nebo nenaruší hospodářskou soutěž, která proto nesplňuje všechna kritéria článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES a jako taková nepodléhá oznamovacímu postupu podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.
Podpora de minimis tedy může být poskytnuta bez dalšího, a to v případě, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne částku 200 000 EUR (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě, nikoliv již tedy kalendářní roky. Toto tříleté období je nutno posuzovat individuálně u každého daňového subjektu, tedy buď kalendářní rok nebo hospodářský rok. Podporu de minimis není možné kumulovat s jinou veřejnou podporou, pokud by touto kumulací došlo k poskytnutí podpory ve vyšší míře, než je uvedena v nařízeních o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí Evropské komise, v případech individuálního rozhodnutí ve věci veřejné podpory. Poskytovatel – tedy Úřad Pha 3 - je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od data, kdy byla poskytnuta poslední individuální podpora de minimis. Ministerstvo financí v pokynu č. D – 307 MF uvádí podmínky týkající se poskytování veřejné podpory útvary zabývajícími se správou daní a poplatků. Jde o totéž. Orgány veřejné správy ČR poskytují od vstupu ČR do EU veřejnou podporu občanům i podnikatelským subjektům při prodeji obecního majetku v rámci tzv. privatizace svého nemovitého majetku. Jedná se o prodej domů, bytů, nebytových prostor a pozemků ze netržní cenu nebo za cenu, které není obvyklá. V případě právní nejistoty - nevědí co činí - se mají orgány veřejné správy obracet na správní orgány unie. Dotaz: jakpak se vyrovnává se s tímto předpisem radnice?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Bezpráví a ignorance

16.10.2008 12:08 vložil karel I.

prodej za cenu ktera neni obvykla? A spekulativni ceny na trhu, kde se obchoduje zlomek z celkoveho poctu bytu maji nejakou vypovidajici hodnotu? Je snad skutecna koupeschopnost obcanu v milionech Kc, za ktere se ten zlomek bytu na trhu prodava, nebo pouze v desetitisich ci stotisicich korunach, ktere maji lide prumerne na uctech. Jakpak asi pri trznich rozumeji nejvyssich moznych prodejnich cenach by byly zohledny investice najemniku do bytu, ktere behem trvani najemni smlouvy , casto za cela desetileti, provedli? Kam by se asi propadla trzni cena, pane Karle IV., kdyby vsechny obecni byty byly prodavany naraz na trhu? Tak tu prosim nepovidejte neco o trznich cenach clovece?


Reagovat  Reagovat s citací


Re: Bezpráví a ignorance

16.10.2008 23:59 vložil Pražan odjinud

Karle čtvrtý, při veškeré úctě k tomu, co jste pro Země České vykonal ve své době, teď poněkud matete pojmy. Ona směrnice EU se vztahuje na právní subjekty (tedy bytová družstva) a nikoliv na jednotlivce/občany. Pokud si nevíte s interpretací rady, obraťte se na MMR, kde Vám jistě poskytnou kvalifikované vysvětlení. Ovšem, legální je i prodej/privatizace družstvům nájemníků, provádí-li se na základě znaleckého posudku. A to se dnes provádí u všech forem privatizace bytového fondu.


Reagovat  Reagovat s citací


Četli jste poslední Radniční noviny?

10.10.2008 10:11 vložil Jirka

Na straně dvě je článek o zvýšení nájemného v obecních bytech. Pardon, je to vlastně článek o výměně nevyhovujících oken v panelových domech. Tedy vlastně vůbec nevím, o čem ten článek je.

Nějak to tam prostě dávají do souvislosti. Asi si prostě netroufli dát tam článek zvlášť o zvýšení nájemného a zvlášť o výměně oken. Z obojího jistě nájemníci nejsou nadšeni, protože i ta zdánlivě žádaná výměna oken bude znamenat strpět tam delší dobu přeplacenou firmu najatou radnicí, která tam za šílenou dobu a šíleným způsobem dá ta nejlevnější a nejhorší okna na trhu. Kvalita práce bude opět šílená a nikdo se nedomůže nápravy. Načež bude výrazně navýšena účetní hodnota domu (podotýkám, že jenom ta účetní) pro případ pozdější privatizace.

Pod článkem je podepsaný místostarosta Lochman. Tedy ten, koho se již podobné problémy netýkají, že..... :-/


Reagovat  Reagovat s citací


ODS jistě vyloučí pana Lochmana ze strany..

2.10.2008 07:09 vložil jozífek

Stanovy ODS hlásají: Článek 2: Hlavní cíle a úkoly strany: být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokáží PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST SAMI ZA SEBE, za svou rodinu, za svoji obec a za stát … být stranou, jejíž SOCIÁLNÍ POLITIKA nePOVEDE k rovnosti v přerozdělování, ale K ROVNOSTI V PŘÍLEŽITOSTECH k uplatnění …být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a RESPEKTUJÍCÍCH PRÁVA a svobody OSTATNÍCH.

Článek 3 stanov ODS. Členství, ustanovení 8.h) pak uvádí: Člen je povinen: spolupracovat na uskutečňování cílů strany a prosazování jejího programu.

Toto všechno místostarosta Lochman nečiní. Neumožnil ostatním občanům, aby rovněž získali obecní byt za křiklavě výhodných podmínek, mohli ho prodat a zisk si ponechat. Na ostatní se nedostane, ti si mohou zasoutěžit o to, co případně zbude.

Ale ODS to tak jistě nenechá! Pánové Hurda, Pecha, Zeman, senátorka Filipi zjednají pořádek! Pro opakované porušování základních ustanovení stanov strany pana místostarostu vyloučí ze strany. Nemohou přece jinak. Špiní dobré jméno strany. A tak. Věřme jim.


Reagovat  Reagovat s citací


Špatný úředník- u místopředsedy MČa to nevadí

1.10.2008 12:59 vložil josefkarel

Pan Lochman píše, že proces změn v OK a RK je dlouhodobý! Výborný námět pro písničku o místopřededovi! Jestli ví, že procesy jsou dlouhodobé - proč ukazuje svoji neschopnost či záměr! bytové družstvo ve Viklefově 17 není v lividaci, žádné takové informace nejsou v obchodním rejstříku! prostě pan Lochman účelově lže!.
Snad se to změní do konce volebního období. To pak ale bude muset odejít po vymetení Augiášova chlíva zasviněného ?ODS! A co takhle majetkové přiznání? Bude povinné pro zastupitele! Těšme se na ně!


Reagovat  Reagovat s citací


Několik podivností s adresou pana Lochmana

1.10.2008 12:46 vložil josefkarel

Myslím si, že pan Lochman nemluví pravdu! Chtěl bych podotknout, že pan Lochman je také společník a jednatel obchodní firmy Z-Travel. s.r.o. se sídlem právě v tomto obávaném domě v Praze 3, Viklefova 1605/17. A pan Lochman stále u sebe dle výpisu z obchodního rejstříku uvádí bydliště Viklefova 1605/17. Asi je špatný podnikatel, když nezměnil svou adresu ve výpisu své firmy. Asi o tom neví. Úřady podle něj nějak pozdě reagují! To buď z důvodu, že to nezná jak to chodí v podnikání nebo je to záměrné! Po zkušenostech s ním jsem pevně přesvědčen, že je to záměrné. V každém případě se jedná o špatného úředníka veřejné správy- navíc místopředsedu modré ODS radnice na Praze 3!!
A teď dále. On je také 19. května 2004 členem představenstva Pražská parkovací, a.s.(spolu s Hurdou, MUDr Zemanem) a uvádí stále svou adresu Praha 3, Viklefova 1605/17.
Co se týče Bytového družstva Viklefova 1605/17. Tam je veden jako předseda představenstva s adresou tamtéž od 19. 12.2001. A že by bytové družstvo zkolabovalo není na výpise z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze , oddíl Dr, vložka 5214 nic! Stále existuje! A co provedl s tímto bytem? ? Předmětem činnosti tohoto bytového družstva byla také koupě tohoto domu! A nakonec provozovatel obchodu s dětským zbožím v Táboritské 24 je obchodní firma Z-Travel, s.r.o, jejímž jednatelem a společníkem je pan Lochman se svou udanou adresou Praha 3, Viklefova 1605/17. Takže co vy na to pane Lochmane!


Reagovat  Reagovat s citací


organizované rozkrádání veřejného majetku

26.9.2008 13:12 vložil jozífek

Princip: pan Pithart si může koupit byt za 15 milionů u Karlova mostu za 700 000,- Kč. Nájemmník v domě s majitelem - nic. Majitel rodinného domu nic. Obec se má podle zákona o majetek starat, ne ho rozprodávat. Případ, kdy je veřejný majetek prodáván bez souhlasu všech, kterým patří, je krádež. Co nabídnou politické strany nám ostatním? Obyčejný občan bude na takový byt vydělávat 20 let a víc.


Reagovat  Reagovat s citací


A co na to Ivan Mládek.....? :-)

23.9.2008 14:59 vložil Jirka

"...nejsem ani členem SVJ v tomto domě...proces změn v OR i KN..."


Reagovat  Reagovat s citací


státní byt x družstevní byt

23.9.2008 13:36 vložil Jana Novotná

Přečetla jsem si jak názor pana redaktora, tak pana Lochmana. Nerozumím jednomu. V době své žádosti o státní byt měl pan Lochman ještě byt družstevní. To lze? Myslela jsem, že nelze mít státní byt a vedle toho ještě byt družstevní nebo v osobním vlastnictví. Nebo to neplatí? Nebo svůj družstevní podíl převedl na Prahu 3?


Reagovat  Reagovat s citací


dobry clanek

22.9.2008 17:53 vložil Pavlina

Pane Konvicko, zcela uprimne, dobry clanek. Jinak dle meho nazoru samotna cena 17000 kc/m2, za kterou pan Lochman privatizuje byt neni nizka, ba naopak. Vsichni moc dobre vime, ze se na Prahze 3 privatizovali byty i za 2000 kc/ m2. Co je vsak skandalni je hlavne prodejni cena tech privatizovanych bytu na Jarove a pak skutecnost, ze pan Lochman, jak uvadite zjevne zneuziva sveho postaveni.


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama