Někomu dva, někomu nic…

Někomu dva, někomu nic…

Uplynulý týden měla veřejnost možnost se prostřednictvím tisku nebo při návštěvě schůze zastupitelstva MČ Prahy 3 dozvědět, že cena privatizovaných bytů z majetku obce v centru města ve Slezské ulici na Vinohradech, navíc v blízkosti stanic metra, je výrazně lacinější než v okrajové části, jakou Jarov bez pochyby je. Privatizaci domu ve Slezské ulici č. 70 na Vinohradech prosazuje především pan radní Zdeněk Lochman (ODS), který je v tomto domě trvale hlášen.

Tato skutečnost vyvolala u přítomných občanů bouři nevole. Místostarosta Lochman, který má ve své kompetenci právě privatizaci bytového fondu, obhajoval nízkou prodejní cenu špatným stavem nemovitosti, kvalitou dveří a vzdáleností od MHD.

Pan radní však elegantně zamlčel jeden podstatný fakt, a to ten, že v roce 2002 již jeden obecní byt zprivatizoval. Abychom byli konkrétní.  Usnesením Obvodního zastupitelstva M. č. Praha 3 č. 199 ze dne 2. 10. 2000 a č. 316 ze dne 12. 6. 2002, byl prodám dům Viklefova 1605/17 Praha 3 za kupní cenu 7 322 920 Kč bytovému družstvu s IČ 26490552. Předsedou tohoto družstva je právě pan radní Lochman.  Tyto informace jsou z volně přístupných zdrojů na internetu. Výše uvedené vyvolává dojem, že změna trvalého bydliště pana místostarosty byla ryze účelová a  měla mu dopomoci k získání další bytové jednotky za netržní cenu. Totiž ještě v roce 2004, kdy byla zapsána do  Obchodního rejstříku společnost Pražská parkovací a.s., uváděl pan Lochman své trvalé bydliště  Viklefova 1605/17, Praha 3. Tato adresa je uvedena v rejstříku dodnes.

Dotázal jsem se písemně pana místostarosty Lochmana, zda-li považuje ze své pozice radního tento svůj postup vůči občanům Prahy 3 za korektní. A zda-li umožní ostatním nájemcům obecních bytů takovou možnost, tj. privatizovat dva byty z majetku MČ.

Odpověď pana Lochmana doplním pod článek, jakmile ji obdržím.

Michal Konvička


Odpověď  pana místostarosty Zdeňka Lochmana ze dne 23.9.2008

 

Vážený pane, v době privatizace domu ve Viklefově ulici jsem byl spolu s manželkou řádným nájemníkem domu, kterého se privatizace dotkla. V té době jsem nebyl členem Zastupitelstva ani Rady MČ Praha 3. Je tedy zřejmé, že někde jsem bydlet musel a také bydlel. Protože se mi v roce 2006 narodilo třetí dítě, byl jsem postaven před nutnost řešit své bydlení, které v malém bytě s velkou rodinou nebylo možné. Od MČ Praha 3 jsem nepožadoval žádné přidělení většího bytu, tak jak se to děje ve stovkách žádostí, které na náš úřad přichází, ale zúčastnil jsem se výběrového řízení na pronájem bytu dle ust. §36, zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze za smluvní nájemné. Zúčastnit se těchto výběrových řízení  mohou všichni obyvatelé nejen Prahy 3, ale i celé ČR za předem jasných podmínek. Nájemné v těchto bytech nepodléhá deregulaci, protože je smluvní a několikanásobně překračuje jeho regulovanou výši. Důrazně se tedy musím ohradit proti nařčení účelovosti tohoto kroku. V bytovém družstvu, které je v likvidaci, již žádné činnosti nevykonávám, nejsem ani členem SVJ v tomto domě, a ani v tomto domě nebydlím. Proces změn v OR i KN je dlouhodobý a věřím, že údaje budou brzy změněny. Přesto, že nová IV. etapa privatizace patří do mé gesce, v tomto procesu se považuji za jednoho z obyvatel a nájemníka, kterého se privatizace dotkla. Nepovažuji se za občana jiné kategorie, který tím, že pro obec pracuje, by měl být z veškerých činností a procesů vyřazen.

Zdeněk Lochman

    zvonek

Dům Slezská 70


 


 


Související články

Praha 3 prodala byt místostarostovi za hubičku, lidé z paneláků si připlatí

Pro občany téměř nepochopitelný prodej obecních domů v Praze 3 schválili ve čtvrtek i přes protest opozice zastupitelé na Žižkově. Zatímco místostarosta Zdeněk Lochman (ODS) si může doposud obecní byt v secesním domě ve Slezské ulici na Vinohradech koupit za sedmnáct tisíc korun za metr čtvereční, lidé na jarovském sídlišti žijící v třicet let starých ...pokračování

Zpráva o jednání zářijového zastupitelstva.

Názory
Rozmohl se nám na zastupitelstvu takový nešvar. Jednobarevná ODS Rada MČ předkládá zastupitelům stále častěji stále větší počet materiálů teprve na místě, tedy nikoli 7 dnů předem, jak ukládá jednací řád. Předseda ODS Pavel Hurda slíbil, že do příště bude připraven návrh Jednacího řádu, který to vyřeší. Představuji si příslušnou větu v návrhu ODS ...pokračování
reklama