Předvolební komunální průvodce pro Prahu 3

 Předvolební komunální průvodce pro Prahu 3

I když ještě neznáme přesný termín podzimních komunálních voleb, které by se s ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky a zákonem o volbách měly konat nejdříve ve dnech 24. a 25. září 2010 a nejpozději 15. a 16. října 2010, pokusím se v tomto článku čtenáři nastínit nabídku politických subjektů, kterou může na podzim očekávat.

Úvodem se však ještě vraťme k výsledkům komunálních voleb z roku 2006, které na celé čáře vyhrála ODS, a díky rozdělení Prahy 3 na čtyři volební obvody získala jasnou většinu v žižkovském zastupitelstvu. Volební účast byla velmi slabá, tak tomu bylo i v minulých letech.

Voleb se zúčastnilo pouhých 38,3 % oprávněných voličů a jak je z tabulky patrné, přestože ODS nezískala v počtu odevzdaných hlasů většinu, právě díky přepočítávacímu systému, který výrazně nahrává velkým stranám, má nakonec 21 zastupitelů, tedy pohodlnou většinu v 36 členném zastupitelstvu.  Rozdíl mezi získanými hlasy a mandáty v zastupitelstvu tedy činí překvapivých a velmi podstatných 12,58%! Zajímavý je také přepočet získaných hlasů pro ODS z celkového sumy oprávněných voličů na Praze 3. Snadnými počty zjistíme, že k získání 58,33 % v zastupitelstvu MČ stačilo pouhých 17,5 % hlasů oprávněných voličů. Tolik asi volbám minulým.

 Pro voliče, kteří jsou zastánci starých (ne)pořádků, bude na podzim k dispozici ODS, která je a v posledních letech vystavena vlně pravidelných skandálů a to jak na úrovni Prahy 3 tak i v lize magistrátní.Pro levicově smýšlející občany se bude nabízet ČSSD, která v minulých volebních obdobích byla v koalici s ODS a nese svůj podíl viny na netransparentním fungování obchodních společností ve vlastnictví MČ. Členové ČSSD figurují i dnes v orgánech těchto společností.

Třetím nejsilnějším subjektem v minulých komunálních volbách byla koalice SNK-ED společně s KDU-ČSL. Tomáš Mikeska jako zástupce SNK-ED byl výraznou postavou opozice v zastupitelstvu s mnoha publikovanými články na kauza3.cz, což se však bohužel nedá říci o panu Říhovi, který zastupoval KDU-ČSL. Obě strany se budou ucházet o vaši přízeň i na podzim.

Strana zelených, zastoupena poměrně velmi mladými zastupiteli, odvedla v čele s pány Ruthem,  Valentou a Stropnický většinových podíl opoziční práce.  Zarážející zůstává poněkud nesrozumitelný postup Matěje Stropnického v některých republikových i komunálních kauzách. Pro případný úspěch v žižkovských volbách by bylo vhodné, aby si vedení místní organizace ujasnilo, kdo je za stranu na místní úrovni nositelem politického směru. Byla by škoda vzhledem k jejich pracovitosti, kdyby  zelení v příštím zastupitelstvu nebyli zastoupeni.

Strana KSČM má své tvrdé voličské zázemí a i ona je personálně zastoupena v orgánech obchodních společností  MČ, čímž se podepsala pod nečitelné čerpání  obrovských finančních prostředků obce bez jakékoliv kontroly ze strany opozičních zastupitelů.

Novými stranami, které budou na Praze 3 kandidovat, jsou TOP09, Věci veřejné a SPO Miloše Zemana. Pokusil jsem se kontaktovat paní Gabrielu Peckovou, místopředsedkyni místní organizace TOP09 a kandidátku do PS, se žádostí o rozhovor pro Kauzu3. O rozhovor však neprojevila žádný zájem. Na webové prezentaci místní organizace jsem nalezl jen několik obecných článků na vesměs republiková témata, což nasvědčuje skutečnosti, že se v místní komunální politice zatím příliš neorientují. Členem TOPky se stal i bývalý zastupitel a  člen ODA Josef Heller. Doufejme tedy, že své kolegy do tajů žižkovské radnice co nejdříve zasvětí. Budou-li však o to mít zájem…

Předsedou místní buňky Věcí veřejných se stal Pavel Dobeš, bývalý člen SNK-ED a po určitý čas asistent bývalé členky rady Hl. města Prahy Markéty Reedové. V případě Pavla Dobeše je zde garantována dobrá znalost celého temného pozadí hospodaření naší radnice, kandidoval do žižkovského zastupitelstva již v roce 2006 avšak nebyl zvolen. Škoda jen, že VV Praha 3 nemá svoje webové stránky, kde bychom se mohli dozvědět více.

Na republikovém webu SPO je uvedena jako kontaktní osoba na MO Prahy 3  Petra Mazanová, toho času na mateřské dovolené. Bližší informace o komunálním programu a případně dalších členech se mi bohužel nepodařilo zjistit.

A nakonec nám zde zbývá jako poslední relevantní subjekt do podzimních komunálních voleb občanské sdružení Žižkov(nejen)sobě, které na téma privatizace bytového fondu  získalo slušný počet sympatizantů. V jaké formě a ve spolupráci s kým půjde do voleb však zatím  není jasné. Člen Strany zelených Martin Stropnický je jedním z čelních představitelů tohoto hnutí, z čehož by šlo vyvozovat, že to bude právě Strana Zelených, s kým se představí u komunálních voleb. Určitý náznak náklonosti jsem u tohoto občanského sdružení zaznamenal i směrem k Zemanově straně SPO.  Avšak nepředbíhejme…

Závěrem snad jen úvaha, že na místní úrovni by se měly u voličů  spíše prosazovat osobnosti s čitelnou minulostí a názorovými postoji na úkor stranické příslušnosti. To však vyžaduje informovaného voliče, který se o dění ve své čtvrti a na příslušné radnici zajímá dlouhodobě, nikoliv jen dva dny před nástupem k volební urně.

 Je-li cílem menších opozičních a nových stran dosáhnou změny ve složení zastupitelstva naší MČ,  bude k tomu potřeba nevyhnutelná předvolební spolupráce a vytvoření silného koaličního uskupení, které by nabídlo nespokojeným občanům jasnou volbu. Jakmile však dojde ke tříštění těchto sil, stává se jakákoliv změna na žižkovské radnici velmi nepravděpodobnou.

 

 

reklama