Program 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Program 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Zasedání se koná dne 29. 3. 2011 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3. Jednání je veřejné a se svými připomínkami můžou vystoupit i občané Prahy 3.

 
 
 
I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
 
1. Návrh na odvolání Mgr. Jana Freidingera z funkce člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části a zvolení nového člena Výboru pro majetek Zastupitelstva městské části
Usnesení RMČ bude předáno při prezenci
 
2. Návrh změn jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3
 
3. Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 3
 
4. Odpověď na petici „Žádost podle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem“
 
5. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1.1.2011
 
6. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2011 
 
7. Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2012 – 2015
 
8. Žádost o odejmutí svěření pozemků parc.č. 4228/4, 4230/3, 4238/2, 4238/3, 4241/2, 4242/2, 4243/2, 4246/4, 4249/1, 4249/2, 4250/5, 4250/6, 4250/7, 4251/37, 4251/38, 4251/39 a 4251/40 v k.ú. Žižkov, částí ulic Malešická, Ke Kapslovně a Porterova
 
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce č. S 814/08 mezi Bytovým podnikem v Praze 3 v likvidaci a Městskou částí Praha 3
 
10. Změna spoluvlastnických podílů na společných částech domu čp. 2664 a spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 3606/11, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod Lipami 5 u bytové jednotky č. 2664/4 z 420/18324 na 420/18350, bytové jednotky č. 2664/9 z 420/18324 na 420/18350, bytové jednotky č. 2664/13 z 420/18324 na 420/18350, bytové jednotky č. 2664/17 z 420/18324 na 420/18350, bytové jednotky č. 2664/21 z 420/18324 na 420/18350, bytové jednotky č. 2664/22 z 553/18324 na 553/18350
 
11. Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1666/6 v budově čp. 1666, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Kolínská 19
 
12. Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1899/43 v budově čp. 1899, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Baranova 6
 
13. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1704, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 98
 
14. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1921, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 130, 132
 
15. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1888, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 139
 
16. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1736 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 99
 
17. Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1738, 1739 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 103, 105
 
18. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114
 
19. Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2138/21 v budově čp. 2138, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Slezská 114
 
20. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2414, 2415, 2416, 2417, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 153, 155, 157, 159
 
21. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2411, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161
 
22. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1886, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 173
 
23. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2396, 2397, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 176, 178
 
24. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2360, vše k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 203
 
25. Prodej pronajatých bytových jednotek č. 1666/13 a 1666/19 v budově čp. 1666, vše v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Kolínská 19 
 
26. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61 
 
27. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2386, 2387, 2388, 2389, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jana Želivského 13, 15, 17, 19
 
28. Prodej pronajatých bytových jednotek v budovách čp. 1829, 1830, vše v k.ú. Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Radhošťská 14, Lucemburská 34
 
29. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1925, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Přemyslovská 40
 
30. Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2251 v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Soběslavská 27
 
31. Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 25 ze dne 21.12.2010 k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Loudova 6, 4, Biskupcova 53, 55, 57, 59, 61
 
32. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
33. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí daru a návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
34. Poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3
 
35. Stanovisko MČ P3 ke koncepci územního plánu v oblasti Nákladového nádraží Žižkov pro jednání rozkladové komise Ministerstva kultury ČR
 
36. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2011
 
37. Poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3
 
38. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 2010/02021/7.1 ze dne 10.11.2010
 
39. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686
 
40. Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271
 
41. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/2593 dodatkem
 
42. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137
 
43. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
 
44. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 
45. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/1700
 
46. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/2697
 
47. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
48. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
 
II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
 
- K podnětu občanů Městské části Praha 3 dle ustanovení §8, písm. c) zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze „Nesouhlas se záměrem výstavby obytného komplexu pro tzv. ústupové bydlení v lokalitě kempu a sportoviště na Pražačce“
 
- Zpráva Zastupitelstva městské části o činnosti za II. pololetí 2010
 
- Zpráva Rady městské části o činnosti za II. pololetí 2010
 
- Zápisy z výborů ZMČ
 
- Zápis z jednání komise SPOD
 
- Informace o vyřízení dotazů, podnětů a interpelací z 2. zasedání Zastupitelstva městské části, konaného dne 21.
 

Související články

Rozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

Názory
S předstihem vám přinášíme rozhovor s paní starostkou, který byl připraven pro další číslo tištěné Kauzy3. Otázky byly položeny korespondenční formou v průběhu února.pokračování

Rozpočet Prahy 3 pro rok 2011

Praha 3 v těchto dnech zveřejnila návrh rozpočtu městské části pro rok 2011. Rozpočet v celkovém úhrnu pracuje se sumou 1,2 miliardy Kč. Dokument bude pravděpodobně jedním z bodů plánované schůze Zastupitelstva Prahy 3, která je svolána na 29. 3. 2011. Celé znění najdete uvnitř článku. Současně připomínáme, že zasedání Zastupitelstva je veřejné a se svými ...pokračování
reklama