Rozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

NázoryRozhovor se starostkou Prahy 3 Ing. Vladislavou Hujovou

S předstihem vám přinášíme rozhovor s paní starostkou, který byl připraven pro další číslo tištěné Kauzy3. Otázky byly položeny korespondenční formou v průběhu února.

Co bylo hlavním motivem ucházet se o pozici starostky? Přesněji řečeno, co konkrétně jste chtěla na radnici v Praze 3 změnit?
 
Do TOP 09 jsem vstoupila proto, že jsem již nechtěla pouze pasivně kritizovat stávající pořádky a domnívám se, že mám již dostatek životních a profesních zkušeností na to, abych se mohla aktivně podílet na veřejném dění a to byl i důvod toho, že když mi bylo nabídnuto kandidovat na starostku, tuto nominaci jsem přijala. 
 
Povedlo se Vám již něco z toho?
 
Zásadní rozhodování podléhá schvalování Zastupitelstvem MČ Prahy 3. Na březnovém zasedání bude předložen rozpočet na rok 2011, kde je mimo jiné navrženo snížení mzdových nákladů, snížení celkových provozních nákladů úřadu, snížení investičních nákladů a počítá se s ukládáním části výnosů z privatizace pro krytí rozpočtu v budoucích letech. Dále se připravují nová pravidla privatizace.
Vzhledem k tomu, že byl velmi omezeně zabezpečen zimní úklid ze strany majitele chodníků /HMP/, zpracovává Praha 3  nový systém technického a finančního zabezpečení zimního úklidu pro příští sezóny. Na základě vyhodnocení dopravně-bezpečnostní situace se bude realizovat úprava přechodů pro chodce. Bude posílena hlídková činnost strážníků Městské policie v okolí školských zařízení.
Co se týká mě osobně, měla jsem již desítky osobních jednání přímo s občany, kteří se na mě obrátili s konkrétním problémem a pokud je to jen trochu možné, snažíme se hledat uspokojivé řešení.
 
TOP 09 vznikla jako alternativa k etablovaným politickým stranám a přetáhla k sobě  mnoho voličů, kteří chtěli změnu. Komunální volby v Praze 3 jste vyhráli a pro koaliční spolupráci jste se ze dvou alternativ rozhodli pro spojenectví s ODS, která místní radnici vedla několik předchozích volebních období. Co Vás k tomu vedlo?
 
TOP 09 je pravicovou stranou. Občané Prahy 3 v komunálních volbách dali většinu hlasů právě těmto pravicovým politickým stranám, takže jsme respektovali politickou vůli voličů.
 
Myslíte, že komunální politika může být pravá, či levá?
 
K řešení každého problému i na komunální úrovni vede několik cest a právě ve volbě této cesty se odráží „pravý či levý“ politický názor. Nicméně právě komunální úroveň vyžaduje maximální zodpovědnost všech politiků, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Je rozhodnutím každého jednotlivce, zda je pro něj prioritní zájem obce,  jejich obyvatel a odpovědnost k budoucím generacím nebo  prosazování jednotlivých atraktivních témat vytržených z kontextu, která mu možná pomohou v politické kariéře, ale do budoucna mohou mít fatální dopad na fungování městské části.
 
Městská část Praha 3 vlastní několik obecních firem, jejichž prostřednictvím protéká prakticky polovina rozpočtu městské části. V minulém období bylo pro občana, či opozičního zastupitele jen velmi těžké o hospodaření těchto firem cokoliv zjistit. Chcete to změnit? Jak? 
 
Prvotní změnou v obchodních společnostech, vlastněných přímo nebo nepřímo MČ Praha 3, by měla být částečná personální obměna statutárních a kontrolních orgánů, kde samozřejmě počítáme s účastí opozičních zastupitelů v dozorčích radách. Dále bude následovat bližší seznámení se s činností těchto společností (minulost, současnost a budoucí plány) a důkladné vyhodnocení systému jejich fungování a ekonomické efektivity.
V rámci rozpočtu MČ hodláme omezit investování do majetku, který bude privatizován, ale samozřejmě musí být dokončeny velké stavební akce, které jsou již realizovány.  Zavedeme pravidla pro informování Rady MČ Praha 3, např. ve formě čtvrtletních zpráv o činnostech a hospodaření obchodních společností.
   
Hospodaření zmíněných firem bylo v minulosti často zpochybňováno opozicí. Dnes je vedení Prahy 3 z velké části nové a proto si dovolím položit otázku – byly tyto námitky podle Vás oprávněné?
 
Na tuto otázku ještě nelze jednoznačně odpovědět, ale nic nenasvědčuje tomu, že by tyto společnosti nerespektovaly právní rámec ČR.  Nejdříve je nutné se s činností obchodních společností blíže seznámit, udělat si názor a poté zaujmout jednoznačné stanovisko k budoucnosti těchto firem.
 
Velkým tématem je bezpochyby Nákladové nádraží Žižkov. Zatímco opozice hájí budovu bývalého nádraží, vedení Prahy 3 protestuje proti jejímu prohlášení za kulturní památku. Co Vás k tomu vede?
 
Nákladové nádraží Žižkov z pohledu radnice má několik oblastí, které musí být řešeny s ohledem na fungování Prahy 3 a na život obyvatel našeho obvodu dnes, ale i v budoucnu:
1/ Dopravní obslužnost – vzhledem k rozpočtové odpovědnosti preferujeme nejlevnější a technicky logické řešení prodloužení Olšanské ulice, 
2/ Dodržování regulativů daných územním plánem – budeme důrazně dbát na to, aby schválený uzemní plán byl dodržován,
3/ Veřejná občanská vybavenost – soukromé investice do tak velkého území /cca 35ha, cca 15.000 nových obyvatel Prahy 3/ vyvolají potřebu nových škol, školek apod. a naším úkolem je, aby na těchto investicích se podílel i soukromý investor.
4/ Bezpečnost obyvatel – obávám se, že pokud bude budova bývalého nádraží prohlášena kulturní památkou, nastane v budoucích letech velký bezpečností problém, který se bezpochyby dotkne všech obyvatel Prahy 3. České dráhy, jako vlastník objektu, již několikrát deklarovaly, že nemohou do této budovy investovat ani zabezpečovat střežení objektu a zároveň neexistuje žádný jiný reálný investor. Hrozí tedy, že tato budova bude opuštěna a stane se útočištěm pro bezdomovce, drogově závislé a jiné problematické osoby.
 
Plánujete v této souvislosti nějak zapojit veřejnost? Bude třeba vytvořit nový územní plán a možností řešení je bezpochyby více.
 
Tvorba územního plánu není v kompetenci MČ Prahy 3, ale územní plán schvaluje Zastupitelstvo HMP a návrh podává Útvar rozvoje HMP. Všichni /občané, instituce, městská část aj./ se mohli do prosince 2009 zapojit do řešení územního plánu a podat připomínky k jeho konceptu, v současnosti odborníci vyhodnocují téměř 16000 podaných návrhů.
Souhlasím, že možností řešení tohoto území je mnoho, ale nesmíme zapomínat si vždy položit otázku komu předmětné pozemky patří a kdo investici zaplatí.
 
Týden před posledními komunálními volbami v roce 2010 uspořádalo občanské sdružení Kauza3.cz veřejnou předvolební debatu kandidátů na starostu. Pozvánku od nás obdrželi prakticky všichni kandidáti a to včetně ODS, která se nakonec odmítla účastnit. Přesto měla akce solidní ohlas u veřejnosti. Nemyslíte, že podobnou akci pro občany by měla příště uspořádat sama radnice? Co jsem se díval, tak na západ od našich hranic je to celkem běžná praxe.
 
Rozhodně to není špatný nápad.
 
V posledních měsících se v médiích často pochvalně objevuje jméno Vašeho kolegy z TOP 09 Jana Farského. Pan Farský je poslanec a současně starosta Semil. V Semilech prosadil poměrně velkou otevřenost při vyhlašování a vyhodnocování obecních zakázek. Součástí jejich webu jsou podrobné informace o hodnotícím řízení a smlouva s vítěznou firmou. Stává se tak i u podlimitních zakázek, kde to zákon nepožaduje. Zvažuje něco podobného Praha 3?
 
Nyní v parlamentu, za významné podpory TOP 09, probíhá dobrovolná iniciativa pro větší transparentnost veřejných zakázek, jejímž vyústěním byl podpis Koalice pro transparentní podnikání a etický kodex. Cílem této Koalice je zveřejnění hlavních údajů o probíhajících veřejných zakázkách, zejména identifikace účastníků, informace o posouzení a hodnocení nabídek, ceny v jednotlivých nabídkách, změna cen v průběhu realizace zakázky. My tuto iniciativu vítáme a hodláme ji prosazovat.
 
Napadá Vás něco, co bysta ráda vzkázala čtenářům Kauzy3.cz?
 
Byla bych ráda, kdyby  na konci volebního období se občané Prahy 3 nemuseli stydět za to, že volili TOP 09.
 
Děkuji za rozhovor.
 

Související články

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 v Praze 3 Martin Dlouhý. Starostkou by měla být zvolena Vladislava Hujová (TOP 09). ODS, která radnici v minulém volebním období ovládala, ve volbách skončila druhá. Původně jí hrozilo, že by mohla skončit v opozici.pokračování

Praha 3 má nové Zastupitelstvo, starostku i Radu městské části

Během tříhodinového jednání Zastupitelstva byla zvolena novou starostkou Ing. Vladislava Hujová (TOP 09), čtyři uvolnění a čtyři neuvolnění členové Rady MČ Praha 3.pokračování

Videozáznam ze zasedání zastupitelstva 11.11. 2010

Přinášíme nesestříhaný kompletní záznam z prvního zasedání nového zastupitelstva.pokračování

Plné znění koaliční smlouvy TOP 09 a ODS v Praze 3

Zveřejňujeme plné znění koaliční smlouvy, kterou uzavřela dne 9.11.2010 TOP 09 a ODS v Praze 3. Dokument vymezuje hlavní programové priority a kompetence členů rady.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek pana Bc. Matěje Stropnického uveřejněného na těchto internetových stránkách dne 28.1.2010, a to hlavně na část, která se týká i mé osoby, jelikož jsem byl jmenován předsedou Redakční rady MČ Praha 3. Jde zejména o část, vztahující se na Statut Radničních novin MČ Praha 3.pokračování

Změna na žižkovské radnici se nekoná

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři měsíce, tedy již dostatečně dlouhá doba. Je na čase položit si otázku, zdali výsledek volebního klání se přenesl také do fungování naší radnice. Bohužel, na rozdíl od smíchovské radnice vládnou na Žižkově staré časy.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek zveřejněný dne 18.2.2011 panem Michalem Konvičkou. Musím konstatovat, že je mi líto, když někdo píše tímto stylem a ptám se sám sebe zda je to tím, že jde o deficit informací nebo neznalost či snad populismus.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již ...pokračování
reklama