Radniční noviny ve stálém ohrožení

Radniční noviny ve stálém ohrožení

Kdysi RN sloužily pouze vládnoucím politikům. Dnes jsou otevřené všem zvoleným stranám i občanům. Přesto vyvolávají vášnivé polemiky. Kdo v minulosti určoval jejich podobu? A do jaké míry jsou pod vlivem vládnoucích politiků dnes?

 

 
 
 
 
 
V roce 2006 provedlo o.s. Oživení rozsáhlý průzkum obecních periodik včetně Radničních novin Prahy 3. Výsledkem bylo, že valná většina obecních tiskovin slouží výhradně vedení radnice. Pouze 10% nabízelo alternativní politické články Radniční noviny Prahy 3 patřily do oněch 90%. Kauza3 ostatně od roku 2007 RN za potlačování alternativních názorů kritizovala a absence veřejného prostoru k vyjádření byla též důvodem jejího vzniku. 
Odlišné názory byly odmítány s vysvětlením, že polemika do RN nepatří a občané si ji nepřejí číst. Radnice si na to prý nechala udělat průzkum. Předsedou redakční rady byl tehdy místostarosta Martin Benda (ODS). V redakční radě seděli i další radní. Praxe byla taková, že Radniční noviny jsou médiem vedení radnice. To ve „svých“ novinách reagovalo např. na petici nespokojených občanů, ale tu samotnou nezveřejnilo. Prostor nebyl ani pro dopisy čtenářů. 
 
2010 – Pohaslý záblesk naděje
Po volbách 2010 se určitou dobu zdálo, že TOP 09, která začala vládnout společně s ODS, chce zavést v RN nové poměry. Do redakční rady byli vpuštěni zástupci opozice. Vyšla názorově pestrá příloha věnovaná Nákladovému nádraží. Na jednání redakční rady přišel odborník na radniční periodika Oldřich Kužílek ze sdružení Otevřete.cz, který se snažil vysvětlit, jak mají noviny fungovat, aby sloužily veřejnému zájmu a zprostředkovávaly diskusi. 
Tlak ODS však postupně sílil a o chystané kontroverzní výstavbě na Parukářce RN už napsat nestihly. Od února 2011 se už opoziční názor v RN neobjevil. Opoziční člen redakční rady Matěj Stropnický /Ž(n)S/si postěžoval, že s kolegy články do RN posílají, ale „vždycky vyjde článek, který naše argumenty v zaslaném textu vyvrací, ale náš původní text už ne.” Osvědčená praxe se tedy vrátila. 
Stropnický nakonec z redakční rady na protest vystoupil a navrhl noviny přejmenovat na Koaliční. 
 
2012 – Konečně změna
Po rozpadu koalice TOP09 a ODS vznikla koalice TOP09, Ž(n)S, ČSSD a kýžené změny v RN nastaly. Starostka si RN vzala do své kompetence a odvolala šéfredaktora Sotonu. Výběrové řízení vyhrála Jindřiška Jelínková (později ji vystřídal dnešní šéfredaktor pan Kněnický). Nová koalice zrušila podivnou zakázku, která měla vybrat dodavatele pro výrobu, tisk a distribuci. 
V minulosti byly RN kritizovány, že cena za výtisk je až jedenáctkrát vyšší, než v jiných městských částech. Bylo vyhlášeno výběrové řízení a náklady na jedno číslo klesly z cca 12,58 Kč na 3,47 Kč . Radnice navíc začala inkasovat též příjmy z inzerce. Do čela redakční rady zasedl Matěj Stropnický. Nyní už v roli místostarosty.  
Pokud možno objektivní články měli psát výhradně redaktoři a nikoli už politici. 
 
2013 – Nová koncepce 
Nová koncepce RN vznikala několik týdnů ve spolupráci s Oldřichem Kužílkem. RN začaly předkládat k veřejné debatě chystané záměry radnice a developerů. Začaly uveřejňovat dopisy čtenářů, zavedly názorovou rubriku PRO/PROTI a rubriku, v níž se mohla opozice (ale také koalice) v rozsahu 2,5tis. znaků měsíčně vyjádřit na jakékoli téma. Tím mělo být odlišeno zpravodajství od publicistiky. Oldřich Kužílek upozorňoval, že klíčový problém je otázka kompetenční tj. otázka míry ochoty politiků přijmout noviny jako reflexi jejich činnosti a riziko koncepce směřující k „cenzurnímu přístupu“, tedy k zásahům ze strany politiků. 
Jednostrannost radničních periodik řešila na návrh Otevřete.cz i vláda a od listopadu 2013 začala platit novela tiskového zákona, podle které mají radniční periodika povinnost poskytovat občanům objektivní a vyvážené informace. Zastupitelům pak dává zákon výslovně právo na přiměřený prostor. Ovšem opoziční zastupitel se musí obrnit trpělivostí, protože na uveřejnění svého příspěvku může čekat 3 měsíce. 
Zdálo se, že nový koncept RN uspěl. Radniční noviny získaly třetí místo v kategorii noviny státní správy, veřejného a neziskové sektoru v soutěži Fénix content marketing, která se zaměřuje na obsah a kvalitu sdělovaných informací. 
Začaly se ovšem objevovat nové problémy. Politici sice už nepsali články, ale zato začali soutěžit v množství citací a fotek v RN. Starostka Hujová začala předsedovi redakční rady a místostarostovi Stropnickému vytýkat účelové zasahování do obsahu RN a ten jí oplácel stejnou mincí. 
Vše vyvrcholilo těsně před volbami, kdy předseda redakční rady Matěj Stropnický uveřejnil bez schválení redakční rady politicky laděný úvodník Všichni jsou už Ž(n)S? Oldřich Kužílek to vidí jako porušení vyváženosti a objektivity, které požaduje po radničních periodicích tiskový zákon. Samotné pojetí úvodního sloupku pro radní vidí jako nešťastné, přestože ho radní do té doby nezneužívali. Stropnický podle něj překročil nepsanou hranici a to je jeho chyba. 
 
Změny po volbách 2014
Nově vzniklá koalice (TOP09, ČSSD, ODS, VPM-NK) rozšířila názorovou rubriku na celou stranu, přičemž každý zvolený subjekt má právo na vyjádření (1500 znaků). Po neblahých zkušenostech koalice rozhodla, že předsedou ani členem redakční rady už nebude místostarosta. Dříve redakční rada schvalovala RN s tím, jaké změny je ještě třeba zapracovat a její předseda pak fakticky určoval výslednou podobu. Dnes redakční rada doporučuje RN ke schválení radě MČ a ta kontroluje zapracování doporučených změn. Namísto jednoho místostarosty tak má poslední slovo ohledně výsledné podoby RN celá rada MČ. Nová koncepce byla schválena letos v lednu a v reakci na ni Matěj Stropnický na protest opět odešel z redakční rady. 
Koalice se hájí tím, že schvalování rady MČ je pouze formální, že budou respektovat rozhodnutí redakční rady a podle všeho tomu tak je. Jistě je lepší, když má nad výsledným tvarem RN kontrolu více politiků než jeden. V tomto ohledu je to jistě posun, ovšem nabízí se otázka, proč přímý zásah politiků do obsahu RN spíše úplně neznemožnit. 
Oldřich Kužílek rozhodnutí nové koalice vidí jako neobvyklé a nesprávné: „Směřování by mělo být opačné, tedy k odstínění vlivu exekutivy na redakci. Členové rady městské části by měli své připomínky vznášet přes redakční radu.“ V Praze 3 se tedy na rozdíl od např. Prahy 6 koaliční politici přímého vlivu na obsah RN nevzdávají. 
Otázka, zda koncepčně neposilovat pozici redakce a redakční rady (složené i z opozice) na úkor vládnoucích politiků je důležitá také proto, že jasná pravidla schvalování budou potřeba též pro internetové RN. Což je oblast v níž většina obecních periodik poněkud zaspala dobu.
 
Redakční rada Radničních novin: předseda: Zdeněk Zábojník (ČSSD), místopředseda: Jiří Ptáček (TOP09), 
členové: Pavel Blažek (ČSSD), Antonín Svoboda (TOP09), Kateřina Filipiová (ODS), Tomáš Kalivoda (ODS), Alena Hronová (KSČM), Jan Růžička (Svobodní) 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.Související články

Stropnický: Radniční noviny na Žižkově se staly koaličními, proto odcházím.

Praha, 26. ledna 2015 – Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě se rozhodl, že jejich zástupce v Redakční radě Radničních novin Prahy 3 Matěj Stropnický, vystoupí z této rady, kvůli neakceptovatelným změnám a zásahům do kompetencí redakční rady.pokračování

Radniční noviny do každé rodiny

Názory
Ž(N)S jsou přeborníci ve vydávání tiskových zpráv. Tohle tvrzení nemyslím jakkoliv negativně. Smekám a popravdě tuhle schopnost trochu závidím. Například včerejší tiskovka k nové koncepci Radničních novin je ukázkou kvalitního politického marketingu. A zatímco oni téma otevřeli, ostatní budou pouze reagovat.pokračování
reklama