Vysvědčení žižkovské radnici – skoro samé pětky

Vysvědčení žižkovské radnici – skoro samé pětky

Nejenom školáci odjeli na prázdniny s vysvědčením. Také starostka Prahy 3 paní Kozumplíková (ODS) má od čtvrtka v aktovce vysvědčení. Dostala jej od občanů nespokojených s prací radnice a jsou na něm čtyři nedostatečné (5) a jedna dostatečná (4). Takže je otázka, zda si jej paní starostka dá za rámeček. Občanská sdružení z Prahy 3 předala ve čtvrtek 26.6. nejenom vysvědčení za chování radnice k občanům, ale i petice proti stavbě hromadných garáží na Škroupově náměstí a v zahradě Základní školy Jarov.

Nevládní organizace bojující proti záměrům stavby hromadných garáží na zcela nevhodných místech, spolu se zástupci nezávislého občanského zpravodaje Kauza3.cz a opozičního klubu Strany zelených, chtěli předat před čtvrtečním jednáním zastupitelstva paní starostce obě petice a vysvědčení osobně, ale paní starostka si čas nenašla a vyslala před radnici pouze mluvčího pana Sotonu. Byl to on, kdo byl nucen obhajovat postoje radnice a odpovídat na dotazy novinářů pod dohledem objektivů televizních kamer. Paní starostka tak ukázala jak si váží názorů svých voličů. Petici proti garážím na Škroupově náměstí přitom podepsalo 1014 občanů, proti záměru na Jarově 1215 občanů, a dalších 832 pouze z Prahy 3 podepsalo žádost o projednání stavby na zastupitelstvu.

A jak dopadlo vysvědčení ?

Tak tedy tady jsou známky udělené starostce  Mileně Kozumplíkové a Radě MČ Praha 3

Prospěch v předmětech:

  • komunikace s veřejností   5 nedostatečný
  • poskytování informací   5 - nedostatečný
  • koncepce parkování  „DvK“   4 - dostatečný
  • nakládání s veřejnými prostředky  5 - nedostatečný
  • územní rozvoj     5 - nedostatečný

A závěr? V roce 2007/2008 neprospěla.

mluvčí Sotona          predání petice          Sotona odpovídá pro media

Zde uvádíme celé tiskové prohlášení k akci Vysvědčení žižkovské radnici – pětka za komunikaci a rozvoj území

Společná tisková zpráva občanských sdružení Žižkov 06, Ochránci Škroupova náměstí, Za evropský Jarov, Kauza3  a Strany zelených na Praze 3.
Občanská sdružení z Prahy 3 předala ve čtvrtek 26.6. ve 14:00 radnici petice proti stavbě hromadných garáží na Škroupově náměstí a v zahradě základní školy Jarov, doplní je vysvědčením za chování radnice v tomto volebním období.
Nevládní organizace bojující proti záměrům stavby hromadných garáží na Škroupově náměstí a na zahradě základní školy Jarov, spolu se zástupci nezávislého občanského zpravodaje Kauza3.cz a opozičního klubu Strany zelených, předala před čtvrtečním jednáním zastupitelstva do rukou vedení radnice dvě petice obyvatelstva proti realizaci těchto záměrů. Petici proti garážím na Škroupově náměstí podepsalo 1014 občanů, proti záměru na Jarově 1215 občanů, a dalších 832 pouze z Prahy 3 podepsalo žádost o projednání stavby na zastupitelstvu. Petice doprovodí také vysvědčení, které radnici oznámkuje v jednotlivých disciplínách, jako např. komunikace s veřejností, zavádění placeného parkování nebo územní rozvoj.
„Petice předáváme k oběma případům společně, abychom ukázali, že nebojujeme jen za svoje bezprostřední okolí a problém s parkováním nám není lhostejný. Máme za to, že místa, která radnice vybrala pro stavbu garáží jsou zcela nevhodná a mohou existovat lepší řešení. Mezi ně patří i vhodná úprava a rozšíření současného systému placeného parkování,“ uvedla Ada Šatochinová, předsedkyně o.s. Žižkov 06
Obě občanská sdružení mají špatnou zkušenost s komunikací radnice s občany.  „Radnice je sice ochotná vést elementární dialog, pokládáme ho však pouze za formální. Na všechno se musíme ptát a na naše požadavky není jakkoli reflektováno. Naším cílem je, aby radnice své záměry zveřejňovala aktivně sama v radničních novinách a dala občanům možnost se k nim vyjadřovat ještě předtím, než se do projektů investují miliony z veřejného rozpočtu,“  uvedla Libuše Havlíčková z o.s. Za evropský Jarov. 
„Příkladem jsou garáže na Jarově. Radnice nás chlácholí, že jde pouze o záměr, který se uskutečnit nemusí. Do přípravné dokumentace však má již letos investovat 6.5 milionu korun. Obáváme se, že jednoho dne otočí a bude říkat, že když do přípravy investovala takové peníze, bude nehospodárné od záměru upustit,“  dodala Havlíčková.
„Radnice informuje občany o své činnosti a záměrech zcela nedostatečně a jednostranně. Současná podoba radničních novin je nepřijatelná, neexistuje zde jakákoli polemika, není zde prostor pro opoziční strany ani názory občanů. Radniční noviny jsou spíše permanentními volebními novinami ODS placenými z obecní kasy. Proto jsme založili občanské sdružení, které začalo vydávat nezávislý internetový občanský zpravodaj Kauza3.cz. Mohou v něm publikovat všichni zastupitelé, této možnosti však využívá pouze opozice,“ uvedl Mirek Trejtnar z o.s. Kauza3.
I opoziční klub Strany zelených má špatné zkušenosti s neochotou zveřejňovat informace, se způsobem komunikace a s možnostmi, které mu radnice poskytuje pro práci zastupitelů.  „S jednou výjimkou nemá náš čtyřčlenný klub zastoupení ve výborech a komisích, přestože jsme do nich kandidovali a jinde bývá dobrým zvykem do nich pustit i opozici.  Přestože to měla ODS ve svém volebním programu, odmítá používat prostředky elektronické komunikace. Všechny podklady, které potřebujeme  pro svoji práci dostáváme zásadně v tištěných fasciklech.  To není šetrné nejen k přírodě, ale hlavně k zastupitelům a občanům, kteří si zvykli na moderní nástroje komunikace,“ uvedl Ondřej Rut ze Strany zelených.
Petiční akce předáním petičních archů nekončí, občanská sdružení budou i nadále pokračovat ve sběru podpisů a v informování občanů o záměrech radnice Prahy 3.

Podepsáni:

Ada Šatochinová, občanské sdružení Žižkov 06, ada1@seznam.cz, www.skroupovo-namesti.eu
Jiří Vítek, občanské sdružení Ochránci Škroupova náměstí, www.skroupovo-namesti.eu
Libuše Havlíčková, občanské sdružení Za evropský Jarov, www.jarov.eu
Mirek Trejtnar, občanské sdružení Kauza 3, www.kauza3.cz  
Ondřej Rut, zastupitel MČ Praha 3 za Stranu zelených,  www.praha3.zeleni.cz


Související články

Podzemní garáže na Škroupově náměstí

Problémy s parkováním chce radnice MČ Prahy3 řešit stavbou drahých a často nevhodně umístěných podzemních garáží. Naráží přitom na odpor obyvatel postižených lokalit, kteří se spojili v různých občanských iniciativách. Jsou to například O.s. Žižkov 06 a O.s.Škroupovo náměstí viz. www.skroupovo-namesti.eu . Zde jsou jejich argumenty:pokračování

Demonstrace proti necitlivé stavbě garáží

V pondělí 10.prosince od 14:00 můžete vyjádřit svoje námitky s plánem radnice MČ Praha3 na stavbu podzemních garáží na Škroupově náměstí. Na náměstí proběhne setkání, které je organizováno občanskými združeními obyvatel žijících na a v okolí náměstí a Stranou zelených. pokračování

Boj proti záměru postavit velkokapacitní garáže na pozemku ZŠ Jarov, ul. Pod Lipami a V Zahrádkách

Vážení přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Na jaře letošního roku jsme byli se zděšením svědky toho, jak na školní zahradě Základní školy Jarov v sousedství ulice Pod Lipami v Praze 3 velký bagr ničí stromy a keře a hloubí několik obrovských jam, které ještě týž den narychlo zasypal. Bylo nám sděleno, že jde o geologický průzkum a že na daném ...pokračování

Ondřej Rut, SZ: Žižkovská radnice chce zničit Škroupovo náměstí podzemními garážemi z kapes daňových poplatníků

Názory
Žižkovská radnice chystá pod vedením ODS po celé Praze 3 výstavbu podzemních garáží. Ty jsou ve většině případů plánovány na zcela nevhodných místech v klidné obytné zástavbě. Jedním z příkladů je Škroupovo náměstí.pokračování

Garáže v zahradě jarovské školy – další povedený nápad žižkovské radnice

O.s. Za evropský Jarov má nové webové stránky www.jarov.eu a uspořádalo s podporou místní organizace Strany zelených a sdružení ČSOP Koniklec protestní happening proti nesmyslnému záměru radnice P3 na stavbu garáží na části školní zahrady na Jarově. pokračování
reklama