Cyklostezka spí zimním spánkem

Cyklostezka spí zimním spánkem

Náš fotograf prošel nově budovanou cyklostezku pod Vítkovem a zde přinášíme jeho fotografie současného stavu. Cyklostezku buduje již druhým rokem Správa železniční dopravní cesty jako součást "Nového spojení".

Foto: Emil Drahoš

Stavbu provádí firma Strabag. Platí ji ze svého rozpočtu SŽDC a Praha přispěla částkou 10 milionů. Celkovou cenu stavby se mi nepodařilo zjistit.
Ticho na cyklostezce nastalo na podzim a stavba se zastavila k velké radosti bezdomovců před bývalým železničním tunelem. Nastaly problémy s jeho majetkovým převodem a došly peníze. Nenaplnil se tak příslib, že bude stezka otevřena do konce roku 2009. A také máme v roce 2010 dvoje volby a tak se otevření stezky bude moci lépe využít.

začátek trasy U Bulhara

start nad křižovatkou U Bulhara

Letos by měly práce na stezce pokračovat především rekonstrukcí tunelu (jedná se o opravdový tunel, nikoliv "OPENCARD"). Stavba je dokončena již i za tunelem Na Krejcárku. Zde bude ovšem cyklista vržen na rušnou ulici plnou aut.
Prodloužení stezky na Balabenku se plánuje. Magistrát nejprve nedal a nyní opět přislíbil 20 milionů na zaplacení studie zpracovávané firmou SUDOP. Po jejím dokončení proběhne proces schvalování stavebního povolení. Pokud vše půjde hladce a budou peníze na stavbu, je naděje, že bude prodloužení dokončeno v roce 2012.

Horší je to s ukončením cyklostezky u křižovatky U Bulhara. Zde není pro bezpečnost cyklistů uděláno zatím nic. A přestavba křižovatky je v nedohlednu.

Zásluhu na prosazení cyklostezky na úpatí Vítkova má jak Petr Štěpánek (dnes již bývalý člen Rady HLMP pro životní prostředí - SZ) a pan Křivohlávek z www.auto-mat.cz, tak i pan Pavel Polák. Tento optimismem sršící muž sedí v budově magistrátu na Mariánském náměstí a má na starosti budování cyklostezek a infrastruktury pro cyklisty v Praze. Před jeho malou kanceláří v přízemí stojí několik dopravních značek a na panelech vystavuje rozsáhlou dokumentaci z pražské cyklodopravy.

most přes Koněvovu ulici

most přes Koněvovu ulici

V roce 2010  je na investice pro cyklistiku plánováno v rozpočtu HLMP 25 mil. a na infrastrukturu dalších 30 mil. Ovšem jenom přemostění Nového spojení při budoucím prodlužování cyklotrasy na Balabenku bude v roce 2011 stát přibližně 30 milionů.   
 
Co je Nové spojení: Nové spojení propojuje nádraží Praha hl. n. - Masarykovo n. - Libeň - Vysočany - Holešovice

za Sokolem

za budovou Sokola

vjezd do tunelu

vjezd do tunelu

tady končí kabely z Nového spojení

tady končí kabely z Nového spojení

vyjezd

výjezd z tunelu

za tunelem

za tunelem

pohled směrem Krejcárek

pohled směrem Krejcárek

ukončení cyklostezky

ukončení cyklostezky


Související články

Cyklostezka pod Vítkovem

V tichosti se buduje cyklostezka na tělese železniční tratě na úpatí Vítkova. Je to jedna z mála pozitivních informací z Prahy 3 Stavbu provádí firma Strabag pro ČD. Stavba se již rozjela a měla by být podle slov stavebníků dokončena do konce roku. Je to sice jen malá kapička a doba bezpečné jízdy na kole po Praze je stále v nedohlednu, ale alespoň něco.pokračování
reklama