O fontáně na Jiřáku a sporu o ni

O fontáně na Jiřáku a sporu o ni

Spor o odstranění kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad, který začal obnovením záměru revitalizovat náměstí podle starého projektu ateliéru MCA, jsme zaznamenali jistě všichni. Jako autor tohoto díla bych rád k tomu uvedl pár souvislostí. Jednak z řekněme ideového pozadí této sochy, jednak také o okolnostech probíhající debaty.

Libreto konkurzu zmiňovalo ideový záměr odkazu k události z roku 1464, kdy český král Jiří z Poděbrad vyslal poselství do panovnických dvorů v Evropě s návrhem vzájemného mírového soužití.  Konfigurace kompozice měla být horizontální s vertikálním střikem vody. Tato podmínka především brala ohled na dominantu kostela. Já jako autor, jsem si ideový záměr dále rozpracoval tak, abych pokud možno žádný aspekt odkazu doby husitského krále, neopominul.
 
Dopracoval jsem se ke konceptu, že velká kruhová dlažba (cca20m) bude symbolizovat Svět, v ní pod úroveň zapuštěný bazén (12m) bude symbolizovat jeho křesťanskou část, jejíž jsme byli a stále jsme, součástí.  V něm, mírně nad hladinou, levituje kamenný disk, který symbolizuje naši společnost. Disk je jako puklý silou husitského hnutí, společenskou silou, která rozdělila společnost na své příznivce a odpůrce. Souběžně s tím jsem chtěl vyjádřit i jiný aspekt té doby: dělení světské moci od církevní. Voda má dopadat na obě půlky, stékat do struktur a přetékáním přes hranu bazénu se ztrácet do země jako do časoprostoru. Jde o jakési perpetuum mobile lidské touhy po nápravě. Myslím si, že odkaz mého díla plně souzní s humánním posláním kostela. Proto mne také šokovalo vyjádření architektů revitalizace náměstí, že mé dílo je nějak ideově závadné. Tím se dostávám do současnosti a do debaty o kašně a náměstí, která trvá už přes rok.
 
Veřejnost poněkud rozpačitě přijímala nahodilé informace o záměru a snad největší rozpaky vyvolával záměr odstranit stávající fontánu. Díky otevřenému jednání místostarosty Matěje Stropnického, mně bylo umožněno jako autorovi do diskuze vstoupit, což jsem opakovaně využil. Stropnický, jako múzicky nadaný a vzdělaný člověk, rozuměl obhajobě mého díla. Důležité bylo také zapojení se do záchrany fontány ze strany Vysoké školy umělecko-průmyslové a osobně Pavla Karouse, kterému chci poděkovat. Překvapilo mne poté, že jsem se posléze objevil v místním listu ODS „Radniční novinky“ na fotografii s jejími zástupci. Až do toho focení se o kašnu nijak nezajímali.
 
Jelikož jsem se zúčastnil také veřejné debaty na téma revitalizace náměstí v červnu, viděl jsem a slyšel, kolik lidí si realizaci projektu MCA nepřeje. Udivovalo mne vystupování starostky Hujové, ale zdá se mi, že z debaty vyplynulo, že projekt míří jako ta voda ve fontáně do časoprostoru, aby se nová podoba náměstí vyloupla v docela jiném vzezření. Doufám, že jeho součástí moje fontána zůstane i nadále. Veřejnosti se na tom zdá záleží.
 

Tento text byl Kauze 3 zaslán spolu s následující prosbou. Po dohodě s panem Šedivým zveřejňujeme i tento vysvětlující mail.

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o zařazení mého textu do vašeho časopisu. Důvodem mého přání je snaha poopravit vyznění článku z Radničních novinek z června tohoto roku. ODS  zde nepravdivě  uvádí svou trvalou podporu zachování fontány.

Opak je pravdou! Tvůrcem myšlenky odstranění fontány byl člen ODS! Podporu v mém zápasu uhájit existenci mého díla mi poskytl člen úplně jiné strany! (Zelení). Má politická  naivita  způsobila, že se v tomto plátku ODS bez mého vědomí lhalo. Osoby na snímku mě požádaly o společnou fotku. Souhlasil jsem v domnění, že jde o suvenýr. Děkuji a věřím, že budu pochopen.

Ak. sochař Petr Šedivý, sochař, autor kašny „Sjednocená Evropa“ na nám. Jiřího z Poděbrad

 
 
ilustrační foto: Miroslav Trejtnar
 
 

Související články

O Jiřáku přišlo debatovat bezmála sto padesát lidí

Včera jsem se stavil na debatě o revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad. Nemám ambici psát komplexní reportáž o průběhu akce, přesto mi přijde namístě napsat pár poznámek. Ostatní z vás, kteří sem také zašli, můžete můj text rozšířit v diskusi pod článkem.pokračování
reklama