Zapojte se do diskuse o budoucí podobě Nákladového nádraží Žižkov

NázoryZapojte se  do diskuse o budoucí podobě Nákladového nádraží Žižkov

V tichosti dochází k rozhodnutí o zásadní změně Prahy 3. Přestavba Nákladového nádraží bude největší jednorázovou změnou v moderní historii Prahy 3, ale i celé Prahy. Nebuďte lhostejní k její budoucí podobě. Teď je čas něco změnit! Až budou postaveny mrakodrapy a zahltí nás tisíce nových aut, tak bude pozdě.

Radnice Prahy 3 a developeři chtějí na nákladovém nádraží mrakodrapy a čtyřproudou silnici, kterou chodec bezpečně nepřejde - viz. Olšanská ulice. Radnice podala v souladu s požadavky developerů návrh na změnu územního plánu, která by umožnila zastavění území s jedním z největších stupňů zastavěnosti. Developeři zde chystají výstavbu až pro 25 000 nových obyvatel.

Prostor Nákladového nádraží by však mohl vypadat úplně jinak – mohl by zde být velký park s vybavením pro rekreaci, volný čas a sport.

Jak chcete aby Nákladové nádraží v budoucnu vypadalo - Vyjádřete svůj názor!

Pokud byste preferovali Nákladové nádraží jako místo po klidné bydlení a odpočinek, zašlete prosím do 19. 11. (termín uzávěrky připomínek) na Magistrát text v příloze tohoto mailu (můžete ho samozřejmě libovolně upravit). Text stačí vytisknout, podepsat a zaslat na uvedenou adresu.

Magistrát vyžaduje písemnou formu. Pokud se však nedostanete na poštu nebo do schránky, pošlete připomínky alespoň e-mailem na MHMP a představitelům Prahy 3 (Návrh textu uveden níže).

Kopii mailu prosím zašlete na adresu: zelene.nadrazi@gmail.com. Pomůže nám to zjistit Váš zájem o tuto akci.

Podobná akce proběhla na Praze 4 a podařilo se prozatím zabránit návrhům typu zastavění parků u České televize či u Podolské vodárny. viz. www.kauza-praha.cz

Pošlete prosím tento mail všem kamarádům a poproste je ať jej šíří dále!

Děkujeme předem za Váš čas

Ondřej Rut
Strana zelených Praha 3
ondrej.rut@zeleni.cz
www.praha3.zeleni.cz

Michal Šperling
iniciativa Zelené nádraží
zelene.nadrazi@gmail.com

Více informací k záměru zástavby Nákladového nádraží Žižkov najdete v tiskové zprávě Strany zelených zde:
http://praha3.zeleni.cz/8864/clanek/zizkovska-radnice-prisla-s-novou-podobou-nakladoveho-nadrazi-mohou-zde-vyrust-mrakodrapy/


Návrh textu pro e-mail: v PDF a jako doc Word

Předmět: Připomínka k návrhu zadání změny územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov
Adresát: Starostka MČ Praha 3 Milena Kozumplíková - milenak@praha3.cz

Kopie:
MČ Praha 3, místostarosta pro území rozvoj Zdeněk Lochman - zdenekl@praha3.cz
Magistrát HMP - odbor územního plánu - ředitelka Jitka Cvetlerová, Jitka.Cvetlerova@cityofprague.cz

Připomínka k návrhu zadání změny územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov

Změna územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov byla zařazena Zastupitelstvem HMP do vlny mimořádných změn celoměstského významu v září tohoto roku. Jedná se o jedno z největších rozvojových území v centru hlavního města. Podle dostupných informací přitom MČ Praha 3 podala na jaře tohoto roku na Útvar rozvoje města dva odlišné požadavky na změnu UP opatřené souhlasným stanoviskem. Hlavní město Praha tak nyní bude rozhodovat mezi dvěma požadavky MČ Praha 3, z nichž ani jedna neodpovídá potřebám obyvatel této lokality.

Jako obyvatel Prahy žádám, aby další plánování v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov probíhalo podle následujících principů a požadavků:

- Součástí území by měl být souvislý park (nejméně 50%z celého území)
- plocha pro zeleň by měla být zanesena i v závazné části návrhu na změnu UP
- Součástí zadání by měl být prostor pro veřejné vybavení - mateřskou a základní školu pro potřeby nových obyvatel, sportoviště a vybavení pro volný čas (nejméně 25% plochy území)
- Veškerá plánovaná zástavba by měla být výškově omezena tak, aby zachovávala proporce okolních urbanistických struktur (činžovní domy a vilová zástavba ve směru ke Koněvově ulici) a nezamezovala výhledu z parku Židovské pece
- Případná komunikace by měly být řešeny jako podpovrchové

Proces schvalování změny územního plánu na Nákladovém nádraží Žižkov by dále neměl vynechat variantní zpracování konceptu a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj, který by měl být projednán s veřejností formou veřejného projednání.
Zadání změny územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov by mělo zabránit výstavbě výškových budov a přílišnému zahušťování zástavby v centru města. Nerespektování výše uvedených požadavků by vedlo k vyvolání neúnosného objemu dopravy, znečištění ovzduší, hlukovému znečištění a ke zhoršení životního prostředí pro současné obyvatele okolních městských částí.

Vážená paní starostko, žádáme Vás o odpověď, proč městská část prosazuje do územního plánu variantu výstavby velmi nevýhodnou pro obyvatele Prahy 3. Zároveň Vás žádáme o stažení podaných návrhů na změnu územního plánu a vytvoření nového návrhu zohledňujícího potřeby obyvatel Prahy.

Děkuji

S pozdravem,
Jméno:
Adresa:
 


Související články

Žižkovská radnice se s Nákladovým nádražím chlubí předčasně

Názory
Reakce na článek o budoucím využití Nákladového nádraží Žižkov v Radničních novinách 6/2008pokračování
reklama