Martin Valenta: Vyjádření ke kauze Rachot Production

Martin Valenta: Vyjádření ke kauze Rachot Production

Jako autor napadeného článku, který se stal předmětem hrozby žalobou, sděluji: Dr. Forejtová neopodstatněně tvrdí, že o jejím mandantovi byly publikovány „nepravdivé údaje“. Dále se důrazně ohrazuji proti formulaci „jako autor si pan PhDr. Valenta neověřuje ani ta elementární fakta (...)“. Také se zohledněním podezření z politické vykonstruovanosti celé záležitosti a po konzultaci s organizací Transparency International budou zváženy právní kroky, ať už trestní nebo občansko-právní, proti tomuto tvrzení.

Uvedené údaje o Rachot Production s.r.o. (dále RP) jsou doložitelné. RP je navázána na předsedu ODS Prahy 3, radního MČ Prahy 3 a vlastníka Paláce Akropolis Pavla Hurdu. Společnost RP sídlí v Paláci Akropolis. Je nájemcem pana Hurdy. Provozuje produkční činnost v Paláci Akropolis. Systematicky získává nezanedbatelnou finanční podporu z fondu MČ Prahy 3 (ale i z  ODS ovládaného fondu z Magistrátu hl. m.) na projekty konané opět v  Paláci Akropolis. Přes RP je nepřímo dotován Palác Akropolis: majetek politika ODS Hurdy. RP je spojena s Palácem Akropolis sídlem, činností a financováním.

Vlivem jednostranných dotací do Paláce Akropolis (také přes RP) jsou systematicky tvrdě znevýhodňovány potřebné projekty sociální, ekologické a umělecké.

   Původní článek ze dne 23.4.2008
   PhDr. Martin Valenta: ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat veřejný rozpočet

Také poslední zmínka z daného článku „firma Rachot Produktion, opět spojená s CNK Palác Akropolis, získala 800 000,- Kč“ je doložitelná a odpovídá skutečnosti.
Dále sděluji, že se necítím být nijak zodpovědný za smlouvy uzavřené mezi společností Rachot Production s.r.o. a dalšími subjekty.


Související články

PhDr. Martin Valenta: ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat veřejný rozpočet

Názory
Tento čtvrtek 24. dubna 2008 se od 16. 00 v zasedací síni budovy radnice na Havlíčkově náměstí uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 3. Všem občanům a daňovým poplatníkům (nejen) Prahy 3 lze vřele doporučit, aby si našli čas, zúčastnili se a položili jednoduchý dotaz radním a předsedovi ODS Praha 3 Pavlovi Hurdovi – proč rabujete pro ...pokračování

Kauza3 pod hrozbou žaloby

Dnes jsme v redakční poště našli nepříjemné překvapení. Společnost RACHOT Production s.r.o. se prostřednictvím paní advokátky JUDr. Moniky Forejtové nechává slyšet, že Kauza3 poškozuje její dobré jméno a svým konáním způsobila finanční újmu. V průběhu následujících dnů máme uhradit škodu ve výši bezmála 40 000 Kč na účet společnosti.pokračování
reklama