Kde má městská část získávat peníze a kam je posílat? Koho volit?

Kde má městská část získávat peníze a kam je posílat? Koho volit?

Jak plánují strany financovat chod městské části? Kde radnice utrácí příliš a co by měla podpořit? Jak postupovat v privatizaci bytů a je možné, že peníze z ní dojdou? Zeptali jsme se stran, jaké mají plány s rozpočtem Prahy 3. I v posledním týdnu před volbami zveřejňujeme na webu Kauzy 3 sérii textů „Koho volit?“. U sedmi politických témat jsme se podívali, co strany odpovídají v naší volební kalkulačce (www.volebnikalkulacka.kauza3.cz) a zeptali se jich na vysvětlení.

Struktura rozpočtu městské části je jedním z nich. Protože jde o široké téma, u kterého se strany těžko dělí podle nějaké klíčové otázky, rozhodli jsme se odpovědi stran přímo.

Otázka Kauzy 3: Měla by se v příštích letech nějakým způsobem měnit struktura příjmů a výdajů rozpočtu Prahy 3? Jak konkrétně?

Vladislava Hujová, lídryně TOP 09 (strana z minulých volbách získala 24 % hlasů): Postupné snižování rozpočtu o 10% každý rok by měl pokračovat. Je nutné, aby se provozní výdaje radnice snížily na úroveň, kdy je nebude nutné dotovat z vedlejší hospodářské činnosti. Investice do bytového a nebytového fondu obce by měly být pokryty výnosy z tohoto majetku. Investice do veřejného prostoru, do mateřských a základních škol by měly být realizovány z výnosů z privatizace bytů. Je nutné na magistrátu prosazovat zvýšení limitu přidělení finančních prostředků v rámci rozpočtového určení daní, který je dnes 2 400 korun na trvale bydlícího občana, tak aby Praha 3 nemusela ze svého rozpočtu dotovat činnosti spojené se státní správou. Je třeba vyvinout iniciativu na změnu zákona o hl. městě Praze, aby případně zvýšená daň z nemovitostí byla příjmem městských částí a z těchto prostředků mohly být rekonstruovány např. chodníky, které jsou ve vlastnictví hl. města Prahy.

Alexander Bellu, lídr ODS (21 %): Úpravy na výdajové straně: sjednocení budovy radnice na Seifertově ulici a Havlíčkově náměstí; hledání úspor ve výdajích ÚMČ; štíhlejší a efektivnější úřad; příjmy z privatizace se nesmí „projíst“, ale efektivně investovat; každá koruna musí být bedlivě posouzena. Úpravy na příjmové straně: dokončení celé privatizace v následujícím období; budeme v maximální možné míře usilovat o získání vnějších finančních zdrojů, a to zejména prostřednictvím dotačních programů Evropské unie, což se nyní téměř nerealizuje; do konce období chceme vyrovnaný rozpočet.

Matěj Stropnický, lídr Ž(n)S (20 %): Hospodaření městské části je velmi závislé na příjmech z privatizace. Ty by se neměly projídat, ale věnovat na potřebné investice. Před městkou částí stojí v příštím volebním období dva velké úkoly: 1) Rozhodnout kam správně a efektivně investovat cca 2 miliardy korun, které z privatizace dostane a kolik z této částky si ponechat pro další roky. 2) Snížit a optimalizovat náklady na provoz úřadu a všech příspěvkových organizací na hranici běžných příjmů. V tomto máme pořád deficit. Určité rezervy existují též ve výtěžnosti obecních nebytových prostor, čemuž se léta nikdo nevěnoval: dnes tu máme naší zásluhou alespoň úplný přehled, jaké nebytové prostory a s jakým využitím obec má. To neexistovalo. Je také třeba motivovat obyvatele Prahy 3, aby si sem hlásili trvalé bydliště, neboť z počtu trvalých rezidentů je počítáno rozpočtové určení daní. 

Irena Ropková, lídryně ČSSD (17 %): Do budoucna bude nezbytné hledat úspory v provozu úřadu a dalších organizacích. Je neudržitelné nadále financovat velkou část výdajů městské části z výnosů privatizace bytového fondu, jako tomu bylo v minulosti. Provozní úspory lze nalézt např. prostřednictvím centrálních nákupů služeb a energií. Ušetřit lze celkově i na zdánlivých drobnostech, jako jsou některé předražené a hlavně zbytečné akce pořádané naší MČ, které by měla městská část výrazně omezit jen na ty nejdůležitější a nejoblíbenější, případně ty, které mají sociální rozměr – jen v této oblasti by se jednalo o úspory v řádu milionů korun. Je také potřeba upustit od megalomanských projektů – již v minulém volebním období se nám podařilo zastavit zbytečné investice, namísto předražených rekonstrukcí panelových domů se soustředíme pouze na opravy vnějšího pláště budov a navazující veřejný prostor. V oblasti příjmů je třeba v maximální míře využívat dostupné dotační tituly.

Pavel Ambrož, lídr KSČM (7 %): Od roku 1990 došlo v Praze k masovému rozprodeji obecního majetku (nebyla to jen tzv. privatizace bytů) a získané finance se v rozpočtech spotřebovaly. Též pod motem, že obec neumí (neměla by) podnikat byl omezen na minimum počet obecních organizací, které by přinášely příjmy do rozpočtu města a městských částí. Takže zajištění příjmů se bude řešit celopražský a žel bude to nás všechny obyvatele bolet. Dokud se nedohodne řešení příjmů, bude brzy nutné radikálně škrtat ve výdajích.

Tomáš Bláha, volební manažer, Volba pro město (4 %): Měla by se v příštích letech nějakým způsobem měnit struktura příjmů a výdajů rozpočtu Prahy 3? Ano Jak konkrétně? Zajistit více příjmů, nikoliv však na úkor občanů, omezit zbytné výdaje.

Tomáš Štapmach, lídr Svobodných (0,5 %): Jeden z hlavních cílů Svobodných je změna současných schodkových rozpočtů na rozpočet vyrovnaný. Prosazujeme dokončení privatizace bytového fondu a zahájení privatizace SMP Praha 3. Na výdajové straně chceme rovněž ušetřit i na chodu Úřadu a omezit současnou dotační a grantovou politiku.

Michal Konvička, lídr Demokraté Jana Kasla (v minulých volbách strana nekandidovala): Náklady na výdaje územní samosprávy vzrostly od roku 2008 o 29 % a provoz naší radnice tak patří po Praze 5 k těm nejdražším (výjimkou je Praha 1, které je specifická z důvodu speciální agendy). Deficit mezi běžnými příjmy a výdaji je horentních 217 milionů korun sanovaný právě příjmy z privatizace, která skončí v roce 2016. Můj návrh na vyrovnaný rozpočet je následující: po dobu 3–5 let každoročně snižovat o 8–12 % výdaje na územní samosprávu při zvýšení její efektivity a investicích do „smart“ technologií, snižujících personální výdaje; část příjmů z privatizace ukládat do konzervativních finančních instrumentů a použít je na krytí schodku hospodaření aby propad příjmů nebyl tak drastický; snížit ty výdaje, které jsou v porovnání s jinými městskými částmi nepoměrně vyšší; ponechat část bytového fondu pro komerční využití (stávající volné byty zajistí finance v příjmové části); hledat cesty pro čerpání evropských fondů; zprůhlednit hospodaření a snížit náklady akciové společnosti Správa majetkového portfolia Prahy 3, vzhledem ke snížení počtu spravovaných bytů; místo běžných výdajů (to je případ rekonstrukce křižovatky na Olšanském náměstí) bych raději investoval do majetku a technologií, který přinese úspory nebo budoucí příjmy

Radima Pekařová, DOMOV (nekandidovala): DOMOV je přesvědčen, že je nutné podívat se především na náklady a výdeje uvolněných radních a celkové výdaje na fungování radnice. Chceme začít šetřit u sebe ne na úkor občanů Prahy 3.

 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.


Související články

(Ne)chcete, aby cyklisté na Praze 3 měli více místa? Přečtěte si, koho volit

Podpora cyklistiky je politicky vděčné téma. V různé podobě ji rozhlašují všechny strany. Co když se ale musí vybírat mezi automobilovou dopravou a cyklisty? A je cyklistika spíše rekreační činnost, nebo každodenní způsob dopravy? Na těchto otázkách už se názory různí – a mohou být i klíčem pro rozhodnutí v nadcházejících volbách.pokračování

Komu chcete, aby městská část pronajímala byty? Přečtěte si, koho volit

Má městská část vlastnit byty? Má na jejich pronájmu vydělávat, nebo je poskytovat jako podporu lidem v nouzi? Na tyto otázky se názory politických stran různí – a mohou být i klíčem pro rozhodnutí v nadcházejících volbách.pokračování

(Ne)chcete rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad? A co s kašnou? Přečtěte si, koho volit

V minulém roce probíhalo množství diskuzí nad návrhem rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad. Má radnice realizovat současný návrh architektonického studia MCA? Pokud ne, jaké jsou jeho nedostatky a co s náměstím dále? A jaký bude osud kašny? Na tyto otázky se názory politických stran různí a mohou být i klíčem pro rozhodnutí v nadcházejících volbách. Jedno ...pokračování

Chceme další farmářské tržiště, shodují se strany. Kde? Přečtěte si, koho volit

Na Praze 3 má přibýt farmářské tržiště, jedno místo je málo. Na tom se shoduje všech devět stran, které zaslaly odpovědi na naše otázky. Mezi nejčastějšími místy, kde by tržiště mohlo fungovat, jmenují Propokovo náměstí nebo Ohradu. Kde by mělo stát a mělo by být v něčem odlišné od toho na Jiřího z Poděbrad?pokračování
reklama