Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Radniční noviny – kurz správný, občas úlet

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Radniční noviny – kurz správný, občas úlet

Když jsem byl v roce 2010 zvolen do redakční rady Radničních novin Prahy 3, byly mé představy o vizuální a obsahové stránce spíše obecné. V podstatě korespondovaly s mou pozicí zastupitelského nováčka. Potřebnost zásadní změny však byla zřejmá, jelikož tehdejší měsíčník byl pouhým propagačním materiálem vedení radnice a jen málokdo jej mohl brát vážně. Mou vizí bylo (a i nadále je) držet noviny jako informační médium určené obyvatelům Prahy 3, prosté jednostranné politické agitace a s adekvátním prostorem i pro alternativní názorové proudy.

Zásadní změna kurzu přišla především v roce 2012. Nalezneme zde výtahy z nejvýznamnějších rozhodnutí Zastupitelstva MČ Prahy 3 a Rady MČ Prahy 3, dále jsou zde zajímavé tematické celky ze všech oblastí samosprávy, územního plánování, financí, majetku, sociálních služeb, sportu, kultury apod. Posunem v otevřenosti je nově zřízená rubrika pro dopisy čtenářů, názory odborné veřejnosti (ANO/NE) a prostor pro opoziční zastupitele, jejichž názor v Radničních novinách dříve scházel. Lze tedy konstatovat, že evoluce těchto novin doznala značné, nejenom obsahové, barevnosti. 

Nové rubriky, modernizovanou grafiku a jistý krok v profesionalizaci periodika lze vnímat jako pozitivní změnu směru. Především rubriky pro opozici a pro čtenáře si asi žádná budoucí redakční rada nedovolí zrušit, a to ať už bude v jakémkoliv složení.
 
Přesto se nezadaří vždy a některé texty i dnes hodnotím s jistými rozpaky. Přeci jen snaha politiků náležitě prezentovat své dílo je silná a v podstatě přirozená. Roli hlídacího psa by měla zastat zmíněná redakční rada, která každé číslo schvaluje.
 
Schvalování posledního říjnového čísla bylo poněkud hektické a možná s blížícími se komunálními volbami vyhrocené. Na skutečnosti nepřidal ani fakt, že redakční rada schvalovala noviny neúplné, jelikož některé texty byly redakci zaslány až těsně před předáním do tiskárny. Toto byl i případ sloupku z titulní strany, který v tomto vydání připadl panu místostarostovi Stropnickému a jež slouží pravidelně jako úvodní oslovení čtenářů. Je zřejmé, že pan Stropnický definitivně ztratil zábrany a sloupek okatě využil pouze pro prezentaci vlastního politického uskupení. Text s titulkem „Všichni jsou už Žižkov (nejen) sobě?“ a soupis svých subjektivních postojů si raději ponechal v tajnosti až do okamžiku, kdy byly noviny schválené. Členové redakční rady se o obsahu tohoto jeho sloupku dozvěděli až po distribuci novin. 
 
Ačkoliv redakční radě sám předsedá a jednotlivá jednání koření svými moralistickými výroky, tak protentokrát tento poradní orgán obešel a zcela tak popřel principy, které v průběhu uplynulých let s oblibou veřejně deklaroval.
 
Osobně jsem se při schvalování posledního čísla zdržel hlasování. Kromě chybějících textů jsem se neztotožnil i s jinými texty tohoto vydání, které mají egocentrický charakter. Po otevření novin jsem se utvrdil, že mé rozhodnutí bylo správné.
 
Radniční noviny bezpochyby míří správným směrem a je to zásluha celé stávající koalice. Poslední číslo se však nevyvedlo.
 
Do budoucna i nadále zůstává závazek toto periodikum ještě více zpopularizovat a zpříjemnit natolik, aby bylo jednou měsíčně přirozenou součástí každé domácnosti na Praze 3.
 
 
Městská část Praha 3 sleduje vydáváním Radničních novin Prahy 3 především následující cíle:

a) naplňovat z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
b) nad rámec z. č. 106/1999 Sb. poskytovat občanům MČ Prahy 3 informace o činnosti státní správy a samosprávy na území MČ Praha 3
c) nezkresleně informovat občany a podnikatelské subjekty se sídlem v Praze 3 o zásadních rozhodnutích orgánů městské části, o jejich přípravě, popř. průběhu
d) informovat občany MČ Prahy 3 o kulturních, společenských a sportovních akcích probíhajících na území MČ Praha 3, popřípadě o takových akcích, které se městské části týkají
e) informovat občany MČ Praha 3 o zásadních otázkách, významných záměrech a dalších aktivitách v působnosti MČ Praha 3.
 
 
 

Autor článku je kandidátem do zastupitelstva Prahy 3 za TOP 09.

 


Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Fraška pod taktovkou ODS

Názory
Dnes 24.5.2013 od 15hod. se konalo mimořádné zasedání ZMČ Praha 3. Body programu jsou pouze kouřovou clonou křečovité snahy ODS poukázat na správnost rozhodování, proces vedení Radnice a přístupu k občanům v letech minulých. Zda jim jejich upřímnost někdo uvěří ? To si asi každý musí sám udělat obrázek. Dle mého názoru, byl obsah programu pouze prázdným ...pokračování

Jiří Ptáček, TOP 09: Chytré telefony pomohou k uklizeným chodníkům

Je tomu zhruba deset let, co jsem poprvé narazil na informační hradbu místní radnice. Tehdy jsem se snažil dopátrat informací o plánovaném zavedení modrých zón v Praze 3. Úřad byl jako nedobytná tvrz. Za těch deset let se toho mnoho změnilo, ale k čemu je nám to vůbec dobré?pokračování

Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Nákladové nádraží Žižkov - Kde je vůle, je i cesta

Názory
Je to neustálá předvolební písnička. Co s Nákladovým nádražím Žižkov? Politické strany se předhánějí a dávají jeden bizarnější návrh za druhým, co s tímto významným místem dělat. Pokusím se proto shrnout základní fakta.pokračování
reklama