Rodiče MŠ Buková proti zrušení školky

NázoryRodiče MŠ Buková proti zrušení školky

Ráda bych informovala o dění kolem mateřské školy v ulici Buková na Jarově, kterou navštěvuje můj pětiletý syn.

Školka se nachází na Praze 3 v sídlišti Jarov, ulice Buková 26. Chodí do ní 48 dětí, včetně dětí s poruchami imunity, pro které je školka vybavena po technické i personální stránce (sauna, inhalační přístroje). Posledních několik týdnů však panují značné nejasnosti kolem jejího dalšího provozu. O možném zavření školky se hovoří již několik let v souvislosti s výstavbou nové mateřské školy v ulici V zahrádkách (MŠ Jarov), nicméně ještě v listopadu 2014 byla paní ředitelka Mgr. Janeta Benešová ujištěna, že MŠ Buková bude v provozu dál i po otevření nové MŠ Jarov.
 
Dne 26. ledna 2015 bylo paní ředitelce ústně sděleno, zástupkyní starostky MČ Praha 3 paní Mgr. Jaroslavou Sukovou, že provoz MŠ Buková ke 30.6.2015 končí, s dětmi se počítá v nové MŠ Jarov, osud zaměstnanců je nejasný. Argumentem pro zavření školky je její technický stav, neboť do budovy nebylo po mnoho let téměř investováno, s výjimkou nejnutnějších oprav, a její rekonstrukce je tedy nezbytná, nicméně o dalším provozu školky se již nemluví, budova a pozemek prý mají být využity jinak. Na otázky, kdo o tom rozhodl, proč tak rychle, co se s objektem stane, nikdo z radnice neodpověděl, přesto, že řada rodičů oslovila své volené zástupce v Radě. Dle slov paní Sukové jde o rozhodnutí Rady MČ Praha 3, avšak v zápisech z jednání není o tomto tématu jakákoli zmínka.
 
Jako rodiče dětí, jež do školky chodí, jsme sestavili petici, ve které žádáme zachování provozu MŠ Buková jako zařízení pro děti předškolního věku a projednání této věci na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3, které se koná 17.3.2015. Petici svým podpisem podpořilo, v poměrně krátkém čase, přes 500 lidí. Kontaktovali jsme v této věci též další zastupitele, nikdo z nich o ničem nevěděl. Od radní Sukové dostali informaci, že místo školky vznikne domov pro seniory postižené Alzheimerovou chorobou. Z jiných, neověřených, zdrojů jsme se dozvěděli, že na pozemku má zájem stavět Auto Jarov, nicméně společnost toto popírá. Paní starostka Ing. Vladislava Hujová rozeslala rodičům dětí, které nenastupují v září tohoto roku do první třídy, dopis, v němž jsou uvedeny důvody pro uzavření MŠ a nabídka přestupu dětí do nově postavené MŠ Jarov, eventuelně jiné MŠ na Praze 3. Na základě předchozích informací, soudíme, že některé skutečnosti uvedené v dopise jsou záměrně zkreslené. Jde zejména o informace týkající se paní ředitelky Benešové a úmyslu využít objekt jako zařízení pro děti mladší tří let. Až dosud jsme na dotaz, zda bude provoz MŠ Buková po rekonstrukci obnoven, dostávali odpověď, že děti se do tohoto objektu již nevrátí.
    Máme vážnou obavu, že někteří radní, spolu s paní starostkou, mají velký zájem na tom, aby celá věc proběhla rychle a tiše, aby již nebylo možné situaci změnit. Veškeré jednání v této věci probíhá ústně, není podloženo žádným rozhodnutím Rady ani Zastupitelstva MČ Praha 3, ani jiným písemným dokladem s výjímkou dopisu paní starostky rodičům (viz příloha) a sdělení v Radničních novinách, které vyšly v březnu 2015.
 
Argumenty obhajující další provoz MŠ Buková po její rekonstrukci jsou následující:
V blízkém okolí není jiná mateřská škola, s výjimkou Waldorfské, a v okolních bytových domech je situace taková, že stávající občany starších ročníků začínají více nahrazovat mladé rodiny.
Kvůli nedostatku míst ve školkách byly otevřeny dvě provizorní třídy MŠ v objektu ZŠ K lučinám, kde jsou děti umístěny v nevyhovujících prostorách a zabírají prosor budoucím prvňákům.
MŠ Buková je nadstandardně vybavená. Má vlastní kuchyň, saunu, zahradu určenou jen pro "školkové" děti a místnost s přístroji pro inhalaci.
Ve školce je malý kolektiv a personál, který umožňuje přijmout i děti s dietními požadavky, oslabenou imunitou, děti, které velký kolektiv zúzkostňuje.
Výchovná koncepce je směřována k přírodě, českým tradicím a ekologii, což jsou důvody, proč jsme si tuto školku vybrali.
Dojde k rozbití kolektivu zaměstnankyň, které velmi dobře a profesionálně odvádějí svou práci, děti jsou na ně zvyklé a mají je rády.
Školka má zahradu se stromy. V případě jejího zavření je zde obava o tuto zeleň, která v centru města stále ubývá. 
 
Dne 6.3.2015 proběhla schůzka paní starostky Hujové se zástupci rodičů a řediteli ZŠ a MŠ, kterých se problém týká. Paní ředitelka MŠ Buková na schůzku pozvána nebyla. Zástupci rodičů byli ujištěni, že problematika MŠ je zařazena na program jednání Zastupitelstva MČ Praha 3 a byli seznámeni s novým záměrem postavit na pozemku MŠ Buková nové zařízení pro předškolní děti. Zatím není rozhodnuto, jak starých dětí se záměr týká, a i jeho realizace je zatím značně nejistá a vzdálená. Asi v roce 2010 již byla vypracována studie na rekonstrukci stávajícího objektu, která byla zamítnuta a nahrazena studií zařízení pro Alzheimeriky. Nový záměr je zatím pouze ve stádiu myšlenky. Dle slov paní starostky je počet míst pro tříleté a starší děti ve školkách Prahy 3 dostatečný, nicméně zde existuje osm tříd "provizorně" umístěných v budovách ZŠ. Do mateřské školy mohou být přijímány i děti mladší tří let, což se zatím příliš často neděje, ale rodiče těchto dětí by to velmi přivítali. Pokud by radnice pomýšlela na zařízení, které by přijímalo děti mladší tří let i starší, v objektu MŠ Buková by, po její rekonstrukci, mohly být ideální podmínky. Domníváme se, že, vzhledem k časové náročnosti procesu zadávání a schvalování studie, následného projektu a vlastního provedení rekonstrukce, či nové stavby, by bylo vhodné nechat MŠ Buková v provozu až do termínu zahájení stavby, což by mohlo znamenat nejméně ještě jeden školní rok. Během té doby by se celá situace mohla vyjasnit a uklidnit.
 
Text petice rodičů dětí z MŠ Buková
 
 
Dopis starostky V. Hujové rodičům dětí z MŠ Buková
 

Související články

Stanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů Prahy 3 – zachování plného provozu MŠ Buková

Názory
Kapacita MŠ zřizovaných městskou části Praha 3 je 2100 míst, kdy jen v posledních čtyřech letech radnice zajistila nárůst o 450 míst. Tato kapacita předškolních zařízení je dostatečná pro přijímání dětí od věku tří let. pokračování
reklama