Dobře placený kmotr

NázoryDobře placený kmotr

Dokument: Interpelace zastupitele Městské části Praha 3 za Stranu Zelených PhDr. Martina Valenty na člena Rady Městské části Praha 3 Pavla Hurdu předaná do podatelny radnice dne 28. 5. 2010

 

Věc: písemná interpelace podle § 9 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 


Vážený pane Hurdo,

dovolte mi, abych vás jako předsedu Občanské demokratické strany (dále ODS) na Praze 3 požádal touto cestou o vysvětlení některých vašich kroků a aktivit. Dále mi dovolte položit několik otázek k vaší politické a podnikatelské činnosti. Obě jsou propojeny.

            Pokud vím, často se označujete za podnikatele. Jak je to opravdu s vaším podnikáním?  Podle mých informací jste získal v roce 2000 pochybným způsobem do svého vlastnictví architektonicky cennou budovu Palác Akropolis na Žižkově. Jak to bylo? Je pravda, že tehdejšímu zadluženému majiteli Paláce Akropolis byl díky vaším politickým konexím odpuštěn dluh u České spořitelny ve výši 115 miliónů, pohledávka byla poté za pouhých 13 miliónů přenechána městské části Praha 3 a obratem rovněž za 13 miliónů prodána vám osobně? Jistě víte, že odhadní cena dané budovy v dané době činila 40-50 miliónů. To dělá přes 30 miliónů čistého zisku.

Je náhodou, že od doby, co se stal Palác Akropolis za takto podivných okolností vaším soukromým majetkem, tak jej Rada městské části Praha 3 pod vedením vaší ODS systematicky dotuje? Tato podpora každým rokem dělá 3-4 milióny. Od roku 2000 do dnes to činí dalších 30-40 miliónů. V Paláci Akropolis realizuje svou činnost i jiné „vaše dítě“ - Junior klub. Ročně přes něho putuje do Paláce Akropolis dalších 4-5 miliónů (někdy i přes 7 miliónů). Od roku 2000 to kvalifikovaným odhadem činí opět nejméně 40 miliónů.

Vy ale, pane Hurdo, nečerpáte podporu z veřejných rozpočtů pro váš majetek pouze z rozpočtu Prahy 3. Váš kolega z ODS Prahy 3, pak Pecha (radní hl. m. Prahy) je stejně jako vy členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pan Pecha zde vykonává mimo jiné funkci předsedy „Výboru pro kulturu a volný čas“. Před nedávnem se proslavil jako jeden z těch, kteří se pokoušeli finančně zlikvidovat některá tradiční pražská divadla. To ale nechme stranou. Nikdy mu to ovšem nebránilo a nebrání, aby vám posílal do Paláce Akropolis docela zajímavé peníze. Od roku 2000 dodnes to činí přes 90 miliónů. Nové finanční příspěvky byly schváleny.

Rok

Částka v Kč

2000/01

1,1 mil.

2001/02

1,1 mil.

2002/03

2 mil.

2003/04

3,5 mil.

2004

3,75 mil.

2005

9,4 mil.

2006

13,5 mil.

2007

14 mil.

2008

14,5 mil.

2009

15 mil.

2010-13

65 mil.

Součet

142, 85 mil.

Zdroj: http://kultura.praha-mesto.cz; planost ověřena k 14. 5. 2010

         Pane kolego, proveďme mezi-bilanci: 115 miliónů neprůhledné odpuštění dluhu Českou spořitelnu, 40-50 miliónů odhadní tržní cena Paláce Akropolis, který vám byl ale prodán za 13 miliónů, 30 miliónů dotace z Prahy 3 (minimální odhad), 40 miliónů dotace přes Junior klub, přes 142 miliónů granty z magistrátu.

Pane kolego, pro své „podnikání“ jste vydoloval v posledních 10 letech – často přímo z veřejných rozpočtů -  hodně přes 300 miliónů, tedy třetinu miliardy. Je to v pořádku? Možná namítnete, že Palác Akropolis má zajímavý kulturní program. Jistě, ale ne až zas takový, aby to ospravedlňovalo takovéto zacházení s veřejnými rozpočty. Nebo se mýlím?

Podle veřejně dostupných informací dále vykonáváte funkce (jen neúplným výčtem): předsedy představenstva Pražské plynárenské a. s. (zde v dozorčí radě figuruje také pan Pecha), předsedy dozorčí rady Pragoplynu a.s., místopředsedy představenstva Pražských strojíren a.s., předsedy dozorčí rady Pražské parkovací a.s. a donedávna jste byl i předsedou dozorčí rady Správy komunálního majetku Prahy 3. Jak zvládáte kumulaci náročných funkcí, když vykonáváte dva volené mandáty (na Praze 3, na Magistrátu hl. m.) a jste i členem Rady městské části Praha 3? Jaké výše dosahují odměny z výkonu  jmenovaných funkcí, které jsou často vypláceny opět z veřejných rozpočtů? Opravdu se kompetenčně vyznáte ve všech oblastech, které z daných funkcí vyplývají? Kolik jim věnujete času?

            Pane Hurdo, jak je to s vaším opravdovým „podnikáním“? Podle veřejně dostupných informací je na vaše jméno napsáno okolo deseti firem. Ani jedna z nich nicméně nemá ani webové stránky. Skoro všechny papírově působí v činnostech jako stavební výroba, správa nemovitostí, pronájem bytů a nebytových prostor, realitách, atd. V  činnostech, které tak dobře znáte z vašeho dlouholetého ředitelování Správy komunálního majetku Prahy 3 (dále SKM). SKM dlouhodobě hospodaří se skandální netransparentností s půl miliardou ročně (samozřejmě opět z veřejných rozpočtů). V poslední době se navíc účelově štěpí do nepřehledné sítě dceřiných společností. Také odmítá plnit zákonnou povinnost: poskytovat informace o veřejných stavebních zakázkách, které zadávala. Je to zase jen náhoda? Co se dělo, pane Hurdo, s  miliardami, které od roku 2000 prošly SKM? Jistě o tom něco víte.

            Pane kolego Hurdo, dovolte mi na závěr ještě několik otázek. Považujete se za poctivého politika? Prosím, odpovězte. Domníváte se, že jste odpovědným zástupcem voličské klientely ODS?  Nebo jste si z politiky učinil jenom dobře vynášející byznys? Pane Hurdo, pro mě osobně jste ztělesněním podsvětí a průniku veksláctví do veřejného prostoru. Snad si sám kladete otázku, proč ODS jako celek pozbývá v Praze podporu slušných a vzdělaných lidí? Pomohu vám. Skloňujte jména pražských kmotrů i s tím vaším.  

            Pane Hurdo, předem vám doopravdy děkuji za vaše odpovědi. Předem vám děkuji i za vaše vyjádření, pokud jsou snad mé informace mylné. Nedomnívám se, že by tomu tak bylo.

PhDr. Martin Valenta

Zastupitel městské části Praha 3 za SZ          

Tato interpelace je podávána jako veřejná.

V kopii je adresována místopředsedovi ODS, panu ing. Petru Nečasovi.

 Originál této interpelace s razítkem podatelny MČ Prahy 3 ve formátu pdf naleznete zde

 

reklama