Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Radniční novinky aneb zoufalství ODS - AKTUALIZOVÁNO

NázoryIng. Vladislava Hujová, TOP 09: Radniční novinky aneb zoufalství ODS - AKTUALIZOVÁNO

Na brutální politický styl ODS jsem již od svého nástupu do funkce starostky zvyklá, ale právě proto musím pro všechny ostatní uvést na pravou míru některá témata zářijových Radničních novinek, které vydává Občanská demokratická strana Praha 3. Jistě jste postřehli, že ODS si „vypůjčila“ grafiku od Radničních novin, ale tomu se ani nedivím, když jsou dlouhodobě zvyklí parazitovat na městské části Praha 3 prostřednictvím Žižkovských listů. Koalice TOP 09 a ODS na radnici Prahy 3, která trvala jeden a půl roku musela skončit především ze dvou důvodů.

ODS se zásadně nechtěla vzdát svého dlouhodobého záměru komplexní revitalizace všech panelových domů  /dle vzoru Lupáčova/. Jednalo se o investice ve výši cca 2,5 miliardy Kč, což představuje téměř 80% všech plánovaných výnosů z privatizace a následkem této neefektivní investice by byla MČ Praha 3 do pěti let na mizině.

Druhým důvodem rozpadu koalice byla manipulace při tvorbě a změnách územního plánu ze strany pana Ondřeje Pechy /ODS, bývalý předseda Výboru pro územní rozvoj/ a pana Tomáše Kalouska a Jana Srba /oba vyloučeni z TOP 09/, kdy svévolně obcházeli kompetence Rady MČ.
 
Jsem členkou občanského sdružení Osvěta, nikdy jsem se touto skutečností netajila a všichni členové RMČ o tomto byli informováni. Bylo na mě podáno několik trestních oznámení na Policii ČR, že jsem při hlasování neohlásila formulku „ střet zájmů“. Policie nic trestného na mém jednání neshledala a předala spis občansko správnímu odboru ÚMČ, který taktéž neshledal žádné pochybení.
 
Programy Fit senior a Fit handicapovaní spoluobčané, organizuje občanské sdružení Osvěta pro občany Prahy 3 zcela zdarma již od roku 2008. Od roku 2009 začaly být tyto programy finančně podporovány v rámci grantů poskytovaných MČ Praha 3. Programy jsou realizovány prostřednictvím masážního studia Nefrit a navštěvují senioři Prahy 3, jejichž osobní údaje vč. kontaktů jsou k dispozici sociálně zdravotnímu odboru ÚMČ.
 
Granty byly poskytovány již za minulého vedení radnice a veškeré informace lze zjistit ze zápisů RMČ a ZMČ, které jsou uveřejněny na webu  městské části. Na rok 2009 byl poskytnut dar ve výši 200 tis. Kč, na rok 2010 dar 280 tis. Kč. Na rok 2011 byl poskytnut věčně napadaný dar z Fondu starosty ve výši 50 tis. Kč a zbytek dofinancovalo o. s. Osvěta  ze svých zdrojů tak, aby občanům nebyly služby kráceny, na rok 2012 byl poskytnut dar 170 tis. Kč  a na rok 2013 dar 230 tis. Kč.
 
Závěrem musím říci, že je mi pana Ondřeje Pechy líto, po dvaceti letech, kdy byl věrným souputníkem pana Pavla Hurdy ztrácí životní jistotu, že členství v ODS ho bude živit a svými projevy začíná ztrácet i vlastní důstojnost.
 
-----------------------------
AKTUALIZACE 26. září
Dnes nám do Kauzy 3 dorazil další díl textu, který je reakcí na článek v aktuálních Žižkovských listech.
 
Žižkovské listy – pomlouvačná kampaň ODS pokračuje

Po Radničních novinkách následuje druhý díl věčně recyklované pomlouvačné kampaně ODS vůči mé osobě i proti Mgr. Jaroslavě Sukové a občanskému sdružení Osvěta, tentokrát prostřednictvím Žižkovských listů. Opět jsem nucena účelově rozvíjené nepravdy uvést na pravou míru.
 
Sdružení Osvěta plní všechny své zákonem dané povinnosti, ale i povinnosti, které jsou předepsány v zásadách Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3. Své projekty „Fit senior“ a Fit handicapovaní spoluobčané“, které jsou pro občany Prahy 3 bezplatné, realizuje prostřednictvím masážního studia Nefrit, jehož provozovatelkou je paní Suková.
Mgr. Jaroslava Suková vystudovala na FF UK Praha obor: Pedagogika - péče o nemocné. Absolventi tohoto dvouoborového studia mají oprávnění vyučovat odborné předměty na středních zdravotnických školách. Dále absolvovala rekvalifikační kurz na základě kterého získala živnostenské oprávnění: Masérské, rekondiční a regenerační služby.
 
Ještě poznámka na závěr k dalšímu článku v ŽL. Pan Rostislav Rubík, který je tak hlasitým zastáncem pravice zapomněl dodat, že v přihlášce do TOP 09 záměrně zatajil, že byl členem KSČ.
 

Související články

Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Zpráva o průběhu plnění volebního programu TOP 09 pro Prahu 3

Názory
V rámci rubriky „Názory zastupitelů Prahy 3“ zveřejňujeme dokument zaslaný paní starostkou, který by měl být souhrnem splněných, či rozpracovaných programových cílů pro Prahu 3.pokračování
reklama