Názor zastupitele: Navštívil jsem Kliniku

NázoryNázor zastupitele: Navštívil jsem Kliniku

Na posledním jednání Zastupitelstva MČ Praha 3, které se konalo těsně před vánočními svátky, jsem veřejně přislíbil, že Kliniku osobně navštívím, abych vlastními smysly seznal jak objekt v Jeseniově ulici vypadá a co se v něm vlastně děje. Vyzval jsem k obdobné návštěvě i ostatní zastupitele, mj. proto, že jsem přesvědčen, že vlastní zkušenost - osobní poznání, je nad ideovou slepotu.

Včera (10. Ledna 2016) Klinika  uspořádala sousedské setkání a tak jsem šel. Dorazil jsem s mírným zpožděním  a  měl tak možnost poslouchat již probíhající  diskuzi.  Z přítomných cca 35 lidí v místnosti  jich diskutovalo  asi tak  osm.  Já  byl  účastníkem pasivním. Většina  námitek či připomínek vůči Klinice  se týkala  hlučnosti  produkcí (promítání, koncerty). Byly vyřčeny  též obavy  vyplývající  ze vzhledu a chování  některých osob, které se v okolí Kliniky vyskytují. Zmíněny byly též nové  projevy  sprejerství v okolí.

Konkrétně otázka  sprejerství  v souvislosti v Klinikou  byla  mj. komentována další  z diskutujících, která  upozornila  na  fakt, že bydlí v Praze 10 u stadionu Slávie Praha – a tam  bychom se měli jít podívat, co a jak může být  posprejováno….
Já jsem si tento problém vybavil dnes ráno, když jsem jel  Husitskou ulicí.
Je to hnusné, v Praze je to skoro všude.  Tohle asi stěžejní sousedský problém nebude.  Chci věřit, že  Klinika  svými aktivitami  od sprejerství člověka spíše odvede, než aby ho k němu ponoukala. Proč čmárat na zeď, když  se mohu zdarma učit  cizí  jazyk  a  potom zdarma vypít čaj, nebo pivo či shlédnout  film ?  
 
Celkově byla diskuze uvolněná  a otevřená. Diskutující na straně Kliniky opakovaně  uznali přílišnou  hlučnost minulých produkcí  a přislíbili ji do budoucna omezit. Pokud  pak jde o  možné problémy mimo budovu resp. areál Kliniky   vyrozuměl jsem, že konkrétní záležitosti chtějí  stálí obyvatelé Kliniky  řešit, nicméně bez spolupráce a dialogu s dalšími obyvateli okolí, mimo vlastní předmět nájmu (budova a pozemek)  toho mnoho nezmohou.  Asi též  proto, že lidé v Klinice působící programově odmítají násilí (stejně jako tvrdý alkohol a tvrdé drogy), takže  je  vůbec otázkou, jak  mají  sami případně zakročit proti případným výtržnostem či dokonce provokacím,  když nemají vůli vyhledávat konflikty.  Docela zajímavým pak bylo  sdělení, že   působení  obyvatel kliniky v objektu není bez pravidel, že pravidla mají a že kdo je nerespektuje, ten  může být  z komunity vyloučen.  Myslím, že jde o pravidla, která mají  víceméně zajistit dodržování zásad  lidské slušnosti.
 
Po skončení besedy  jsme si  v doprovodu  obyvatel a  s komentářem prohlédli  budovu a její bezprostřední okolí.   Mj. kavárnu, kuchyň,  místnost   pro  dlouhodobé návštěvy,   hernu pro děti atd. Vše zařízeno  zdaleka ne  novým,  nicméně stále  ještě  funkčním  mobiliářem.  Nikde jsem nezaznamenal zjevný nepořádek, spíše jsem v budově  vnímal  důraz  na  důsledné využití  výsledků lidské práce -  užitečných věcí, šetrnost spočívající v   ekologickém  a hospodárném přístupu.
 
Můj celkový  včerejší dojem je v zásadě kladný.  Objekt, který byl  ještě před rokem znečištěn odpadky, kde  se vyskytovali bezdomovci  a  kde zřejmě  docházelo  k užívání  tvrdých drog,  má nyní   konkrétního  nájemce.  Žijí v něm lidé, kteří se sice ve svém hodnotovém žebříčku částečně liší  od  asi většinové  části populace, nicméně lidé kteří – podle mého názoru – svému okolí neškodí. Já sám se do  Kliniky nastěhovat nehodlám, mé představy o životě  jsou jiné, nicméně  mně osobně  obdobné aktivity nevadí a pokud neškodí, proč  nežit vedle sebe ?
 
Obyvatelé Kliniky jsou ochotni vést a zjevně vedou  sousedský dialog  s dalšími obyvateli Žižkova a Prahy  o vzájemném soužití a teprve budoucnost  případně ukáže, do jaké míry má takový dialog smysl do jaké míry sami  dodrží své závazky.
 
Protože jsem  měl možnost  obdobné  prostředí jakým je  dnes Klinika (samozřejmě v jiných souvislostech a s jinými lidmi) asi tak před 30-35 lety   osobně blíže poznat,  tak i s přihlédnutím k historickým souvislostem   mohu konstatovat, že v každé   době žijí  jedinci, kteří nechtějí sdílet veškeré hodnoty většinové společnost, přičemž někteří z nich   se sdružují  a společně  hledají a možná i nacházejí alternativní životní styl. Obyvatele Kliniky mezi takové počítám. Ve svém jednání podle všeho  nejsou  vedeni nutkáním škodit lidem žijícím v jejich  okolí. Jsou sví  a chtějí žít po svém.  Mají na to právo právě za předpokladu, že škodit nebudou.
 
Myslím, že by jim měla být  dána možnost, aby  dodrželi své závazky ohledně neobtěžování sousedů   zejména hlukem  a že by měly být využita příležitosti,  které sami  nabízejí občanům nejen Prahy 3.  Klinika totiž oproti jiným žádné peníze od obce  na své aktivity nepožaduje.  Ze společného krajíce  neujídají. Obecní rozpočet  cílem jejich aktivit není. Za situace, kdy Městská část Prahy 3 poskytuje  dotace dokonce i podnikatelským subjektům,  jsou nekomerční zdroje  pro  aktivity Kliniky pozoruhodné a přínosné.
 
Pokud bych o setrvání Kliniky v Praze 3 rozhodoval já , tak bych,  nejméně do doby  než bude existovat společensky užitečnější  využití  stávajících nemovitostí, obyvatele Kliniky v Jeseniově ulici ponechal. Určitě je lepší, když budou v místě působit  kritičtí   idealisté, kteří při své kritice společenského řádu vyvíjejí též užitečné nekomerční aktivity ( třeba výuka cizích jazyků), než  když  se budou v  objektu  vyskytovat  bytosti, jímž je, jak  jejich vlastní existence, tak i existence  čehokoliv jiného,   zcela lhostejná a sami vlastně existují  pro uspokojení svých potřeb a produkuci odpadků?

Diskuse

KliNIKA JE jen OPAR krulec 2.3.2016 14:46
KLINIKA, Solis, revoluční bunky, MSS krulec 1.3.2016 02:04
Re: KLINIKA, Solis, revoluční bunky, MSS Tomáš Sunegha 1.3.2016 12:29
programově odmítají násilí ??? Jana 13.2.2016 08:57
Re: programově odmítají násilí ??? Dante 13.2.2016 10:42
Re: Re: programově odmítají násilí ??? Radek 13.2.2016 19:05
díky David 8.2.2016 09:06
no jo kolaborantský lidovec Marek 15.1.2016 07:18
Re: no jo kolaborantský lidovec sunegha 15.1.2016 09:44
Hluk Petr Klimes 14.1.2016 22:57
Re: Hluk David 8.2.2016 09:10
Poděkování Vojtěch Dvořák 14.1.2016 14:47

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


reklama