PhDr. Matěj Stropnický, Ž(n)S: Opsaná bytová pravidla a co dál

NázoryPhDr. Matěj Stropnický, Ž(n)S: Opsaná bytová pravidla a co dál

Chápu, že se začínají neúprosně blížit volby a že paní starostka Vladislava Hujová, která nemá žádnou obsáhlejší samostatnou agendu, se snaží ukázat, že vedle rozdávání jitrnic na Masopustu také pracuje. Má pravdu v tom, že pravidla přidělování bytů jsem měl mít hotová již na sklonku roku. Neuvádí však už, že s Novým rokem vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, o němž do poslední chvíle vzhledem k předčasným volbám nebylo jasné, jestli bude opravdu platit, a který ovšem přinesl mnoho zásadních změn v oblasti bytové politiky. Nutnost upravit pravidla privatizace, nutnost novelizovat smlouvy na pronájmy bytů, nebytových prostor i ateliérů atd. Tento zákoník se měnil po padesáti letech a já jsem na radnici zodpovědný za to, že mu přizpůsobujeme veškeré místní předpisy, pravidla a vzorové smlouvy. A že se to stane tak rychle, aby se nikde nic nezdrželo.

Přiznávám, že jsem dal této harmonizaci předpisů včetně pravidel privatizace, bez jejichž úprav bychom museli privatizaci zastavit, která se však jednak týká ještě tří tisíc obyvatel Prahy 3, jednak také přináší do rozpočtu Městské části Praha 3 zhruba 450 milionů korun ročně a příjmy z ní tak tvoří téměř polovinu rozpočtu, přednost. Stál jsem před rozhodnutím: odložit novelizaci pravidel privatizace a dalších předpisů a připravovat pravidla pronajímání bytů, nebo naopak. I ekonomicky jsem se myslím rozhodl správně a upřednostnil privatizaci. 

Podotýkám zároveň, že přidělování bytů na základě dosavadní procedury, tj. formou podání žádosti, kterou na úřadě vyřizuje Odbor bytů a nebytových prostor, doporučuje bytová komise a schvaluje Rada městské části, probíhá i nyní, takže byty jsou přidělovány bez ohledu na inciativu paní starostky. Tato iniciativa také jejich přidělování nijak neurychlí. Pokud pravidla přijmeme, bude jen zřejmější, co musí žadatel přesně splnit, aby mohl byt získat. Toť vše.
 
Považuji navíc za paradoxní, že starostka Hujová „připravila“ návrh nových pravidel tím stylem, že vzala pravidla z Prahy 2, která připravila zástupkyně vinohradské starostky Kateřina Jechová – za Stranu zelených! – a tato pravidla opsala bez ohledu na to, že demografická situace Prahy 3 a tedy i potřebnost žadatelů je u nás v mnohém odlišná. To prokázala i studie Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3, kterou jsem zadal k vypracování u Katedry sociologie Filosofické fakulty UK loni na jaře a její výsledky máme od října loňského roku. Do té se paní starostka asi ani nepodívala a její návrh stojí tak zcela na vodě.
 
Ano, máme více než 200 volných bytů. Bylo jich hodně přes 150, když jsem před rokem a půl nastoupil do funkce, takže zde byly už za mého předchůdce Tomáše Kalouska (tehdy TOP 09) i za předchozího místostarosty pro bydlení za ODS Zdeňka Lochmana. Problém je totiž v tom, že tyto byty jsou vesměs vybydlené a před pronajmutím je třeba je rekonstruovat. To se od loňského podzimu konečně děje, ale rekonstrukce má v gesci místostarosta Bohuslav Nigrin (ČSSD). Znovu tedy opakuji: vznikem pravidel pro pronajímání se nijak neurychlí obsazování volných bytů nájemníky, tato souvislost v argumentaci starostky Hujové je ryze manipulativní. 
 
Co tedy dál? Oslovil jsem Platformu pro sociální bydlení, což je občanská iniciativa sdružující neziskové organizace usilující o co nejcitlivější přístup k řešení otázek spojených s bydlením, a společně do konce března na základě sebraných dat a jejich analýzy ze zmíněné studie FF UK pro Prahu 3 upravíme pravidla předložená starostkou tak, aby je šlo využít na Žižkově.  V jí navržené podobě jde totiž pouze o předvolební gesto. 
 

Související články

PhDr. Matěj Stropnický, SZ: Co se stalo pod věží

Názory
Chodím tudy denně a jsem stejně bezmocný jako vy. Frustrující. Přímo před každodenníma očima se nám volně přístupný park pod televizním vysílačem mění v betonové rejdiště developera. Nejprve si nájemce firma Oreathea ohradil trávník, kde jsme venčili psy, přístavbou kavárny zúžil průchod dlážděným prostranstvím, svým rypákem postupně rozdlabal svah, kde ...pokračování

Ing. Vladislava Hujová, TOP 09: Návrh nových pravidel přidělování bytů v Praze 3

Názory
Mezi každodenní povinnosti starostky městské části mimo jiné patří i koordinace činnosti svých zástupců a radních. V případě, že v některé z oblastí není řádně plněno programové prohlášení, je potřeba převzít iniciativu. Vzhledem k neaktivitě ŽnS v čele se zástupcem starostky PhDr. Matějem Stropnickým v oblasti bytové politiky, která je zároveň jedním ...pokračování
reklama