Praha 3 nechá poprvé rozhodovat lidi, do čeho se investují peníze z rozpočtu

Praha 3 nechá poprvé rozhodovat lidi, do čeho se investují peníze z rozpočtu

Samozřejmě nejde o všechny obecní peníze. Na projekt takzvaného participativního rozpočtu jsou vyčleněny tři milióny korun. Radnice sbírá návrhy od obyvatel, prověří realizovatelnost a na podzim o nich bude veřejnost hlasovat. Kauza 3 přináší krátký rozhovor a JUDr. Pavlou Černouškovou, která má na radnici projekt na starosti.

Participativní rozpočet je v podmínkách Prahy 3 novinkou. Uplynul první měsíc od okamžiku, kdy se mohli občané hlásit se svými projekty a necelý měsíc ještě zbývá do uzávěrky. Jaké projekty se zatím objevily?

Po prvním měsíci nám zatím přišlo od občanů 9 návrhů. Mezi nimi například zastřešení pramene nad Krejcárkem, vybudování přírodního amfiteátru v parku na Židovských pecích, zhotovení květinových záhonů kolem stromů v ulici Kubelíkova, modernizace dětského hřiště v ulici Horní Stromky, revitalizace zeleně v Koněvově ulici, umístění cykloboxů pro parkování kol před palác Flora, nebo třeba zrušení „cyklootočky“ v Jeseniově ulici. Všechny dosud doručené návrhy včetně fotek je možné najít tady: http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/navrhy-obyvatel/ 

S ohledem na to, že jsou k dispozici 3 mil. Kč, není to vlastně málo? Pokud tomu dobře rozumím, zatím jsou prostředky pro realizaci všeho, co bylo doposud přihlášeno.

Ano, vzhledem k počtu projektů a navýšení rozpočtu (magistrát nám přidal 1 mil. Kč) mají všechny projekty velkou šanci na úspěch. I proto očekáváme, že nám ještě řada návrhů dorazí. Šance, že budou nakonec realizovány, je totiž velká. Lhůta pro podávání návrhů končí až 31. května, takže občané mají ještě dost času přijít s novými nápady. 

Může nastat situace, že některý z přihlášených projektů radnice odmítne?  Díval jsem se, že v seznamu figuruje třeba zrušení „cyklootočky“ v Jeseniově ulici. Tady přeci nejde jen o prostředky k realizaci, ale je nutné, aby se radnice se záměrem vůbec ztotožnila.

O vhodnosti či nevhodnosti návrhů nerozhoduje radnice, ale přímo občané v závěrečném hlasování. Radnice bude projekty posuzovat pouze z hlediska realizovatelnosti. Může se stát, že některý projekt odmítne, ale pouze z důvodu toho, že se návrh například týká cizího pozemku, nebo že jeho řešení nespadá do kompetence městské části, takový projekt by pak do hlasování zařazen nebyl. Z dosud podaných návrhů budou zřejmě všechny realizovatelné. „Cyklootočka“ je pro nás oříšek, zjišťujeme, jaké všechny kroky by jejímu odstranění musely předcházet. 

Jakou formou a v jakém období bude probíhat hlasování o přihlášených návrzích?

Hlasování o návrzích bude probíhat v druhé polovině září 2016. Hlasování proběhne formou zabezpečené elektronické ankety, v níž bude možné návrhům přidělovat pozitivní i negativní hlasy. Hlasování se budou moci zúčastnit všichni občané žijící na Praze 3. 

Když jste projekt spouštěli, zajímali jste se o zkušenosti z jiných městských částí? Kde všude tento princip uplatňují?

O zkušenosti s projektem jsme se zajímali nejdříve v zahraničí, např. v polském městě Lodž. A sledovali jsme průběh na Praze 10 a Praze-Zbraslav, kde s projektem začínali. Projekt se postupně dostává i do dalších městských částí, v současné době však participativní rozpočet běží jen u nás, na Praze 10 a na Zbraslavi. 

Můžete mi přiblížit, jak bude probíhat realizace přihlášených návrhů, až budou vybrány ty úspěšné? Samotnou realizaci bude zajišťovat přihlašovatel, nebo Praha 3?

Samotnou realizaci bude zajišťovat radnice Prahy 3 a to pokud možno do konce roku 2016. Občané, kteří vítězné návrhy podali, pak jen kontrolují, zda městská část projekty realizuje přesně podle jejich představ. 

Do uzávěrky zbývá zhruba měsíc. Můžete mi velmi stručně popsat, co je třeba udělat, abych přihlásil svůj návrh?

Návrh projektu je třeba popsat v jednoduchém formuláři. Ve formuláři je třeba vyplnit základní údaje o navrhovateli, pak stručný popis projektu a také odhadovaný rozpočet. Návrh musí na počátku podpořit 15 občanů svými podpisy na podpisovém archu. To vše zašlete na adresu podatelna@praha3.cz a to je vše. S jakýmikoli dotazy se mohou občané obracet přímo na mě a při přípravě návrhu jim se vším pomůžu. Moje kontakty jsou buď email pavlac@praha3.cz, nebo tel. 222 116 222.
Formulář je dostupný na http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/dokumenty/


Související články

Participativní rozpočet krok za krokem

Jak jsme již dříve informovali, mají obyvatelé Prahy 3 příležitost podílet se na směrování části peněz z rozpočtu do investic (pro rok 2016 je to 2 mil. Kč) podle vlastních představ. Radnice celý projekt připravila ve spolupráci s neziskovou organizací AGORA CE. Nyní přinášíme podrobnější návod, jak se projektu Participativní rozpočet zúčastnit.pokračování

Radnice vyzývá občany ke spolupráci na „Participativním rozpočtu“

Participativní rozpočet je novým projektem městské části Praha 3, který umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji. Radnice pro něj vyčlenila ze svého ročního rozpočtu částku ve výši 2.000.000 Kč a obyvatelé mohou podávat návrhy, co se za tyto peníze může v jejich městské části vylepšit. Jedná se o projekty investiční povahy se zaměřením do ...pokračování
reklama