Debata o Radničních novinách se uskutečnila jen s minimálním počtem diváků

DISKUZEDebata o Radničních novinách se uskutečnila jen s minimálním počtem diváků

Zatímco minulá debata o budoucnosti Parukářky se těšila hojné účasti, obecní noviny Prahy 3 veřejnost evidentně tolik netrápí. Publikum bylo velmi skromné a rekrutovalo se především z řad členů politických stran. Diskuse se účastnili předsedové aktuální i minulé redakční rady Zdeněk Zábojník (ČSSD) a Matěj Stropnický (ŽnS), člen redakční rady Jiří Ptáček (TOP 09) a Martin Kameník z Oživení o.s. Akci moderoval Bob Kartous.

Významná část debaty se tak věnovala víceméně politickému sporu o uspořádání redakční rady, způsobu finálního schvalování jednotlivých vydání a prostoru pro opozici, což jsou témata, která se na Kauze 3 již objevily v řadě názorových článků. Hodnotnou částí byla slova Martina Kameníka, který se problematikou obecních periodik dlouhodobě zabývá a snažil se zprostředkovat zkušenosti z jiných městský částí. Hnutí Oživení provozuje web Hlásná trouba (www.hlasnatrouba.cz) a v jejich žebříčku obecních periodik obsadily místní Radniční noviny 22 místo ze sta hodnocených s hodnotou IRON (Index Různosti Názorů) 3,74%. Dle Kameníka by však tato hodnota měla být výrazně vyšší.

Víceméně všichni diskutující se shodli na tom, že redaktoři by měli mít co největší míru autonomie vůči aktuální politické reprezentaci. Redaktoři jsou však zpravidla zaměstnanci radnice a jistá míra závislosti je tak zcela evidentní.

Z debaty byl pořízen videozáznam. Po jeho zpracování jej zveřejníme na Kauze 3.
 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

 

Související články

Radniční noviny ve stálém ohrožení

Kdysi RN sloužily pouze vládnoucím politikům. Dnes jsou otevřené všem zvoleným stranám i občanům. Přesto vyvolávají vášnivé polemiky. Kdo v minulosti určoval jejich podobu? A do jaké míry jsou pod vlivem vládnoucích politiků dnes? pokračování
reklama