Co se řešilo 2.3. na zasedání rady?

Co se řešilo 2.3. na zasedání rady?

Granty pro rok 2015, rozpočet pro rok 2015 i rozpočtový výhled Prahy 3 do dalších let, maximální ceny privatizovaných bytů na Hollarově náměstí, revitalizace Tachovského náměstí, změna ve vedení OTSMI a mnoho dalších záležitostí řešila 2.3. rada Prahy 3. Nově jsme usnesení seskupily do tématických bloků. Klikejte dle libosti a zájmu.

Finance

 • Celkem 4 osobám, které vykonaly na území Prahy 3 veřejnou službu byl poskytnut dar v celkové výši 44.400 korun. 
 • Dodatek ke smlouvě mezi Prahou 3 a Správou majetkového portfolia o ceně za teplo pro dům Soběslavská 35 byl schválen. 
 • Dalším dodatkem ke smlouvě mezi Prahou 3 a Správou majetkového portfolia bylo stanoveno nájemné za pronájem kotelen na 8,7 milionu korun.
 • Bytové družstvo Květinková koupí od Prahy 3 dva pozemky parc. č. 2930/44 a 2930/21 za celkem 1,4 milionu korun. Jde o narovnání vlastnických poměrů. 
 • Pozemek ve vnitrobloku Slezská 70, kam měla Praha 3 obtížný přístup, prodala majiteli sousedního pozemku panu Artemu Shubinovi za 110540 korun. 
 • Družstvo nájemníků Hájkova 9 koupí od Prahy 3 pozemek ve vnitrobloku předmětného domu za 17810 korun.
 • Přes 10 milionů korun bylo rozděleno mezi žadatele jednoletých a víceletých grantů.
 • V dubnu bude dokončena knihovna v ulici Za žižkovskou vozovnou. Praha 3 hledá dodavatele knihovních regálů a nábytku. Předpokládaná cena je 3,7 milionu bez DPH. 
 • Obecní akciovka Správa majetkového portfolia přistoupila k rámcové smlouvě mezi společností Vodafone a Prahou 3. Správa majetkového portfolia tak získá výhodnější tarify a sníží provozní náklady.
 • Komise pro vedlejší hospodářskou činnost řeší pronájmy nebytových jednotek, projednává výpovědi, požadavky nájemců a jiné. Rada schválila všechny podněty komise z 17.2.2015
 • Rozpočtový výhled pro roky 2016-2020 byl schválen radou a doporučen ke schválení i zastupitelstvu. V dokumentu je plánováno postupné snižování výdajů v souvislosti se výpadkem příjmů z bytové privatizace. 
 • Rozpočet pro rok 2015. Plánované výdaje převyšují očekávané příjmy o 81 milionů. Díky zapojení kladných zůstatků z minulých let však bude Praha 3 hospodařit s vyrovnaných rozpočtem. Celý rozpočet je celkem detailně rozepsán v příloze. 

Byty

Výstavba

 • Společnost Bydlení Vítkov, která staví nový dům v proluce podél Koněvovy 39, požádala o možnost vybudovat vstup z budoucího domu na cyklostezku. Rada odsouhlasila návrh smlouvy upravující budoucí podmínky. 
 • Pražské stavební předpisy považuje vedení Prahy 3 za jednoznačně správnou cestu, ale nesouhlasí s přijetím částečné novely PSP, ale s doporučuje počkat na přijetí komplexního dokumentu. Do té doby by měly být v platnosti pražské nebo celostátní stavebně-technické předpisy. 
 • Městská část před časem koupila od Ústavu pro studium totalitních režimů malé pozemky v areálu Viktorie Žižkov, v nichž je ukotveno osvětlení. ÚSTR však měl nejdříve požádat ministerstvo financí, což neudělal a smlouva o prodeji pozemků je nyní neplatná. Toto zneplatnění smlouvy má být prvním krokem k novému scelení všech pozemků stadionu.

Co se chystá

 • Mateřská školka V Zahrádkách bude připojena na centrální zabezpečovací systém. V případě narušení objektu se na policii objeví signál, která školku ihned prověří. 
 • Další krok k revitalizaci Tachovského náměstí byl učiněn, rada totiž objednala projektovou dokumentaci k návrhu architektů OV-A. Tento návrh byl již dříve vyhodnocen jako nejlepší. 
 • O zeleň před paneláky v Lupáčově ulici se bude starat Praha 3. Praze 3 záleží na údržbě této zeleně a také chce, aby mohla být využívána širší veřejností. Z toho důvodu uzavřela dohodu se všemi spoluvlastníky, že údržbu bude zajišťovat MČ Praha 3. 

Návrh budoucí podoby Tachovského náměstí, druhá verze návrhu by měla být více zelenější

Personálie

Drobnosti


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 


Související články

Čím se zabývala Rada MČ Praha 3 dne 14.1.2015

Přinášíme vám stručné shrnutí všech usnesení Rady MČ Praha 3 ze dne 14.1.2015. Snažili jsme se úřední a “nudné” čtení přepsat do stručnější a přehlednější podoby. Součástí každého usnesení jsou přílohy, které s daným bodem souvisí. Není nic snadnějšího než kliknout a daný bod si přečíst se všemi detaily.pokračování

Co se řešilo 28.1. na zasedání rady?

Nákup sochy do informačního centra, bezplatná zápůjčka dvou obrazů s tématikou Žižkova, plán oprav pro rok 2015, prodloužení smlouvy zahrádkářům na Balkáně nebo třeba osud půdy nárožního domu na Kostnickém náměstí. Opět přinášíme stručné shrnutí všech důležitých i nedůležitých bodů, které se projednávaly na poslední lednové radě.pokračování

Co se řešilo 11.2. na zasedání rady?

Co bude s obecní budovou v Lipanské 7, kde sídlily Radniční noviny? Kolik malometrážních a startovacích bytů pro sociálně potřebné chystá Praha 3 a kolik to bude stát? A jak byl aktualizován privatizační harmonogram. Nebo také jaké se chystají oslavy 70. výročí konce Druhé světové války? Všechny tyto odpovědi přinášejí usnesení rady z 11.2.pokračování
reklama