Co se skrývá za bukem?

Co se skrývá za bukem?

Mateřská škola Buková vyvolala od voleb největší rozepři koalice a opozice. Už dlouho nebylo na radnici tolik vášní, nevraživosti a osobních útoků. Ale jak to vše vlastně vzniklo? Zamotané klubko není zcela snadné rozplést.

Historie školky
MŠ Buková byla vybudována v 60. letech jako jesle. Od roku 1996 zde fungovala mateřská školka pro děti s alergickým onemocněním. Nadstandardní péče zahrnovala inhalace, rehabilitace, saunování či upravený jídelníček.  Minulý rok se ovšem MŠ Buková stala dle zákona běžnou školkou, protože speciální školky může zřizovat dále jen magistrát. Školka byla zcela naplněná. Chodilo tam 48 dětí, polovina z nich měla zdravotní problémy. Díky malé kapacitě a nadstandardní péči byly náklady na jedno místo nejvyšší na Praze 3. 

Buková na Jarov
Budova školky byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu a se záměrem rekonstrukce školky a nástavby přišla ODS už v roce 2010. V roce 2014 byl zvažován záměr v budově vybudovat denní stacionář pro seniory. Bylo tedy  zjevné, že v budoucnu se bude objekt uvolňovat. Plán byl takový, že veškeré osazenstvo MŠ Buková přejde do budované MŠ Jarov a to včetně ředitelky Benešové, která bude novou a větší školku řídit. Ta také připomínkovala projekt na výstavbu nové školky Jarov. Koncem října minulého roku se ředitelka Benešová sešla se starostkou a zmiňovala, že by preferovala zachování stávající školky. Starostka jí ovšem ujistila, že se s ní počítá v nové školce na Jarově. V návrhu rozpočtu z podzimu 2014 měla školka prostředky pouze do srpna 2015.  Potud je vše jasné. 

Listopadová záhada
13. listopadu 2014 údajně sdělil vedoucí odboru školství a zdravotnictví Přemysl Hrabě ředitelce Benešové, že MŠ Buková v roce 2015 končit nebude. Bylo to deset dní po podepsání koaliční smlouvy a nová koalice začala uvažovat, že denní stacionář pro seniory přesune z plánované Bukové do chystaného domu s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám. Padlo tedy budoucí využití objektu školky pro sociální účely. Otevřel se tak prostor pro jiné využití, přičemž jednou z variant jistě bylo i pokračování školky. Přemysl Hrabě se bohužel k celé věci odmítá vyjadřovat. 

O necelý týden později navštívila školku nová radní pro školství Jaroslava Suková. Ředitelka Janeta Benešová ke schůzce říká: „Paní radní Sukovou mi bylo řečeno, že tady zůstáváme. To byla ta zásadní informace, která vyvolala tento problém. Já jsem žádnou jinou informaci do ledna neměla.“ Radní Suková ovšem schůzku líčí jinak: „Paní Benešová brojila za zachování té školky. Já jsem jí řekla, že co se týče velkých rekonstrukcí, tak se musíme kolektivně domluvit, jaká bude koncepce mateřinek na Praze 3. Řešili jsme nutnou opravu. Byla tam plesnivá půlka stropu a nefungovala kanalizace.“ 
Stručně shrnuto, padlo plánované využití budovy pro sociální účely a jediné co bylo na papíře, byl návrh rozpočtu, ve kterém měla školka peníze do konce školního roku. O záměru výstavby zařízení jeselského typu rada MČ rozhodla až 9.3. 2015. 

Ředitelka Janeta Benešová před školkou Buková. 

Školka jde do politiky
Koncem ledna 2015 pak radní Suková za přítomnosti Přemysla Hraběte ředitelce Benešové oznamuje, že z rozhodnutí rady školka Buková ke konci školního roku končí. Jediným dokumentem schváleným radou byl ovšem již zmiňovaný návrh rozpočtu, který se školkou v dalším školním roce nepočítá. K tomu, co bude s Bukovou dál, se Rada vyjádřila až počátkem března. 
O den později starostka ředitelce zopakovala, že se stále počítá s tím, že povede školku Jarov. Ředitelka Benešová si vzala týden na rozmyšlenou, aby pak nabídku odmítla: „Odmítla jsem to z kolegiality. Nechtěla jsem se zachovat jako hyena, která vezme místo paní Hlaváčkové. Ta tam již čtyři měsíce připravovala školku k otevření.“ 
Starostka Hujová ovšem říká: „Paní Hlaváčková školku na Jarově nevedla. Měla tam pouze třetinový úvazek a místo vedoucí učitelky, tedy pozice adekvátní ředitelce, bylo volné.“ Zde je nutná malá vysvětlující odbočka. Školka na Jarově je v areálu základní školy, a tak vystupují obě školy navenek jako jedna organizace tedy ZŠ a MŠ Jarov. Ze zákona pak školka nemá ředitelku ale tzv. vedoucí učitelku. „Paní ředitelka Benešová si ovšem nezačala dodělávat kvalifikaci, která je pro tu pozici nutná. To jsem dlouho nevěděla. Ona by tu funkci vzít nemohla. Ještě v květnu jsem jí ovšem říkala, že pokud by chtěla školku Jarov, tak ji bude mít. Naše poslední nabídka byla dokonce taková, že by i tam mohla být ředitelkou a nikoli vedoucí učitelkou,“ uzavírá starostka Hujová. 
Ředitelka Benešová tedy začátkem února odmítla vedení školky Jarov a ještě ten den seznámila se situací rodiče, kteří zorganizovali petiční výbor. O situaci byli informováni i zastupitelé a radní (s výjimkou starostky). Petici za zachování školky následně podepsalo 500 lidí. Starostka petici komentuje: „Ti lidé obcházeli domy s tím, že Hujová chce prodat pozemek a budovu firmě Auto Jarov. Já bych to podepsala také. Ale je to lež.“ V dalším boji za zachování školky se ředitelka Benešová spojila s opozicí, zejm. se Stranou zelených, což jí bylo vedením radnice vyčítáno. 
Školka Buková se pak mj. projednávala na třech zasedáních Zastupitelstva. Přítomnost kamer a veřejnosti některé politiky dohnala až k osobním útokům za hranicí slušnosti. Vzájemná nevstřícnost rostla. Na posledním Zastupitelstvu musely např. přítomné matky s dětmi hodiny čekat, když koaliční zastupitelé odmítli Bukovou projednat přednostně. 
Opozice se všemi silami snažila, aby školka příští školní rok fungovala. Hlavním argumentem bylo, že příprava dokumentace a vyřizování stavebního povolení se příští rok určitě nestihne a budova tak bude zbytečně prázdná. Vedení radnice argumentovalo tím, že teď je možné přesunout všechny děti i zaměstnance, zatímco příští rok by byla školka Jarov už plně v provozu s jinými dětmi a jiným personálem. 

Školka pro děti do 3 let za rok a půl? 
Po červnovém jednání Zastupitelstva je jisté, že MŠ Buková skončila, budova byla sloučena se ZŠ a MŠ Jarov. Žádný další projekt ještě není schválen. Ve hře jsou nyní tři varianty. Bude záležet na technickém průzkumu budovy a možnosti využití dotačních programů. Výsledná varianta by se mohla projednávat na podzim. Starostka odhaduje, že pokud nenastanou neočekávané problémy, pak během školního roku 2016/17 bude dokončena 4 třídní mateřská školka pro děti do tří let.
 
Těžko se ubránit dojmu, že lepší komunikace s jasnými a včasnými oficiálními rozhodnutími by nedovolily této kauze vůbec vzniknout. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Související články

Rada MČ P3: Praha 3 postaví jeselské zařízení na pozemcích MŠ Buková

Tisková zpráva Rada městské části Praha 3 schválila záměr výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích Mateřské školy Buková. Výstavba nových jeslí reaguje na požadavky rodičů dětí mladších tří let na jejich umístění v zařízení provozovaných třetí městskou částí. Pro děti ze stávající MŠ Buková bude zajištěn dostatečný počet míst ...pokračování

Stanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů Prahy 3 – zachování plného provozu MŠ Buková

Názory
Kapacita MŠ zřizovaných městskou části Praha 3 je 2100 míst, kdy jen v posledních čtyřech letech radnice zajistila nárůst o 450 míst. Tato kapacita předškolních zařízení je dostatečná pro přijímání dětí od věku tří let. pokračování

Rodiče MŠ Buková proti zrušení školky

Názory
Ráda bych informovala o dění kolem mateřské školy v ulici Buková na Jarově, kterou navštěvuje můj pětiletý syn.pokračování
reklama