Mimořádné zastupitelstvo: Všem jde o zachování kvalitních farmářských trhů, cesty se liší

zastupitelstvoMimořádné zastupitelstvo: Všem jde o zachování kvalitních farmářských trhů, cesty se liší

Mimořádné zasedání zastupitelstva 24. 1. 2017 od 15.00 hodin mělo na programu jediný bod (nepočítáme-li povinný bod dotazy a interpelace): projednání petice „Návštěvníci za zachování stávajícího organizátora farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad“, kterou k tomu dni podepsalo přes 5000 lidí (doručena byla 28. 12. 2016 s 3551 podpisy občanů, z toho 948 podpisů občanů P3). Podepsali jí také téměř všichni farmáři z trhů na nám. Jiřího z Poděbrad. Petice požaduje zachování stávajícího provozovatele tržiště spolku Archetyp. Zájem veřejnosti přímo v jednacím sále radnice byl velký.


V materiálech zastupitelů, které má veřejnost k dispozici, bylo navrženo usnesení suše konstatující, že zastupitelstvo vzalo petici na vědomí. Překvapení se nekonalo. Skromný závěr nakonec došel svého odhlasování. Průběh zastupitelstva byl ovšem zajímavější než závěr samotný. Jednotlivé strany se totiž snažily vysvětlit své motivace a důvody. 

Proč se vůbec konala veřejná soutěž?
Spolek Archetyp začal provozovat farmářské tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad v roce 2009 a od té doby mu byla prodlužována smlouva bez soutěže (do r. 2014 zdarma v rámci zkušebního provozu, od r. 2014 s nájmem 100 000,- Kč měsíčně). Radnice už cítila potřebu (zákon je nenutil) udělat řádnou soutěž. Námitkou autorů petice i opozice (ŽnS) bylo, proč soutěžit něco, co dobře funguje a přináší zisk. Veřejná soutěž byla vypsána v říjnu 2016, vítězem byla společnost World Production, která byla založena za účelem této soutěže téhož roku. 

Přítomný advokát Lukáš Sommer (Rowan Legal) sdělil, že MČ P3 nemusela ani pořádat veřejnou soutěž a mohla udělit koncesi tzv. z ruky, protože se jedná o koncesi malého rozsahu (do 20 mil.). Podle právního názoru, o který byla kancelář požádána, městská část postupovala ve veřejné soutěži správně a nebyl žádný zákonný problém podepsat smlouvu s výhercem soutěže. 

Ondřej Rut (ŽnS) reagoval, že naštvání lidí podepsaných pod peticí nebylo vyvoláno otázkou, zda soutěž proběhla podle zákona, ale tím, že nastavení podmínek soutěže umožnilo, že vyhrál výherce bez předchozích zkušeností. 

Proč byla soutěž zrušena? 
Námitky proti soutěži byly dvojí (jak ze strany petice, tak opozice): 
1.    Soutěž vyhrála společnost bez historie, která nemá žádné zkušenosti s touto činností. Reference firmě World Production poskytla firma CH Catering, která zajišťuje např. občerstvení na radnici P3, pro World Production měla fungovat jako subdodavatel.  Podle zákona i nastavení soutěže to bylo možné. 
2.    Soutěž samotná byla špatně nastavena, mělo se jednat o koncesní řízení. Starostka nakonec odmítla podepsat smlouvu s výhercem a veřejnou soutěž zrušila kvůli této pochybnosti. Právní analýzy ukázaly, že radnice nijak nepochybila. 

Místostarosta Bellu (ODS) se rozhodl soutěž zrušit poté, co začala „politizace a to hlavně ze strany opozice.“ 
Zástupci petičního výboru (Štěpán Korenec, Gabriela Sedláčková) se silně ohradili proti tomu, že petice by měla být politizací. Petice nebyla spojena s žádnou politickou stranou a nikdo nebyl nucen k jejímu podpisu. 

Proč má provozovat farmářské trhy akciová společnost MČ P3?
Místostarosta Bellu navrhl, aby po zrušení veřejné soutěže provozovala farmářské trhy sama městská část resp. její akciová společnost Správa zbytkového majetku (SZM). Rada to odhlasovala jako záměr. V důvodové zprávě k tomuto rozhodnutí se uvádí:  1. Přihlédnutí k praxi městských částí, které pořádají trhy samy a 2. Uplatnění principu dobrého hospodáře.

Pro místostarostu Bellu byl problém zrušit soutěž a znovu to někomu dát bez soutěže tzv. z ruky: „Pokud bychom uzavřeli smlouvu se stávajícím provozovatelem, tak nás mohou napadat jiné subjekty na trhu. Budou říkat, tak vy jste udělali veřejnou soutěž, pak jste ji zrušili a najednou to dáváte z ruky někomu jinému. To považuji za nejméně transparentní způsob, jak postupovat.“

Ondřej Rut (ŽnS) to označil za argumentační faul: „Zrušit soutěž a dát to napřímo své vlastní firmě mi přijde úplně nejhorší“. Podle Matěje Stropnického (ŽnS) by žádná stížnost jiných subjektů u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže neuspěla, pokud by se s roční smlouvou pro Archetyp rovnou vyhlásil záměr a termín nového výběrového řízení. 

Místostarosta Bellu (ODS) necítil, že by petice přicházela s nějakým řešením: „petice kritizuje samotnou soutěž a nabádá, abychom preferovali jednoho dodavatele oproti ostatním. Ve většině ostatních bodů petice jsme udělali, co si občané přáli. Zrušili jsme soutěž, získali jsme stanoviska, zda byla soutěž v pořádku a následně i zajišťujeme to, že naši farmáři budou moci pokračovat a ceny budou stejné.“ 

Ve hře byli ještě další varianty: 
1. Návrh ŽnS, aby Archetyp provozoval trhy v roce 2017 a mezitím se vypsala nová soutěž s jasnými požadavky na zkušenost provozovatele. Tuto variantu podporoval i Archetyp jako nejjednodušší řešení vyhrocené situace. Organizátoři petice pár dní před zastupitelstvem navrhovali novou smlouvu s Archetypem pouze do 31. 8. 2017.
2. Kompromisní návrh Svobodných, aby do výsledku nové soutěže (cca půl roku) provozovala trhy městská akciovka SZM.  Zajímavé je, že kdyby tento návrh podpořilo ŽnS a nečekalo na neschválení svého, blížil by se možnému odhlasování. Kromě dvou Svobodných pro něj totiž hlasovali i dva zástupci koalice. Že by se zde konečně ukazovala cesta pro odhlasování nějakého opozičního návrhu?

Naučí se městská akciovka pořádat farmářské trhy? 
Jedinou městskou částí v Praze, která sama pořádá farmářské trhy, je Praha 10 na Kubánském náměstí. Do roku 2012 tam trhy provozoval výdělečně Archetyp, pak je převzala přes protesty veřejnosti akciová společnost městské části P10. Trhy postupně ztratily na oblibě jak u veřejnosti, tak u farmářů (50%-75%) a původně ziskové trhy jsou dnes dotovány (ztráta 1,3 mil. Kč za rok 2015, do roku 2012 MČ P10 platila pouze elektřinu).

 O osobní zkušenost se na zastupitelstvu podělil i farmář Jiří Jakoubek, který začínal s Archetypem právě na Kubánském náměstí v roce 2009: „Nevěřil jsem jim. Učili jsme se to navzájem. Nevěděli, že farmář musí mít osvědčení o zemědělské výrobě, já jsem nevěděl, jak se dělá business. Naučili se to skvěle.“ Jiří Jakoubek zůstal na Kubáni další rok, kdy Archetyp už tržiště neprovozoval: „Převzala to Praha 10, slibovali mi, že to zachovají, ale zvedla se cena, návštěvnost šla pryč a když byly jahody, tak všichni měly jahody. A jediní, kdo na to nedoplatili, byli trhovci, kteří si naoko pronajmuli dvacetimetrové políčko jahod a vyprodukovali 20-30 tun. Dovezli to z Polska. V dnešní době není problém to vypěstovat, ale je problém to prodat. Po vstupu do EU jsem se musel naučit si všechno dělat sám.“

Předseda správní rady SZM a zastupitel Tomáš Kalivoda (ODS) řekl, že odhlasovaný záměr je nový, na přípravách pracují teprve čtyři dny, ale už kontaktovali jiné městské části i některé farmáře. Chtějí zachovat stávající farmáře a rozšiřovat řady o další. 
SZM má v tuto chvíli přes 30 zaměstnanců. Farmářským trhům by se měli věnovat dva. SZM chce zajistit také odparkovávání aut trhovců před školou či spolupracovat na kvalitě produktů s Českou zemědělskou univerzitou. Jejich ekonomická analýza ukázala, že pod horním limitem nájmu (1000Kč za stánek) je ještě prostor. Tržiště by mělo být samofinancovatelné i při ceně 700-800Kč za stánek,  čímž by se prodávané zboží mohlo zlevnit. Smlouva s MČ P3 by se měla co nejvíce podobat dosavadní smlouvě s Archetypem. Nájem bude nadále 100 000,- Kč. Zatím mají seznam 40 trhovců, kteří již na tržišti působili, budou kontaktovat i další a vyzývají trhovce, ať je též sami kontaktují. 

Místostarosta Bellu ujistil, že firma CH Catering nebude se Správou zbytkového majetku nijak spolupracovat. 

Na výtky, že provozování trhů městkou částí skrze její akciovou společnost není pravicový postup, řekl Tomáš Kalivoda (ODS), že si uvědomuje, že zvolený postup je na hraně pravicovosti, poukázal ovšem na to, že se jedná specifický statek, protože jde o veřejné prostranství. 

Odpůrci této varianty argumentovali tím, že Archetyp se to dlouho učil a teď, když to konečně dobře funguje pro všechny strany, tak se to bude učit někdo nový s nejistým výsledkem. Navíc trhy se mají otevřít v řádu týdnů.


Kdy se trhy otevřou? 
Osobní přání Tomáše Kalivody (ODS) je 15. února, druhá polovina února je podle něj jistá, pokud to nezhatí počasí. 


Závěr
Bude záležet na tom, jak se SZM svého nového úkolu zhostí, pokud by neudržela stávající kvalitu, tak by se farmářské trhy vzhledem k neuvěřitelnému zájmu veřejnosti mohly stát jedním z opozičních želízek v ohni pro příští volby. 

Na úplný závěr je třeba pochválit kultivované vedení zasedání, veřejnost měla přednost před zastupiteli, každý kdo chtěl mluvit, dostal prostor a nikomu nebyl příspěvek krácen. 

(Zápis s videozáznamem budou později k nalezení zde.)


Související články

Farmářské trhy na Jiřáku a politika

Farmářské trhy
* Z farmářských trhů - původně dotované službě občanům - se v průběhu let stal zajímavý byznys, o který se uchází několik firem. * Vítězem tendru na trhy na stala společnost World Production, která byla založena letos. Výběrové řízení vyhrála díky partnerství se společností CH Catering, která disponuje potřebnými zkušenostmi a bude pomáhat ...pokračování
reklama