Garáže na zahradě školky na Jarově

Garáže na zahradě školky na Jarově

Plány na podzemní garáže na školní zahradě? Paradox, ale na P 3 je to již standard. Radnice P 3 se chlubí drahou záchranou parčíku v Kouřimské, ale sama usilovně pracuje na zničení jiných zelených ploch. Útok radnice na Škroupovo náměstí je odražen, ale jsou zde další plány na výstavbu podzemních garáží.

První známý případ plánů na zabrání části zahrady u školy na garáže je z ulice v Zahrádkách. "Radnice Prahy 3 má v plánu vybudovat přímo na pozemku základní školy Jarov (ulice V Zahrádkách a Pod Lipami) velkokapacitní nadzemní garáže až pro 272 aut,"uvádí paní Havlíčková z o.s. Za evropský Jarov." I přes velký odpor občanů vyjádřený již více jak 2000 podpisy proti této stavbě, si radnice schválila v rozpočtu na rok 2008 částku 6,5 mil. Kč na předprojektovou a projektovou přípravu. Přípravu stavby má na starosti bývalá SKM (dceřinná firma P 3), nyní přejmenovaná na Investiční a rozvojová Praha 3, a.s.

vizualizace vjezdů do garáží

Stejná firma byla zadavatelem studie řešení parkování v jiné části sídliště Jarov, lemované Koněvovou ul. a ulicí Pod lipami. Zpracovatel studie  z dubna 2008 byl architektonický atelier MS ARCHITEKTI. Studie obsahuje čtyři varianty s různým počtem budov dostavěných do mezibloků mezi současné paneláky a s různě řešenými parkovacími plochami. Ve čtvrté variantě MS Architekti navíc jako bonus studie zpracovali i nápad podzemních garáží v těsném sousedství bytových domů na p.č. 2931/127 a 2931/130. Zde jsou naplánovány dva protilehlé objekty částečně zapuštěné v terénu. Každý objekt je pro 45 aut.  Jeden je navržen do zahrady Waldorfské MŠ. Může nás uklidnit,  že se jedná zatím jen o návrh ve formě architektonické studie? Bohužel nelze ověřit z veřejných zdrojů zda neexistuje další projektová dokumentace, která by nápad na garáže pod pozemkem MŠ dále rozvíjela. Ani zastupitel SZ Ondřej Rut na svůj dotaz na posledním zasedání zastupitelstva nedostal pravdivou odpověď o tomto projektu.

V případě výstavby podzemních garáží na různých místech Prahy 3 se vždy znovu objevují otázky. Proč má MČ stavět tak nákladné projekty, pro koho by po realizaci byly určeny,  jak by se vybírali šťaslivci pro parkování a jak by se splácely investice stovek milionů?

Ulice Pod lipami právě prodělala kompletní rekonstrukci a byla zde zřízena nová příčná parkovací stání. Třeba bude usouzeno, že toto řešení bude postačovat, ale...

plán garáží

Pátrání po stupni pokročilosti projektu je obtížné, protože Investiční a rozvojová Praha 3, a.s. (SKM) není jakožto "soukromá" firmy povinna občanům Prahy 3 poskytovat informace. Takže na dotaz jsem obdržel od pana Tomolyi tuto odpověď: "Omlouvám se, ale to si už vůbec nepamatuji.... byla pouze nějaké studie a dále se nic neřešilo..."

Ani MS Architekti si nic nepamatují: "Je mi líto, že jste nezískal potřebné údaje, ale  pochopíte, doufám, laskavě,  že když si nepamatuje stavebník = náš zákazník, nemůžeme Vám, bohužel, žádné informace poskytovat ani my."

Takže si počkáme až přijedou bagry?

kontakty:

www.msgroup.cz

www.skmpraha3.cz/

Odbor Územního rozvoje MČ Praha 3

Studie:

název studie: „Řešení parteru a dopravy v klidu  - Jarov“.

lokalita: řešené území části sídliště Jarov, lemované Koněvovou ul. A ulicí Pod lipami.

řešení: návrh se věnuje úpravám parteru okolo stávajících bytových domů a úpravě zpevněných ploch pro dopravu v klidu.

Součástí tohoto návrhu jsou i varianty řešící doplnění lokality o další bytové domy a podzemní garáže.

Návrh je rozdělen na čtyři stavební objekty:

SO 01 –

varianta 01 Úpravy parteru se vznikem 11 nových parkovacích stání, doplněných o drobnou architekturu

varianta 02 Úpravy parteru se vznikem 11 nových parkovacích stání, doplněných o drobnou architekturu  a dále o 2 – 4 patrový

objekt mezi bytovými domy na p.č. 2931/127 a 2931/130.

SO 02 –

varianta 01 Úpravy parteru se vznikem 12 nových parkovacích stání, doplněných o drobnou architekturu

varianta 02 Úpravy parteru se vznikem 12 nových parkovacích stání, doplněných o drobnou architekturu  a dále nový 2 – 4 patrový

objekt mezi bytovými domy na p.č. 2931/130 a 2931/14.

SO  03 –

varianta 01 Je navrhnuto podzemní parkování a samostatně stojící bytový dům o 4 – 5 podlažích na parcele č. 2931/179

varianta 02  Je navrhnuto podzemní parkování a samostatně stojící bytový dům o 4 – 5 podlažích na parcele č. 2931/179,

který je napojen na stávající objekt na parcelách č. 2931/14 a 2931/15.

SO 04 –

Je navrhnuto podzemní parkování o 2 podzemních podlažích na parcele č. 2931/29 (parcela stávající školy), výstavba tohoto objektu

je podmíněna dočasným záborem zahrady školy, objekt by byl opatřen pochozí zelenou střechou pro využití školy.

Architektonická studie „Řešení parteru a dopravy v klidu  - Jarov“, je k nahlédnutí na našem odboru pro územní rozvoj.

 

 


Související články

Podzemní garáže na Škroupově náměstí

Problémy s parkováním chce radnice MČ Prahy3 řešit stavbou drahých a často nevhodně umístěných podzemních garáží. Naráží přitom na odpor obyvatel postižených lokalit, kteří se spojili v různých občanských iniciativách. Jsou to například O.s. Žižkov 06 a O.s.Škroupovo náměstí viz. www.skroupovo-namesti.eu . Zde jsou jejich argumenty:pokračování

Demonstrace proti necitlivé stavbě garáží

V pondělí 10.prosince od 14:00 můžete vyjádřit svoje námitky s plánem radnice MČ Praha3 na stavbu podzemních garáží na Škroupově náměstí. Na náměstí proběhne setkání, které je organizováno občanskými združeními obyvatel žijících na a v okolí náměstí a Stranou zelených. pokračování

Boj proti záměru postavit velkokapacitní garáže na pozemku ZŠ Jarov, ul. Pod Lipami a V Zahrádkách

Vážení přátelé, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Na jaře letošního roku jsme byli se zděšením svědky toho, jak na školní zahradě Základní školy Jarov v sousedství ulice Pod Lipami v Praze 3 velký bagr ničí stromy a keře a hloubí několik obrovských jam, které ještě týž den narychlo zasypal. Bylo nám sděleno, že jde o geologický průzkum a že na daném ...pokračování

Ondřej Rut, SZ: Žižkovská radnice chce zničit Škroupovo náměstí podzemními garážemi z kapes daňových poplatníků

Názory
Žižkovská radnice chystá pod vedením ODS po celé Praze 3 výstavbu podzemních garáží. Ty jsou ve většině případů plánovány na zcela nevhodných místech v klidné obytné zástavbě. Jedním z příkladů je Škroupovo náměstí.pokračování

Garáže v zahradě jarovské školy – další povedený nápad žižkovské radnice

O.s. Za evropský Jarov má nové webové stránky www.jarov.eu a uspořádalo s podporou místní organizace Strany zelených a sdružení ČSOP Koniklec protestní happening proti nesmyslnému záměru radnice P3 na stavbu garáží na části školní zahrady na Jarově. pokračování

Garáže jsou zbytečné, dokazují experti

Názory
Se svou argumentací proti stavbě hromadných garáží si někdy začínám připadat jako přeskakující deska. Jako hlavní argumenty uvádím vždy především přílišnou finanční nákladnost (výstavba jednoho místa přijde asi na milion korun), bezhlavost radnice v umisťování některých záměrů a ve světle pozitivních výsledků placeného parkování i zbytečnost těchto ...pokračování

Škroupovo náměstí zachráněno

Rada MČ Praha 3 na svém srpnovém zasedání schválila odložení záměru výstavby podzemních garáží na Škroupově náměstí. Zohlednila tak protesty občanských sdružení a 1050 podpisů občanů pod peticí proti výstavbě. pokračování

ČT 2 v pátek 7.11. Nedej se - pořad o garážích na pozemku školy na Jarově

Nedávno jsme informovali o protestech proti úvahám Prahy 3 postavit na zahradě místní školy velkokapacitní garáže. Úvahy jsou dosud reálné a proto se k tématu ČT 1 vrátila. V pátek 7.11. v 17,40 h jste mohli vidět na ČT 2 reportáž o nesmyslném projektu garáží a o plýtvání obecními penězi na tento a podobné projekty. Nestihli jste to? Tak se na reportáž ...pokračování

Radnice odkoupí parčík v Kouřimské

Rada městské části Praha 3 schválila v říjnu koupi pozemku parc. č. 4318/2 v k.ú. Vinohrady, od společnosti B.D.S., spol. s r.o. za kupní cenu Kč 11.500.000,-. Obrátili jsme se na zastupitele Ondřeje Ruta s prosbou o vysvětlení.pokračování
reklama