Ministryně kultury přijala členy o.s. "Tady není developerovo"

Ministryně kultury přijala členy o.s. "Tady není developerovo"

Tématem setkání byl osud Nákladového nádraží. Vedení Prahy 3 ústy zastupitele Hurdy (RN č.2/2012) prosazuje zbourání celé budovy a stavbu velkokapacitní silnice - novou magistrálu - z Pražského okruhu do centra Prahy 3. Zpozornět by tedy měli i ti, kterým je osud nádraží lhostejný. Přinášíme zprávu o jednání na ministerstvu...

Ministryně přijede na prohlídku

Nová ministryně kultury Alena Hanáková se zatím s problematikou seznamuje. Sešla se se starostkou MČ Praha 3 Vladislavou Hujovou (TOP 09).  Starostka hájí stanovisko, podle něhož má být tzv. Jarovská spojka vedena v ose Olšanské ulice, a tedy podporuje zbourání budovy Nákladového nádraží Žižkov.  Ministryně proto také přijala pozvání na MČ Praha 3, kde si v nejbližších týdnech budovu nádraží osobně prohlédne.

Hanáková (STN) přijala 17. 1. zástupce občanského sdružení Tady není developerovo Dana Mertu, Matěje Stropnického a Helenu Benýškovou. Schůzky se zúčastnila také první náměstkyně ministryně Anna Matoušková.

V tuto chvíli dobíhá prvoinstanční řízení u Odboru památkové péče Ministerstva kultury o prohlášení budovy nádraží kulturní památkou. Odbor se nyní podle informace náměstkyně Matouškové připravuje na vydání rozhodnutí.

„Všechny dosud existující posudky památkářů i dopravních odborníků, které si Ministerstvo kultury vyžádalo (najdete je na www.tadynenideveloperovo.cz) se jednoznačně vyslovují pro prohlášení budovy,“ připomněla za sdružení Tady není developerovo Helena Benýšková.

Také na konci roku 2010 odbor budovu památkou již prohlásil. Po odvolání účastníka řízení Žižkov Station Development však bývalý ministr Jiří Besser památkový status budovy zrušil a věc vrátil k novému projednání první instanci.  Situaci, v níž by prvoinstanční orgán rozhodl ve věci prohlášení NNŽ kulturní památkou opačně než minule, označila náměstkyně Matoušková na včerejším jednání za "velmi problematickou".

Bude kulatý stůl

Také podle vyjádření ministryně kultury Hanákové, která je případným druhoinstančním odvolacím orgánem proti rozhodnutí odboru ministerstva, je památková hodnota budovy „nesporná“.
Na brífinku s novináři po setkání se zástupci sdružení Tady není developerovo ministryně v reakci na dotaz vyjádřila podporu myšlence, že by se nad problematikou nádraží mohl sejít kulatý stůl za účasti památkářů, architektů, občanských iniciativ, vlastníka, investora a místní radnice.

"Návrh uspořádat nad problematikou nákladového nádraží kulatý stůl vítáme. Myslím, že má smysl jej iniciovat za předpokladu, že Odbor památkové ochrany ministerstva v první instanci nádraží památkou prohlásí a že se vlastník objektu proti tomuto rozhodnutí odvolá," uvedl za sdružení Tady není developerovo Matěj Stropnický.

Předseda sdružení Dan Merta závěrem pozval ministryni na připravovanou mezinárodní konferenci o úspěšných konverzích industriálních objektů ve světě a výstavu mapující pražská nádraží a jejich osud. Obě akce by se měly konat v březnu letošního roku.

Tisková zpráva Tady není developerovo, o.s., 18. ledna 2012

Kontakty:
Dan Merta, předseda Tady není developerovo, o.s., e-mail:  gjf@gjf.cz
Helena Benýšková, místopředsedkyně Tady není developerovo, o.s., tel.: 605 436 135
Matěj Stropnický, člen výboru Tady není  developerovo, o.s., tel.: 605 344 748


Související články

Veřejná debata o Nákladovém nádraží Žižkov 28.3.

Občanské sdružení "Tady není developerovo" uspořádalo panelovou diskusi s architekty, historiky umění, starostkou MČ Praha 3, developery a zástupci Českých drah a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Diskutovalo se i o širších souvislostech developerského projektu a o budoucím zatížení Prahy 3 dopravou, kterou přivede na Olšanské náměstí Jarovská spojka, ...pokračování

Mimořádná schůze zastupitelstva k budoucnosti Nákladového nádraží 12.4.

Schůzi si vyžádalo koaliční sdružení Žižkov [nejen] sobě a ČSSD. Vládnoucí TOP 09 a ODS pak přišly s protinávrhem usnesení a programu jednání. Zastupitelé promrhali hodinu drahocenného času dohadováním o programu schůze. V hotelu proběhla hodně zredukovaná verze besedy o budoucnosti developerských projektů na nádraží. Pozvaným architektům pak bylo umožněno ...pokračování

Magistrát dočasně vyřadil Nákladové nádraží Žižkov z celoměstsky významných změn územního plánu

Odbor územního plánu Magistrátu HMP vyhověl připomínkám o.s. Tady není developerovo a přiklonil se k postupu, že není možné projednat změnu územního plánu Nákladového nádraží Žižkov v rámci celoměstsky významných změn územního plánu dříve, než bude rozhodnuto o prohlášení budovy nádraží kulturní památkou. pokračování

Ministr Dobeš hledá využití pro Nákladového nádraží Žižkov

Názory
Ministr dopravy Pavel Dobeš včera navštívil jednání zastupitelstva Prahy 3 a debatoval se zastupiteli o budoucnosti budov na Nákladovém nádraží Žižkov. Ty stojí v cestě záměru žižkovské radnice vybudovat přes území čtyřproudou kapacitní komunikaci, tzv. Jarovskou spojku, která má Žižkov napojit na budoucí východní část městského okruhu. Dobeš sdělil ...pokračování
reklama