Palác Akropolis údajně utrpěl ztrátu II.- Aktualizace

V pondělí 19. března od 13. hodin v 1. patře, místnost č. 111 u Obvodního soudu pro Prahu 3. Tady započne první díl napínavého seriálu, na jehož počátku byl článek s názvem "Svět podle Hurdy". V článku jsem na základě informací přístupných z veřejných zdrojů popsal praktiky zastupitele za ODS Pavla Hurdy. S odstupem času mohu jen konstatovat, že kdybych článek psal dnes, byl by bohatší o mnoho nových odstavců.

V srpnu 2010 jsem informoval čtenáře Kauzy3  o novém případu, kdy se na mne obrátila JUDr. Monika Forejtová doporučeným dopisem, ve kterém mne informovala, že jsem údajně způsobil ztrátu společnosti CNK Palác Akropolis a.s. a to ve výši 289.165,- korun.

Tato ztráta měla vzniknout na základě publikování článku "Svět podle Hurdy" jehož jsem autorem.  Celá kauza se dala do pohybu a výsledkem bylo, že Obvodní soud pro Prahu 3 resp. předseda senátu  Mgr. Kateřina Janitorová Sixtová vydala proti mojí osobě tzv. "Platební rozkaz". Na soud pro Prahu 3 tedy putoval můj tzv. "Odpor" proti platebnímu rozkazu, načež můj právní zástupce obdržel poměrně v krátké lhůtě tzv. "Výjádření k odporu" ze strany CNK Paláce Akropolis. V tomto přípise žalobce navrhuje, aby byl v průběhu procesu vyslechnut ing. Pavel Smeták, zástupce společnosti NEV-DAMA.

Z volně přístupných zdrojů na internetu můžeme zjistit několik zajímavých informací.  Tak například pan Pavel Smeták figuruje v představenstvu společnosti Baleno plus a.s. Na tuto společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze veškeré jmění společnosti Kavalen Delta a.s. Pravě této společnosti, která byla založena 27. 11. 2007,  prodala hned následující měsíc radnice Prahy 3 za poněkud neobvyklých podmínek dva domy ze svého majetku v ulici Víta Nejedlého 13 a Spojovací 34. Společnost Kavalen Delta zanikla ke dni 1.11.2010, svoji roli splnila.

Usnesením rady MČ P-3 č. 271 ze dne 21. dubna 2010 uzavřela radnice mandátní smlouvu se společností Baleno real spol. s r.o.. Společníkem této firmy je také pan Pavel Smeták. Z volně dostupných zdrojů na webu radnice www.praha3.cz se bohužel nedozvíme, čeho se tato mandátní smlouva týká, jelikož jak je dobrým zvykem, veškeré podrobnosti se nacházejí v příloze usnesení a ta jsou veřejnosti nedostupná. Z mnoha dostupných usnesení RMČ lze vystopovat, že právě tato společnost vyhotovuje Prohlášení vlastníka podle § 4 zákona č. 72/1994 Sb ke všem privatizovaným domům ve vlastnictví obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reklama