Radnice jedná s vlastníkem o osudu telefonní ústředny na Olšanské. Je to dobře, nebo špatně?

Radnice jedná s vlastníkem o osudu telefonní ústředny na Olšanské. Je to dobře, nebo špatně?

Není tajemstvím, že letos v březnu se stal Central Group novým vlastníkem telefonní ústředny v Olšanské ulici. Celý technologický areál včetně dominantní vysílací věže koupil od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN), která se jej zbavila coby morálně zastaralého a pro další provoz nevyhovujícího. Radnice by ráda developera v jeho plánech usměrnila a dohodla se na vzájemné spolupráci při hledání budoucí podoby tohoto místa. Opozice již tradičně bije na poplach.

Na posledním listopadovém jednání Výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3 byl projednán návrh Smlouvy o spolupráci, mezi Městskou částí Praha 3 a společností Central Group a.s. Tento návrh byl především hlasy koalice odsouhlasen, takže lze předpokládat, že bude schválen i Radou MČ.

Podle tiskové zprávy, kterou bezprostředně po jednání zmíněného výboru rozeslal klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě, se touto smlouvou radnice „vzdává možnosti podobu stavby do budoucna ovlivňovat“. Předseda žižkovských Zelených Bob Čáp dokonce přitvrdil a na svém facebookovém profilu přímo uvedl, že „radnice (pro)dala kus Žižkova Central Group“.

Pokud pomineme skutečnost, že radnice v tomto příběhu nic neprodala (prodejcem budovy a pozemku byl CETIN, jehož vlastníkem je PPF), ze smlouvy je naopak patrné, že chce hrát při ovlivňování stavby celkem aktivní roli a to od samého začátku. Dosavadní praxe posledních desítek let byla totiž taková, že developer zveřejnil takřka hotový projekt a samospráva se s ním buď smířila, nebo pomocí obstrukčních metod dodatečně prosazovala redukci stavby. V tomto případě se navíc jedná o území, které je již desítky let zcela zastavěné.

Ve smlouvě (bod 2.1.1) se výslovně uvádí, že „Central Group se zavazuje spolupracovat s MČ Praha 3 při přípravě projektové dokumentace pro rozvoj dané lokality“. Dále se v témže bodě doslovně píše, že „Central Group bude přijímat případné komentáře a podněty ze strany MČ Praha 3 k jednotlivým verzím projektové dokumentace“.

Starostka Hujová během jednání Výboru pro územní rozvoj stanovila ještě jednu podmínku. Do smlouvy se musí doplnit, že na konkrétní podobu budovy bude vypsána architektonická soutěž. Návrh smlouvy, který byl předložen do výboru, si můžete přečíst ZDE. Podmínka architektonické soutěže byla stanovena až na jednání výboru a bude teprve zapracována do finálního znění smlouvy.

V případě bývalého CETINu se jedná o nemovitost v rukou soukromého vlastníka bez jakékoliv památkové ochrany. Silácké řeči tak nejsou na místě. Pokud zde má vzniknout cokoliv smysluplného (dle Central Group zde má vzniknout rezidenční bydlení), může být právě vzájemná kooperace mezi developerem a samosprávou správnou cestou. Ostatně po větší aktivitě samosprávy a zápolení architektů v architektonických soutěžích vždy volala i zdejší opozice. V tomto světle se její kritika jeví o to méně oprávněná a působí jako křečovitá snaha stavět se do opoziční role za každou cenu. Budoucí výstavba navíc předpokládá změnu územního plánu, který nakonec schvaluje Magistrát, takže o limitech stavby se bude rozhodovat i mimo Prahu 3.

Zda Praha 3 tuto příležitost promarní, nebo smysluplně využije ukáže až budoucnost. Nemá smysl si malovat, že takto rozsáhlý stavební projekt je bez rizik. Nicméně Central Group má o dobré vztahy se samosprávou evidentně zájem a ve smlouvě se rovnou zavazuje, že na svém pozemku a na své náklady vybuduje veřejně přístupný park a mateřskou školu, které po dokončení bezúplatně převede na městkou část. A všichni asi tuší, že pro developera je toto vstřícné gesto rozhodně výhodnější než čelit mnohaletým obstrukcím. Ostatně Central Group zde vlastní i řadu dalších pozemků, z nichž nejrozsáhlejší jsou ty v severní části Nákladového nádraží. Ale to je již jiný příběh.
 

 

reklama