Společné prohlášení zastupitelského klubu Žižkov [nejen] sobě: KMOTRY SI NA TRIKO NEVEZMEME

Společné prohlášení zastupitelského klubu Žižkov [nejen] sobě: KMOTRY SI NA TRIKO NEVEZMEME

Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na nás vložili občané Prahy 3. Byli to lidé, kteří si přejí zásadní ZMĚNU. TOP09 je v Praze 3 stranou novou a její voliči měli při své volbě velmi podobnou motivaci. Cítíme silný závazek se na podobě změny s TOP09 dohodnout. Věříme, že i TOP09 si žižkovské kmotry na triko nevezme.

 

SPRAVEDLIVÁ A TRANSPARENTNÍ PRIVATIZACE

Tématem voleb v Praze 3 se jednoznačně stala bytová politika a privatizace. V programu TOP09 a ŽNS spatřujeme v této oblasti nemalý programový průnik. Kandidátka na starostku Vladislava Hujová, rozvedla před volbami program TOP09 v této oblasti následovně:
1.      Budeme pokračovat v privatizaci stávajícího bytového fondu a do privatizace začleníme všechny domy. Znalecké posudky, které určují cenu nemovitosti, budou zpracovány v jednotné metodice. Nebudou se již realizovat velké rekonstrukce domů před privatizací.
        Z volebního programu Žižkov [nejen] sobě: Nabídneme stávajícím nájemníkům obecních bytů všechny zbylé obecní byty k privatizaci. Oslovíme nové znalce pro nezávislé posuzování cen bytů a tyto odhady zpřístupníme. Nabídneme rekonstrukční a regenerační programy pro již zprivatizované domy.
2.      Výnosy z privatizace použijeme ve prospěch všech obyvatel Prahy 3. Vybudujeme nové malometrážní obecní byty, které budou určeny pro sociálně znevýhodněné občany Prahy 3.
        Z volebního programu Žižkov [nejen] sobě: Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé a sociálních bytů s pečovatelskou službou pro seniory.
3.      Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů seniorům, handicapovaným spoluobčanům a sociálně potřebným. V takto přidělovaných bytech bude diferencovaně stanoveno nájemné. Na základě tohoto systému budou přidělovány nové byty a na základě žádosti nájemníka budou přehodnoceny nájemní smlouvy tam, kde se nájemník nechce zúčastnit privatizace.
        Z volebního programu Žižkov [nejen] sobě: Rozlišíme stav domů a kvalitu bydlení v jednotlivých bytech při stanovování výše nájemného. Upravíme současná pravidla pro poskytování sociální pomoci v podobě slev na nájemném nebo adresné pomoci.
Prioritou koalice Žižkov [nejen] sobě je zajistit důstojné podmínky bydlení pro všechny obyvatele Prahy 3. Neusilujeme o neoprávněné výsady pro vybrané skupiny obyvatel. Konkrétní ceny, za které by se měly byty privatizovat, jsme nikdy neuváděli. Chceme jen, aby podmínky privatizace, včetně cen, byly srovnatelné s ostatními městskými částmi. Stejně jako pro TOP09 je pro nás důležitá radnice důvěryhodná a vstřícná ke všem občanům Prahy 3.
PODEZŘELÉ ZAKÁZKY NEBO TRANSPARENTNÍ OBECNÍ FINANCE?
Druhou nejvýznamnější prioritou TOP09 je hospodaření a správa majetku Prahy 3. Transparentnímu hospodaření a rozhodování radnice věnovala koalice Žižkov [nejen] sobě jednu z pěti kapitol volebního programu.
Z programu TOP09: Zabezpečíme vyrovnané hospodaření MČ Praha 3 s důrazem na hospodárnost. Provedeme revizi plánovaných investičních akcí. Vyhodnotíme systém fungování akciových společností ve vlastnictví MČ Praha 3. Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s.
Z programu Žižkov [nejen] sobě: Zvolíme profesionály do představenstev akciových společností ve vlastnictví MČ prostřednictvím otevřeného výběrového řízení. Prověříme hospodaření akciových společností ve vlastnictví městské části. Budeme využívat elektronická tržiště a zveřejníme všechny veřejné zakázky vypisované MČ a jejími akciovými společnostmi.
CHCEME ZMĚNU. VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE.
Občané Prahy 3 ve volbách ukázali, že si přejí skutečnou ZMĚNU, proto volili TOP09 a Žižkov [nejen] sobě. Proto měla ODS v Praze 3 (spolu s Jančíkovou Prahou 5) v rámci Prahy nejhorší volební výsledek. Obyvatelé Žižkova a Vinohrad dobře vědí, kdo jsou místní kmotři a podnikatelé s politikou. Věříme, že si je nová TOP 09 na triko nevezme.
S úctou, členové klubu Žižkov [nejen] sobě:
Mgr. Helena Benýšková
Mgr. Jan Freidinger
Mgr. Martina Chmelová
Bc. Bohuslava Kočvarová
Mgr. Ondřej Rut
MUDr. Vladimír Říha
Bc. Matěj Stropnický
MgA. Jitka Kateřina Trčková akad. soch.
  

Související články

Volební výsledky s komentářem

Přinášíme podrobné volební výsledky, jmenný seznam zvolených zastupitelů a několik postřehů, které vychází z pohledu na statistiky.pokračování
reklama