Stadion Viktoria Žižkov: fakta

Stadion Viktoria Žižkov: fakta

Téma žižkovského stadionu provází politiku na Praze 3 už od revoluce. Radnice nedávno vypověděla nájemní smlouvu kultovnímu fotbalovému klubu Viktoria Žižkov. Jaká část stadionu je ale obecní a co je v soukromých rukou? Spletenec vztahů je tak složitý, že se v něm stěží orientují jak fanoušci klubu, tak politici. Přinášíme přehled hlavních vazeb.

 

 

 


 

Na začátku je důležité si uvědomit, že stadion netvoří jedna nemovitost. Prakticky se jedná zaprvé o několik parcel, které jsou barevně vyznačené na plánku ve dvou částech – část (A) vlastní radnice Městské části Praha 3, (B) nikoliv. Za druhé se jedná o skupinu objektů, které dohromady tvoří stadion. Konkrétně jde o čtyři tribuny, vyhřívaný trávník, stožáry osvětlení a několik přídavných budov.

Smlouvu, kterou radnice nedávno fotbalové „Viktorce“ vypověděla, spočívala v pronájmu části objektů stadionu, především vyhřívaného trávníku a tribun. Fotbalový klub měl za jejich pronájem platit 100 000 měsíčně, tuto povinnost však od března tohoto roku (tedy po dobu sedmi měsíců) neplnil. Kromě FK Viktoria Žižkov jsou ale v příběhu zapleteny ještě další dvě společnost se slovem Viktoria v názvu. Pojďme si v nich nyní udělat pořádek.
 
Tři Viktorky

První Viktorii zná snad každý Žižkovan. FK Viktoria Žižkov je tradiční profesionální fotbalový klub, který je momentálně na 8. pozici II. národní ligy. Klub je zcela soukromý, vlastní jej podnikatel Luděk Vinš.
Druhá, v příběhu neméně důležitá Viktoria, je Viktoria Žižkov a. s. Jde o akciovou společnost, v níž ještě nedávno měla menšinový, ale významný podíl Městská část Praha 3. Téměř celý zbytek společnosti má v rukou třetí Viktoria, soukromá developerská firma CTR Viktoria Center. Viktoria Žižkov a. s. vlastní přibližně čtvrtinu objektů stadionu a některé s ním sousedící pozemky (B), které se dnes využívají jako parkoviště. Na těchto pozemcích má být podle smlouvy z roku 2010 postaven obytný dům.
 
Plány radnice

Městská část oproti tomu nyní vlastní pozemek, na kterém stadion stojí (A) a zbývající tři čtvrtiny jeho objektů (včetně již zmíněného trávníku a části tribun, které pronajímala fotbalovému klubu). Zároveň prochází dvěma procesy, které by ve výsledku měly oddělit obecní a soukromé vlastnictví, a které se v posledních letech stávaly významnými politickými tématy na Žižkově.
Prvním z nich je prodej již zmíněného podílu ve Viktorii Žižkov a. s. Jak k němu radnice vůbec přišla, vysvětlíme dále v článku. Podíl činí 44 % a radnice měla do konce října 2013 možnost si jej ponechat a tím se účastnit plánovaného projektu výstavby domu na parcelách (B) patřících společnosti Viktorii Žižkov a. s. Nakonec se ale radnice pod vedením Vladislavy Hujové (TOP 09) rozhodla pro jinou možnost. Nechala si podíl vyplatit ostatními akcionáři. Podle předchozích smluv za něj dostane garantovanou cenu 93,5 milionu korun.
Druhým procesem je skupování objektů stadionu. Radnice od roku 2003 odkoupila jejich většinu, menší část ale ještě vlastní Viktoria Žižkov a. s. Pokud by k prodeji objektů došlo, výsledkem by bylo úplné oddělení obecního a soukromého vlastnictví. Pozemek (A) a objekty stadionu na něm by patřily radnici, na pozemku (B) by vyrostl dům, který bude už plně patřit soukromníkům.
 
 
Pro úplnost ještě dodejme, že podíl na společnosti CTR Viktoria Center (která vlastní většinu Viktorie Žižkov a. s. a plánuje stavbu bytového domu) má i fotbalový klub FK Viktoria Žižkov.
Abychom hlouběji porozuměli současnému stavu, bude nejlépe projít si jeho vznik krok po kroku od počátku.
 
Zpátky v čase
 
Odkud se vzal tento nepřehledný spletenec? Jak se Viktoria Žižkov a. s. dostala do rukou developerů? Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v následujících odstavcích.
Až do roku 1992 fungovala na celém areálu kolem stadionu Viktorky tělovýchovná jednota Viktoria Žižkov, která zde provozovala proslavený profesionální fotbalový klub Viktoria Žižkov, ale i řadu jiných sportů a dalších poloprofesionálních aktivit. Celé pozemky, na kterých tělovýchovná jednota fungovala, byly obecní, objekty stadionu pak patřily tělovýchovné jednotě.
 
V roce 1992 však došlo ke změně. Profesionální fotbalový klub i se objekty stadionu od jednoty odkoupil podnikatel Vratislav Čekan a pro jeho řízení založil společnost FK Viktoria Žižkov a. s., dnešní fotbalovou „Viktorku“. Zbytek tělovýchovné jednoty pak dále funguje pod občanským sdružením SK Viktoria Žižkov.
V průběhu dalších let však tyto dvě „Viktorky“, FK a SK, vedou stále ostřejší spory o užívání stadionu. Snaha spory řešit vrcholí v roce 1999, kdy je vytvořena nám již známá společnost Viktoria Žižkov a. s., která má užívání pozemků spravovat. Do společnosti posléze vstoupí i radnice, kde tou dobou s pohodlnou většinou vládne ODS v čele se starostou Milanem Českým. Radnice dostává podíl 4 % za to, že s Viktorií Žižkov a. s. podepíše smlouvu o výpůjčce pozemků, podle které bude po dobu příštích 80 let pozemek využíván ke sportovním a jiným aktivitám. Vlastníky Viktoria Žižkov a. s. jsou tedy tou dobou kromě radnice dva kluby, které pozemky využívají k činnostem, na kterých je obecní zájem. Radnice se tímto krokem snaží upravit jejich spolupráci.
V průběhu dalších let se postupně fotbalový klub zbavuje značné části svého majetku. Jednak prodává své objekty stadionu: tři čtvrtiny v roce 2003 radnici, zbytek Viktorii Žižkov a. s. Za druhé pak prodává i podíl v samotné společnosti Viktoria Žižkov a. s., takže ve výsledku je jejím většinovým vlastníkem developerská firma CTR Viktoria Center.
 
Poslední část příběhu, kterým se dostaneme do dnešní situace, začíná rokem 2009. Městská část, stále pod vedením ODS, ale nyní již v čele s Milenou Kozumplíkovou, navyšuje svůj podíl ve společnosti Viktoria Žižkov a. s. z 4 % na 44 % tím, že do ní vkládá část pozemků patřících ke stadionu (B). Zároveň má radnice právo nechat se od ostatních akcionářů do konce října 2013 vyplatit částkou 93,5 milionu, tedy cenou vložených pozemků (s připočtením úroků). Po rozpočítání jde asi o 11 tisíc korun za m², což je cena odpovídající cenové mapě oblasti.
 
A dále již příběh známe. Radnice se rozhodla podíl prodat a zároveň plánuje odkoupit zbytek objektů stadionu. Fotbalový klub, který na začátku vlastnil stadion, je po všech stránkách ve špatné kondici a nad jeho budoucností visí otazníky. Jediným jeho současným majetkem je podíl (z větší části nepřímý) ve Viktoria Žižkov a. s. A na pozemcích přilehlých ke stadionu se bude stavět obytný dům, brzy již plně v soukromých rukou. 
 
  

Související články

Kdo vládne Praze 3?

Jaké strany podporují současné vedení Prahy 3? Kdo opustil TOP 09 a obrátil se proti starostce Hujové? Podívejte se na přehlednou grafiku shrnující nejdůležitější změny ve vedení městské části od voleb v roce 2010.pokračování

Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Sledovali jsme vývoj nákladů na tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin v období od roku 2005 do současnosti. Ačkoliv to čtenář nijak nepostřehl, pohyby cen ve zmíněných letech dosahují mnoha set procent. Přitom nejde o malé peníze, jelikož ještě v roce 2011 tyto výdaje činily bezmála 600 000 Kč měsíčně. Proč?pokračování

Rekord Prahy 3? Podzemní kontejnery

V třetí městské části stojí více než polovina všech podzemních kontejnerů v Praze. Vypadají hezky, ale podle ohlasů jsou nepraktické a staví se podle nevýhodné smlouvy. Na kolik výstavba jednoho přijde? Budou se stavět další?pokračování

Radnice nahradila dva zaměstnance smlouvou za milion měsíčně

O výpovědi smlouvy, na jejímž základě firma COMTESYS, spol. s. r. o. zajišťovala správu výpočetní techniky v majetku městské části v letech 2009 - 2013, informovaly Radniční noviny ve svém letním vydání jen velmi stručnou zprávou. Ve skutečnosti se však jedná o zakázku v hodnotě mnoha desítek miliónů korun, která byla vysoutěžena a následně realizována za ...pokračování
reklama