Parlamentní listy: Podrazy a lobbing na Praze 3. Jde o stovky milionů korun

Parlamentní listy: Podrazy a lobbing na Praze 3. Jde o stovky milionů korun

Místní buňka TOP 09 na Praze 3 čelí útoku ODS, který má za úkol ji rozdělit. Za vším podle informací redakce stojí mnohasetmilionový developerský projekt na území Žižkova, který ke svému uskutečnění potřebuje změnu územního plánu. Tu většina TOP 09 nepodporuje a vydala ve věci usnesení, jehož znění však někteří členové partaje nereflektují. Starostka Vladislava Hujová před těmito rebely varuje zbytek členů strany interním e-mailem, který má naše redakce k dispozici.

V roce 2007 dostala developerská firma Central Park Praha pozemky na samém okraji parku Parukářka od Prahy 3 a zavázala se, že na nich vybuduje sportovní a rekreační zóny pro místní obyvatele. Když ale mělo ke stavbě sportovišť dojít, dostala se firma do problémů a lukrativní pozemky o rozloze třech hektarů prodala za 14,5 milionu korun firmě s anonymní vlastnickou strukturou Ortenaria. Ta však o stavbě sportovních zařízení vůbec neuvažuje, na pozemcích hodlá vybudovat patnáctipodlažní bytové domy. Podle dříve zveřejněných informací deníku Právo za ní stojí jeden z regionálních "domlouvačů" ODS Pavel Hurda, který zastává ve Svobodově nové koalici post předsedy výboru pro infrastrukturu.

 
Hurda je zároveň zastupitelem na Praze 3 a potřebuje ke změně požadavků na územní plán získat většinu zastupitelstva složeného z ODS a TOP 09. Topka se starostkou Vladislavou Hujovou v čele však usnesením jasně deklarovala, že věžáky na Žižkově nechce.
 
Situace okolo Ortenarie vyhrocuje podle důvěryhodného zdroje redakce klub TOP 09 natolik, že už tuto středu bude navržen protikandidát stávajícímu předsedovi Romanu Žipajovi (TOP 09).
 
K mému překvapení...
 
ParlamentníListy.cz mají k dispozici interní e-mail, kterým starostka Hujová varuje spolustraníky před partyzánským počínáním místostarosty Tomáše Kalouska a zastupitelů Romana Žipaje a Jana Srba. Textem rekapituluje jejich počínání, které je zcela v rozporu s usnesením klubu TOP09:
 
"-14.2.2011 jsem požádala o zařazení problému Ontenaria, a.s. na program jednání Výboru pro územní rozvoj, tento bod nebyl odhlasován / 2 pro, 5 se zdrželo hlasování tj. dva ODS, dva TOP 09 a KSČM/ a nebyl zařazen na program jednání.

-18.5. Klub TOP 09 většinou 7 hlasů přijal usnesení v tom smyslu, že v oblasti Parukářky /Ortenaria/ nepodporujeme změnu územního plánu na bytovou výstavbu.

-7.6. na jednání Výboru pro územní rozvoj naši dva zastupitelé hlasovali v rozporu s tímto usnesením Klubu TOP 09,

-22.6. proběhlo jednání na MHMP – odb. územního plánování, kde z odborného hlediska byly vyhodnoceny návrhy a připomínky MČ Praha 3 /usnesení RMČ ze dne 2.12.2009/ k návrhu konceptu územního plánu. MČ Praha 3 se měla vyjádřit do 10.7., pokud by tak neučinila, pak by příprava ÚP probíhala dle odborného vyhodnocení Útvaru rozvoje HMP.

-27.6. se konal Klub zastupitelů TOP 09, ale pan kolega Kalousek, který má ÚP v kompetenci toto závažné téma vůbec neotevřel.

-28.7. bylo opět jednání Výboru pro územní rozvoj a k mému velkému překvapení jsem se až ze zápisu dozvěděla, že pan Kalousek po konzultaci s panem Pechou odeslal již 28.6. dopis (redakce jej má k dispozici) na odb. územního plánování MHMP, v němž určili které návrhy jsou pro MČ Praha 3 prioritní. Jedná se o pozemky pro ústupové bydlení na Pražačce, o další bytovou výstavbu v oblasti Parukářky /Onteneria a Artivia/ a o změnu stavebního určení pozemku v lokalitě sportovišť před ZŠ Chelčiského, což má přímou souvislost se snahou vystěhování Junáka“ rekapituluje starostka.

- 24.8. na jednání Rady MČ jsem byla panem Pechou upozorněna, že mi nepřísluší zasahovat do jednání výboru pro územní rozvoj, protože územní plánování není v mé kompetenci /zápis RMČ č. 15/.

- dnešní stav ÚP je takový, že URM na základě výše uvedeného stanoviska MČ P3 zapracovává do ÚP změnu na bytovou výstavbu na Pražačce i v oblasti Parukářky. Sportoviště před ZŠ Chelčického bylo předloženo k hlasování na ZHMP a díky všem 26 magistrátním zastupitelům TOP 09, kteří nepodpořili stanovisko MČ P3, byl pozemek ponechán v kategorii veřejná vybavenost," píše starostka.
 
Nejlepší vědomí
 
Starostka Hujová, toho času na dovolené, redakci pravost e-mailu potvrdila. Podle člena TOP 09 Jana Srba  je na téma „zda stavět či nestavět věžáky“ stále vedena vnitrostranická diskuse, která  údajně doposud není uzavřena. Srb je jedním ze zastupitelů, kteří k překvapení starostky podpořili na zasedání výboru pro územní rozvoj dopis Tomáše Kalouska s vytýčením priorit.
 
"Mé hlasování se řídilo nejlepším vědomím a svědomím. Můj názor je, že v rámci reálné situace, která panuje okolo tohoto území, považuji postoj výboru pro územní rozvoj, pro který jsem také hlasoval, za nejlepší urbanistické řešení dané lokality,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Srb.
 
Také předseda TOP 09 Žipaj podpořil odeslání Kalouskova dopisu na MHMP.
 
"V tomto směru musím konstatovat, že mezi mnou a panem Srbem panuje plná názorová shoda v dané věci,“ odpověděl předseda TOP 09 Praha 3 Roman Žipaj. Místostarosta Tomáš Kalousek, který na sebe upozornil inzultací zaměstnance úřadu na vánočním večírku Prahy 3, ve věci mlčí. Na SMS naší redakce, proč jedná v rozporu s usnesením strany, během týdne neodpověděl.
 
Výstavbu odmítáme, volá opoziční koalice
 
Neprůhledná společnost Ortenaria z Prahy 4, držící akcie na majitele, chce podle zastupitele Prahy 3 Matěje Stropnického svým developerským projektem ukrojit další a podstatnou část parku Parukářka. "Když pominu, že jde o stavbu zbytečnou, neboť sousední obytný Central park zeje prázdnotou, nemohu pominout, že lokalita uvažovaného staveniště je dosud součástí jednoho z mála žižkovských parků a že v ní dokonce žijí chráněné druhy živočichů včetně ropuch. Kvůli tomu s firmou Ortenaria zahájila již správní řízení i Česká inspekce životního prostředí. Výstavbu zde zásadně odmítáme," uvedl jménem opozičních zastupitelů Prahy 3 Stropnický z koalice Žižkov (nejen) sobě.
 
Kdo je Pavel Hurda
 
Šedesátiletý zastupitel Prahy 3 Pavel Hurda (ODS) stojí za iniciativou městské části změnit územní plán na nákladovém nádraží Žižkov, o jehož památkové ochraně rozhoduje rozkladová komise a kde chce stavět soukromý developer čtvrť pro 15 tisíc lidí. Změna územního plánu by znamenala bourání industriální architektury z 30. let.
 
Hurda v pražské komunální a městské politice působí dlouhá léta, a to od roku 1990, předtím byl zaměstnancem OPBH v Praze 3 (Obvodní podnik bytového hospodářství). Počátkem 90. let ovládl společnost, jež vlastní žižkovský Palác Akropolis. Stále předsedá dozorčím radám společností Pretzoel, jíž patří památkově chráněný obytný dům na Žižkově, a Reopos, která vlastní v Praze čtyři byty, jeden byt luxusní a nebytový prostor. Obě společnosti mají akcie na majitele.
 
 

Související články

Hurda stále jediným jednatelem „Praha 3 s.r.o.“

Před více než rokem se konaly komunální volby a mnozí obyvatelé Prahy 3 věřili ve změnu vedení radnice ale především ve změnu způsobu, jakým byla správa věcí veřejných pod jednolitým vedením ODS prováděna. Mnohokrát kritizována byla v minulosti především netransparentnost rozhodovacích procesů a finančních toků. Naprosto pro veřejnost uzavřeným světem byly ...pokračování

Koalice v Praze čistí firmy - Hurda zůstává

V dozorčí radě dopravního podniku zatím zůstane její současný šéf a ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD), poslanec David Vodrážka (ODS) a zastupitel Pavel Hurda (ODS), který patří k okruhu lidí kolem pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS).pokračování

Reakce předchozí starostky na článek „Hurda stále jediným jednatelem Praha 3 s.r.o.“

Na mail jsem dostal zajímavý text od pani Mileny Kozumplíkové - předchozí starostky Prahy 3. Text zveřejňuji v plném znění. Názor nechť si udělá každý sám.pokračování

Parlamentní listy: Skandál místostarosty Prahy 3 "Prý dal pěstí kolegovi, pak měl sex na WC"

K nezvyklému incidentu během prosincového večírku mělo dojít na radnici Prahy 3. Podle informací ParlamentníchListů.cz, které potvrdil také opoziční zastupitel Matěj Stropnický, měl místostarosta Tomáš Kalousek fyzicky napadnout svého kolegu, zaměstnance odboru.pokračování

I přes slib primátora Pavel Hurda o svou plynárenskou trafiku nepřišel

Dozvuky silvestrovských oslav sice už odezněly, ale lidé, kteří bedlivě sledují dění na pražském magistrátu, bohužel mají stále novoroční kocovinu. Není to snad z toho důvodu, že by se v útrobách historické budovy na Mariánském náměstí konal nějaký novoroční mejdan pro veřejnost, ale proto, že nebyl splněn veřejný slib Bohuslava Svobody. Pražský primátor ...pokračování
reklama