Rekonstrukce panelového souboru Lupáčova generuje první trestní oznámení

Rekonstrukce panelového souboru Lupáčova generuje první trestní oznámení

V pátek 7.6.2013 byly na obvodní státní zastupitelství odeslány podklady a trestní oznámení za rekonstrukci panelových domů v Lupáčově ulici. Podklady vzešly z právně-technicko-ekonomického posudku, který vypracovala společnost SW&N. Předběžně vyčíslená škoda je 150 milionů korun.

Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. je obecní společnost ve stoprocentním vlastnictví městské části.  Prostřednictvím této firmy probíhaly rozsáhlé investiční akce financované z rozpočtu Prahy 3 a jednou z těchto akcí byla rozsáhlá rekonstrukce panelového souboru Lupáčova s celkovým rozpočtem pohybujícím se okolo 600 mil. Kč. Investiční akce byla vyprojektována a z velké části realizována během jednobarevné vlády ODS v minulém volebním období. Teorie o předraženosti této rekonstrukce se již staly radničním koloritem. Nyní se však zdá, že již nejde o teorie.

Stručné vyjádření mi k této věci v průběhu víkendu poskytl zastupitel Mgr. Simeon Popov z (TOP 09).
 
„Obchodní společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. se na přelomu roku, z iniciativy zastupitelů TOP 09, rozhodla provést právně-technicko-ekonomické posouzení zadání, realizace a financování projektu regenerace objektů Lupáčova 10-20, Praha 3. Důvodů bylo několik, hlavně zda oprava byla nutná v takovémto rozsahu; zvolená technologie oprav byla jediná možná; při zadávání zakázky bylo postupováno zcela v souladu se zákony ČR; cena za realizaci díla nebyla přemrštěna; nájemci byli poškozeni na svých právech; městská část byla poškozena na svých právech a další. Znalecký posudek a právní stanovisko potvrdily určitá závažná pochybení a obchodní společnost Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. musela 7.6.2013 rozhodnout o postoupení všech zjištění a podkladů orgánům činným v trestním řízení, které by při dalším šetření měly rozhodnout, zda byla naplněna skutková podstata některého trestního činu. Odpovědnými osobami můžou být bývalý členové představenstva Investiční a rozvojová Praha 3 a.s., její ředitelé, vedoucí pracovníci, dále bývalý členové Rady MČ Praha 3, ale i externí inženýrský a stavební dozor. V tomto případě může odpovědným osobám hrozit trest odnětí svobody až v horní hranici 8 až 12 let v závislosti na intenzitě společenské nebezpečnosti vyjádřené ve způsobené škodě, která jde do desítek milionů korun. Bližší informace budou sděleny v tiskové zprávě MČ Praha 3.“
 
V průběhu týdne zveřejníme další podrobnosti.
 
 

Související články

Kdo vládne Praze 3?

Jaké strany podporují současné vedení Prahy 3? Kdo opustil TOP 09 a obrátil se proti starostce Hujové? Podívejte se na přehlednou grafiku shrnující nejdůležitější změny ve vedení městské části od voleb v roce 2010.pokračování

Nové vedení Prahy 3 zastavilo penězovod z Radničních novin

Sledovali jsme vývoj nákladů na tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin v období od roku 2005 do současnosti. Ačkoliv to čtenář nijak nepostřehl, pohyby cen ve zmíněných letech dosahují mnoha set procent. Přitom nejde o malé peníze, jelikož ještě v roce 2011 tyto výdaje činily bezmála 600 000 Kč měsíčně. Proč?pokračování

Rekord Prahy 3? Podzemní kontejnery

V třetí městské části stojí více než polovina všech podzemních kontejnerů v Praze. Vypadají hezky, ale podle ohlasů jsou nepraktické a staví se podle nevýhodné smlouvy. Na kolik výstavba jednoho přijde? Budou se stavět další?pokračování
reklama