Zájem o komunální scénu Prahy 3?... nezájem

Zájem o komunální scénu Prahy 3?... nezájem

Už delší dobu mi vrtá hlavou, jak je možné, že po všech provalených průšvizích radnice Prahy 3 zde sedí ti samí lidé. Vždyť třeba o peripetiích místního politického matadora Pavla Hurdy se i v celostátních denících napsalo více než dost a stále je na špičce naší komunální reprezentace. V této souvislosti mě napadlo, že bychom mohli uspořádat menší anketu v ulicích naší městské části.

V ulicích Prahy 3 jsme oslovili celkem 30 spoluobčanů s 3 jednoduchými dotazy. Každý z respondentů měl trvalé bydliště na Praze 3 a bylo mu více než 18 let.

Dotaz první
Znáte jméno současného starosty (starostky) Prahy 3?

  počet    %   
Správná odpověď  14 47%
Špatná odpověď 16 53%

Paní starostka si ve srovnání s následující paní senátorkou nevedla špatně. Respondenti buď jméno znali, nebo se ke své neznalosti otevřeně přiznali. Chybné jméno bylo uvedeno jen v jednom případu (starosta Černý).
Avšak samotná skutečnost, že více než polovina dospělých obyvatel Prahy 3 nezná jméno své starostky, mi připadá neveselá.

Dotaz druhý
Znáte jméno současného senátora (senátorky), který byl zvolen v posledních senátních volbách na území Prahy 3?

  počet    %   
Správná odpověď 2 7%
Špatná odpověď 28 93%

Ze získaného výsledku si nejsem jist, zda jej přičítat spíše nezájmu obyvatel o paní senátorku, nebo nezájmu paní senátorky o obyvatele. Správné jméno uvedli jen dva dotázaní. Další dva si vzpomněli, že se jedná o senátora s tělesným postižením, ale jméno neznali.

Dotaz třetí
Víte, kdy budou příští komunální volby v Praze 3?

  počet    %   
Správná odpověď  5 17%
Špatná odpověď 25 83%

U třetího dotazu jsme mimochodem zaznamenali 8 odpovědí, ve smyslu že komunální volby budou ještě letos.

Samozřejmě nemám v úmyslu výsledky tohoto miniprůzkumu přeceňovat a jsem si plně vědom povrchnosti použité metody, přesto si myslím, že svou vypovídací hodnotu má. Je to dobrá zpráva pro všechny příživníky z komunální politiky – „můžete dělat cokoliv, lidé to stejně nesledují“.
Dnes jsem o svém kolegovi z práce zjistil, že je žižkovák stejně jako já. Je to chytrý chlap a ve svém oboru je skutečným profesionálem. O politiku se prý moc nezajímá. Založením je spíše pravicový volič a proto v komunálních volbách volil mix kandidátů z ODS a SZ (v našich podmínkách volil koalici a opozici současně). Na žádné konkrétní jméno si prý nevzpomíná.

K posledním komunálním volbám v Praze 3 se dostavilo 38,32% voličů. Pravděpodobně jen málokdo z nich v ten okamžik rozlišoval, zda jdou k volbám komunálním, nebo parlamentním – viz. loňský článek "K většině v zastupitelstvu stačí jen 17,5 % hlasů voličů..."
 


Související články

K většině v zastupitelstvu stačí jen 17,5 % hlasů voličů...

Ačkoliv všechna data dnešního článku vycházejí z veřejně dostupných zdrojů a známých dat, mohou být některá čísla dost udivující. Volební matematika není vždy jednoduchá a s výsledky dovede pěkně zatočit… ten kdo ji zná, má náskok.pokračování

Zpráva o jednání zářijového zastupitelstva.

Názory
Rozmohl se nám na zastupitelstvu takový nešvar. Jednobarevná ODS Rada MČ předkládá zastupitelům stále častěji stále větší počet materiálů teprve na místě, tedy nikoli 7 dnů předem, jak ukládá jednací řád. Předseda ODS Pavel Hurda slíbil, že do příště bude připraven návrh Jednacího řádu, který to vyřeší. Představuji si příslušnou větu v návrhu ODS ...pokračování
reklama