Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Nové občerstvení a veřejné WC pro Parukářku

NázoryMgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Nové občerstvení a veřejné WC pro Parukářku

Hospůdka Parukářka si do dnešních dnů udržela specifickou atmosféru, kterou v centru Prahy už jen tak nenajdete. Drží si stále i svůj půvab, i když provozem a klientelou už dost ošuntělý. Na demolici objektu je však vydán platný exekuční výměr, podle kterého majitel musí provést demolici. Městská část proto přichází s návrhem nové podoby občerstvení s ambicí nepopřít minulost hospůdky a přesto návštěvníkům parku nabídnout novou kvalitu. Studie architektonické platformy re: odvozuje podobu občerstvení od původního místa, pracuje s jeho atmosférou, staví ale na nových základech.

Studie byla připravena na základě zadání vzešlého ze setkání s veřejností, které radnice uspořádala přímo na místě v září minulého roku, za účasti asi pěti desítek občanů a ve spolupráci se současným provozovatelem občerstvení, společností Parukářka s.r.o. Vladimíra Gregůrka. Ten objekt s několika kolegy postavil jako tzv. stavbu dočasnou v roce 1995. Poté svedl dlouholetý boj za existenci hospůdky, organizoval petice proti zbourání a stavbě nového občerstvení v roce 2005 připraveného minulým vedením radnice, soudil se a obíhal úřady. V roce 2012 bylo však vydáno rozhodnutí o demolici, proti kterému již není možné se nijak odvolat. Od té doby má radnice možnost toto rozhodnutí vykonat. Rozhodli jsme se však hospůdku nechat žít dál, nerealizovat původní nekvalitní projekt a připravit spolu s veřejností návrh nový.     

Autor studie se nejprve pokusil umístit nový objekt na místě původního. Řešení však mělo několik nevýhod: navržený objekt se otáčí zády k parku a vytváří bariéru v místě přirozeného klesání svahu, provozně vycházel tento návrh jako velmi složitý a objekt jako prostorově poměrně náročný. Nakonec byla rozpracována varianta, která kopíruje existující opěrnou zídku venkovní terasy. Kopírováním zalamované zídky vznikl nepravidelný půdorys objektu, který se z různých pohledů tváří odlišně. Ze vstupních schodů od Olšanského náměstí dynamický objekt na hraně kopce, z parku přátelský a tradiční altán.
 
 
Architektura návrhu je nenápadná, jednoduchá, bez vyhraněného stylu, a proto nadčasová. Skládá se ze čtyř hlavních částí: 1. hospody pro kuřáky, 2. kavárny pro nekuřáky, 3. spojeného zázemí obou provozů a 4. veřejných záchodků, které lze používat jak pro provoz restaurace, tak odděleně v jiném časovém režimu pro veřejnost. Pátou částí je venkovní část, tedy terasa na hraně kopce se stoly a lavicemi.
 
Návrh nové podoby občerstvení má jednu předem neočekávanou výhodu. Umožňuje totiž provést demolici současné hospůdky až potom, co bude stát občerstvení nové. Pokud proběhnou další jednání o stavbě bez komplikací, může se Parukářka dočkat nového občerstvení v roce 2016.  
 
Studie byla při přípravě konzultována s Institutem plánování a rozvoje a zástupci orgánů památkové péče. Obě instituce ocenily kvalitu návrhu, což zakládá dobré podmínky pro projednání další podrobnější projektové dokumentace a získání povolení pro stavbu.
 
Radnice nyní zadá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Ještě předtím však může veřejnost zasílat k realizaci a podobě tohoto návrhu připomínky, které budou zohledněny při další přípravě. Posílejte je prosím na adresu rut.ondrej@praha3.cz.


  

 

  
 
 
 
Autor studie: re: architektonická platforma
 
Odhad nákladů na stavbu: 6,1 mil. Kč. (bez DPH)
 
zastavěná plocha: 218 m2
 
užitná plocha: 190 m2
 
obestavěný prostor: 987 m2
 
počet míst celkem uvnitř: 75
 
počet míst kuřácká část: 46
 
počet míst nekuřácká část: 29
 
počet míst terasa: 102
 
 

Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3 a hl. města Prahy za Žižkov (nejen) sobě
 

Související články

Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S: Praha 3 letos investuje 40 milionů do úspor energie

Názory
Městskou část letos čeká bezprecedentní investice do energetických úspor v objektech základních a mateřských škol. Specializovaná firma vymění zastaralé plynové kotle a zavede dálkově řízené systémy regulace teploty v jednotlivých místnostech. Investice do těchto opatření přitom plně pokryjí prostředky, které získáme z dosažených úspor.pokračování

Ing. Tomáš Mikeska, Ž(n)S: Bude mít Žižkov po 140 letech opět přímý přístup na nádraží?

První železnice směřující do Prahy vstoupila roku 1845 i do žižkovského katastru, vlaky však na Žižkově nezastavovaly. V roce 1872 však Žižkov dostal hned dvě stanice. Byly to: zastávka Hrabovka. a nádraží Císaře Františka Josefa. O nádraží Císaře Františka Josefa se společnost turnovsko-pražsko-kralupské dráhy dělila se společností C. k. privilegované ...pokračování

Jmenný seznam všech kandidátů do zastupitelstva Prahy 3

S předstihem jednoho měsíce před volbami vám jako první přinášíme kompletní seznam všech kandidátů do Zastupitelstva MČ Praha 3. Zveřejňujeme jej proto, aby měl každý volič dostatek času udělat si vlastní názor, komu v nadcházejících volbách 10.-11.10. 2014 nakonec dá svůj hlas.pokračování
reklama