Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3

Dne 12.4.2011 v 15:00 h bylo zahájeno mimořádné zasedání ZMČ Praha 3, a to z iniciativy 13 členů zastupitelstva MČ Praha 3 z řad opozice. Od práce opozice /konkrétně od sdružení Žižkov (nejen) Sobě/ jsem neočekával mnoho, avšak v tento den jsem byl skutečně zaskočený. Proč píši, že jsem neočekával mnoho ? Protože za posledních pět měsíců jsem byl svědkem, tzv. „práce“ tohoto sdružení. Nesetkal jsem se totiž z jejich strany s jakýmkoli návrhem, stanoviskem či záměrem a už vůbec s čímkoli co by bylo konstruktivní, reálné a realizovatelné. K dnešnímu dni prostě nebylo ostatním zastupitelům předloženo ničeho !!!

Práce sdružení Žižkov (nejen) Sobě je velice rozporuplná, alespoň pokud mohu soudit dle svých zkušeností. Někteří kolegové ze sdružení Žižkov (nejen) Sobě působí dojmem nepřipravenosti a neochoty se podílet na práci v a na Komisích a Výborech MČ Praha 3. Nevznášejí žádné dotazy a ani nepředkládají žádná řešení. Pouze vyžadují zápisy, tak aby bylo vždy protokolováno, že pronesli k něčemu námitku, resp. aby byl písemný záznam, že jmenovitě vyjádřili nesouhlas. Jediným okamžikem, kdy je o sdružení Žižkov (nejen) Sobě slyšet, jsou zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3. Spíše nabývám dojmu, že se záměrně a destruktivně snaží mařit práci ostatních tím, že úkolují druhé nebo pouze bez relevantních důkazů kritizují či obviňují. Je otázkou, zda by byl volič sdružení Žižkov (nejen) Sobě s takovouto prací nebo hájením zájmů spokojen. Neočekávám, že by Žižkov (nejen) Sobě dělal práci za nás, avšak jsem kdykoli připraven diskutovat o všech řešitelných problémech, které se týkají obyvatel MČ Praha 3. 

Jak jsem na mimořádném zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 již veřejně sděloval , je nutné oddělit pouhé vize od realizovatelných projektů a záměru, které rovněž mohou být vizionářské. Pro zahájení diskuse musíte totiž mít podklady a fakta, tj. stručně „kdo, jak, co, za kolik a do kdy“. Pokud tyto údaje nemáte, pak nejde o diskusi, ale snůšku nesmyslů. 
 
Jsem pro veřejné diskuse, chválím i iniciativu zorganizovat veřejnou debatu o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov, avšak i zde mám pocit, že tato iniciativa, stejně jako svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 3 nebylo činěno za účelem hájit zájmy občanů MČ Praha 3, ale spíše šlo o osobní zviditelnění pár politiku či osob za účelem promyšleného budování politické kariery. V této souvislosti mě napadá otázka, proč právě teď došlo k tak masivním akcím pro záchranu Nákladového nádraží Žižkov, tj. organizují se veřejné diskuse, píšou se články, podávají se návrhy na Ministerstvo kultury ČR apod.? Proč tyto akce nebyly dříve? 
 
Je asi pravdou, že pokud opozice mlčí, tak jako kdyby nebyla a proto musí křičet i kdyby její projevy byly nepravdivé nebo by nedávaly smysl. Četl jsem názor, že se zastupitelé zbytečně dohadovali dne 12.4.2011 jednu hodinu o programu zastupitelstva. Bohužel to určitě nebylo vinou zastupitelů TOP 09 nebo ODS. Veřejnosti není známo, že nesoulad byl i v samotném programu zasedání ZMČ Praha 3, kdy byl sdružením Žižkov (nejen) Sobě navržen program zasedání odlišný od důvodu iniciace mimořádného jednání. Dále jedno znění programu připravoval pana Ing. Nigrin a jeden pan Bc. Stropnického, přičemž oba pánové trvali na tom, že připravovali společně pouze jeden návrh. Dále padl názor, že čas, který obdrželi odborníci, byl velice krátký. Nedomnívám se ! Důkazem je i fakt, že sdružením Žižkov (nejen) Sobě navržení odborníci nevyčerpali veškerý nabídnutý čas, např. pan Dr. Ladislav Špaček a paní Dr. Bečková, a nikdo neprojevil zájem se je cokoli dotázat. Každý zastupitel má mnoho možností a zdrojů jak si potřebné informace zabezpečit a nemusí být odkázán na veřejné diskuse, aby dosáhl na potřebné údaje. Dle sdělení kolegy Ing. Nigrina bylo mimořádné zasedání ZMČ Prah 3 adresováno zastupitelům MČ Praha 3. V tom případě to svůj účel splnilo. Obdrželi jsme kumulativní informace, v tzv. jednom balíčku. Mám ovšem dojem, že spíše šlo o populistický tah ze strany některých opozičních kolegů a obyvatelé Žižkova se proto mohli cítit právem podvedeni, jelikož se mylně domnívali, že se dozvědí všechny podrobnosti. Zde musím říci, že mne tato část nejvíce mrzí, obyvatelé MČ Praha 3 se totiž stali oběťmi a rukojmími současně. Kategoricky odmítám, že by TOP 09 upírala občanům jejich práva, avšak každý soudný člověk si musí být vědom, že ani za celý den by nebylo možné projednat tak složitou otázku jak je rekultivace Nákladového nádraží Praha, tj. shrnout do jednoho dne 8 let práce a výsledků!
 
K dnešnímu dni nebyla rovněž vyslyšena moje výzva ve vztahu k pravidlům privatizace bytových jednotek. K dnešnímu dni jsem neobdržel od sdružení Žižkov (nejen) Sobě vůbec žádný návrh ! 
Musím konstatovat, že je to škoda a jde o mrhání potenciálu, který sdružení Žižkov (nejen) Sobě bezesporu má. Jsem značně zaskočen, když zjišťuji, že spíše než o veřejný zájem jde o populismus a osobní zájmy jednotlivců. Zdvořile bych touto cestou kolegy ze sdružení Žižkov (nejen) Sobě požádal o větší pracovní nasazení a konstruktivnější jednání ! Chci všechny kolegy ubezpečit, že v případě privatizace bytových jednotek nebo Nákladového nádraží Žižkov chci hájit zájmy všech obyvatel MČ Praha 3, což zůstává mojí prioritou.
 

Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek pana Bc. Matěje Stropnického uveřejněného na těchto internetových stránkách dne 28.1.2010, a to hlavně na část, která se týká i mé osoby, jelikož jsem byl jmenován předsedou Redakční rady MČ Praha 3. Jde zejména o část, vztahující se na Statut Radničních novin MČ Praha 3.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek zveřejněný dne 18.2.2011 panem Michalem Konvičkou. Musím konstatovat, že je mi líto, když někdo píše tímto stylem a ptám se sám sebe zda je to tím, že jde o deficit informací nebo neznalost či snad populismus.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již ...pokračování
reklama