Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Zpráva z jednání Redakční rady MČ Praha 3

Dovoluji si touto cestou informovat v krátkosti o průběhu dalšího jednání Redakční rady MČ Praha 3. Přibližně před 40min. bylo ukončeno v pořadí třetí jednání Redakční rady. Musím konstatovat, že po přijetí Statutu Radničních novin MČ Praha 3 a přijetí Jednacího řádu Redakční rady (k přijetí došlo dnes po navržených změnách), jednání probíhalo již v kompaktnější a přehlednější formě, resp. bylo více věcné.

Bohužel musím konstatovat, že určité jednání některých kolegů, členů rady, vnímám jako nešťastné, zejména kdy je měsíc předem stanoven termín schůzky Redakční rady a někdo si v průběhu jednání domluví schůzku nebo telefonát a vystavuje se pak riziku, že bude o určitém bodu programu jednáno a hlasováno bez jeho účasti. Bohužel, v takovém případě nelze vyhovět žádosti o nehlasování v jeho nepřítomnosti, jelikož schůze Redakční rady byla svolána řádně, všichni s termínem souhlasili, rada byla usnášeníschopná, nebylo jakkoli zdůvodněno proč je důležitá účast absentujícího člena a hlasovací právo chybějící člen nedelegovat, např. na předsedu Redakční rady s pokynem jak hlasovat. Touto fatální chybou se tento člen Redakční rady připravil o možnost vyjádřit svůj názor. Pouze doufám, že nešlo o záměr a provokaci s úmyslem deklarovat, že Redakční rada je nedemokratická a jedná a bude jednat účelově. Musíme si uvědomit, že každé naše jednání má nějaké důsledky a pokud někdo upřednostní svůj jiný osobní zájem nad zájem obyvatel MČ Praha 3, pak musí nést následky. 
Na dnešním jednání Redakční rady se ještě jednou určilo pravidlo, resp. zopakovalo se to, co již bylo minule schváleno, tj. jak a kdy předkládat články za účelem publikování do Radničních novin MČ Praha 3, aby se předešlo nedorozuměním, nebo zbytečným diskusím proč určitý článek již není možné publikovat v aktuálním čísle novin. Dnes bylo nutné odmítnout dva články, jelikož byly předány příliš pozdě.
Jednání skončilo diskusí, jejímž obsahem by mělo být projednat otázek, které nebylo možně prodiskutovat v předešlých bodech programu jednání Redakční rady, z důvodu jejich věcné nepříslušnosti nebo jejich věcného přesahu.
 
 

Související články

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek pana Bc. Matěje Stropnického uveřejněného na těchto internetových stránkách dne 28.1.2010, a to hlavně na část, která se týká i mé osoby, jelikož jsem byl jmenován předsedou Redakční rady MČ Praha 3. Jde zejména o část, vztahující se na Statut Radničních novin MČ Praha 3.pokračování

Změna na žižkovské radnici se nekoná

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři měsíce, tedy již dostatečně dlouhá doba. Je na čase položit si otázku, zdali výsledek volebního klání se přenesl také do fungování naší radnice. Bohužel, na rozdíl od smíchovské radnice vládnou na Žižkově staré časy.pokračování

Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Změna na žižkovské radnici se nekoná ?

Názory
Dovoluji si touto cestou reagovat na článek zveřejněný dne 18.2.2011 panem Michalem Konvičkou. Musím konstatovat, že je mi líto, když někdo píše tímto stylem a ptám se sám sebe zda je to tím, že jde o deficit informací nebo neznalost či snad populismus.pokračování
reklama