Mgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

NázoryMgr. Simeon Popov, TOP 09: Upřesňující zpráva o činnosti některých členů Zastupitelstva MČ Praha 3

Dovoluji si touto cestou reagovat na článek pana Bc. Matěje Stropnického uveřejněného na těchto internetových stránkách dne 28.1.2010, a to hlavně na část, která se týká i mé osoby, jelikož jsem byl jmenován předsedou Redakční rady MČ Praha 3. Jde zejména o část, vztahující se na Statut Radničních novin MČ Praha 3.

Pan Bc. Matěj Stropnický ve svém článku uvádí, že…„2/ Připravili jsem návrh nového Statutu Radničních novin, který 19.1. redakční rada RN projednala. Návrh počítal se začleněním kodexu pro vydávání radničních periodik od OS Otevřete a OS Oživení. Při vypracovávání návrhu jsme vycházeli jednak z programu koalice ŽNS, jednak ze srovnávání Radničních novin P3 s okolními periodiky (byl jsem osobně na MČ Praze 2 a 8 konzultovat) a jednak z našich neblahých zkušeností se stávající podobou. Návrh nakonec přijat nebyl, povedlo se ale odstranit ze Statutu klauzuli o tzv. apolitičnosti, která bránila uveřejňování polemik.“

Výše uvedené sdělení pana Bc. Matěje Stropnického si dovoluji doplnit o upřesňující informace.  Na prvním jednání Redakční rady, konané dne 16.12.2010,  byla z mé iniciativy projednána myšlenka provést změnu Statutu Radničních novin MČ Praha 3. Tento nápad jsem inicioval mimo jiné proto, že jsem shledal text Statutu za nedostatečný. Změnu jsem připravil a předal na tomto jednání všem členům Redakční rady k připomínkování (tj. zástupcům TOP 09, ODS, ŽNS, ČSSD a KSČM). Připomínky mi měly být doručeny nejpozději do 7.1.2011 (v tento den jsem je i obdržel). Snažil jsem se, jako koordinátor těchto změn, implementovat veškeré relevantní navrhované změny, bez ohledu na stranickou příslušnost. Některé změny bylo možné začlenit a některé nikoliv (z důvodu duplicity nebo jejich rozsahu viz. text Kodexu pro vydávání radničních periodik od Oživení, o.s.).

Dne 18.1.2011 mne kontaktoval pan Oldřich Kužílek z Oživení, o.s., jež byl o připravovaných změnách Statutu informován a který na mne obdržel kontakt od pana Ing. Josefa Hellera, MBA. Na jeho žádost jsem jej přizval na jednání Redakční rady, které se konalo dne 19.1.2011, za účelem zajištění názoru třetí nezainteresované strany. Tohoto dne bylo cca po dvou hodinách diskuse přijato kompromisní znění Statutu Radničních novin MČ Praha 3, jehož obsahem jsou navržené změny všech členů Redakční rady. Jednou ze změn bylo i odstranění slova „apolitičnost“, jelikož dle názoru pana Kužílku, takovéto noviny nemohou být apolitické. Dále jsem navrhl a připravil Jednací řád Redakční rady, který jsem předal rovněž k připomínkování a tento bude projednáván na nejbližším jednání Redakční rady.

Dále si dovoluji ještě stručně komentovat část článku Bc. Matěje Stropnického:… „ 4/ V bytové problematice zatím nebyla svolána příslušná komise, která může navrhnout změny v pravidlech privatizace. Podle informace, kterou jsem urgoval u vedení komise, se tak stane během „několika týdnů“. Předpokládám, že budeme (tak jako v případě Statutu Radničních novin) vyzváni k formulaci jejich změn, což máme v zásadě na základě našeho programu již připraveno. Vedle toho se naši zastupitelé zasadili o snížení nájemného pro obyvatele v Lupáčově ulici a také upozornili na další případ nebezpečných azbestových vložek tamtéž.“

Žižkov (nejen) sobě, konkrétně pan Bc. Matěj Stropnický, jako předseda Klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě, byl v době volební kampaně, ale i po volbách v době vyjednávání, vyzýván ze strany TOP 09 k předložení návrhu změn pravidel privatizace bytových jednotek. Bohužel k dnešnímu dni jsme neobdrželi žádný relevantní, komplexně zpracovaný návrh, který by byl rovněž v souladu s platnou a účinnou legislativou EU a ČR. Bylo by vhodné, kdyby návrh Žižkov (nejen) sobě, resp. pan Bc. Matěj Stropnický předložil co nejdříve, za účelem zahájení konstruktivního jednání v této věci a tak, aby mohlo být co nejefektivněji a nejrychleji nalezeno řešení a mohlo dojít k potřebným změnám v pravidlech privatizace. Jakékoli politické taktizování je, dle mého soudu, ke škodě věci samé a jakákoli případná vyčkávací strategie Žižkov (nejen) sobě je pouze k neprospěchu všech obyvatel MČ Prahy 3.

Dovolil bych si i touto cestou opětovně vyzvat Žižkov (nejen) sobě k předložení návrhu, tak aby mohlo být již na nejbližším jednání komise věcně diskutováno o změnách.

 


Související články

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 v Praze 3 Martin Dlouhý. Starostkou by měla být zvolena Vladislava Hujová (TOP 09). ODS, která radnici v minulém volebním období ovládala, ve volbách skončila druhá. Původně jí hrozilo, že by mohla skončit v opozici.pokračování

Praha 3 má nové Zastupitelstvo, starostku i Radu městské části

Během tříhodinového jednání Zastupitelstva byla zvolena novou starostkou Ing. Vladislava Hujová (TOP 09), čtyři uvolnění a čtyři neuvolnění členové Rady MČ Praha 3.pokračování

Plné znění koaliční smlouvy TOP 09 a ODS v Praze 3

Zveřejňujeme plné znění koaliční smlouvy, kterou uzavřela dne 9.11.2010 TOP 09 a ODS v Praze 3. Dokument vymezuje hlavní programové priority a kompetence členů rady.pokračování

Zpráva o prvních třech měsících klubu Žižkov (nejen) sobě v Zastupitelstvu MČ Praha 3

Názory
O obsazení výborů a komisí, o novém statutu Radničních novin, o záchraně Nákladového nádraží před bagry, o chystaných změnách v pravidlech privatizace, o osudu lávky nad Žižkovem a bezpečných přechodech se dozvíte v přehledné zprávě, kterou si můžete přečíst zde: pokračování
reklama