Kauza 3 se připojuje k dopisu zaslanému primátorovi doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc

Kauza 3 se připojuje k dopisu zaslanému primátorovi doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc

Redakce Kauzy 3 plně podporuje text dopisu, který odeslalo několik občanských aktivit primátorovi hlavního města Prahy. Nekalé praktiky zastupitele Pavla Hurdy sledujeme a zveřejňuje na našich webových stránkách již několik let. Domníváme se, že takovéto temné postavy by měly být ze sféry komunální politiky co nejdříve vytlačeny. Zde právě nenahraditelnou roli hrají občanské iniciativy.

 
 
 
 
 
Vážený pane primátore,
 
obracíme se na Vás jako zástupci občanských iniciativ působících na území MČ Praha 3 i v celoměstském prostoru hlavního města v závažné věci. Nově ustavená koalice na pražském magistrátu i Vy osobně jako staronový primátor máte i z našeho pohledu nepochybně celou řadu předpokladů pro úspěšný zápas s nedobrou pověstí našeho města spojovaného s korupcí a klientelismem. Vaše úsilí za oslabení moci kmotrů Vám věříme, a protože je transparentní veřejná správa i naším cílem, rádi bychom Vám v tomto úsilí byli nápomocni.
V této souvislosti se ovšem s velkým znepokojením dozvídáme, že se předsedou klubu zastupitelů ODS stal Ondřej Pecha a že předsedou pro budoucnost města klíčového výboru pro územní rozvoj města se má podle našich informací na příštím jednání zastupitelstva stát Pavel Hurda. Oba tyto politiky známe dlouhá léta z jejich působení nejen na žižkovské radnici a obáváme se, že zejména druhý z nich, Pavel Hurda, vrchovatě splňuje všechny vlastnosti připisované tzv. kmotrům: disponuje rozsáhlým majetkem, jehož způsob nabytí je nejasný, zasedá v naprosto nepřiměřeném množství představenstev a dozorčích rad akciových společností vlastněných hlavním městem i MČ Praha 3, jeho aktivity provázejí trvalé pochybnosti nad tím, zda nejedná především v osobním zájmu s cílem obohatit se atd.
 
Ve snaze předejít tomu, aby se nově ustavená koalice na pražském magistrátu, dosud prostá korupčních skandálů a, jak věříme, s minimem kmotrovských vazeb, opírala o spolupráci s těmito osobami, jsme nuceni vše výše popsané doložit a zveřejnit. Zároveň Vás, pane primátore, vyzýváme, abyste zvolení Pavla Hurdy do čela výboru pro územní rozvoj města - pokud jsou naše informace správné a toto hrozí - ve veřejném zájmu zabránil. Koalice, která jakkoliv počítá s Pavlem Hurdou, je koalice, která počítá s podporou kmotrů.
 
V dokonalé úctě
 
STANISLAV BERÁNEK (Trasparency Intemational, ČR), tel.: 224240895
ANDREAKELLY (Sdružení za záchranu plochy oddechu a sportu u parku Parukářka), tel.: 777900625
JAN KNíŽEK (Krásná žába, o.s.), tel.: 777617772
LUKÁŠ MATĚJKA (Arnika - Centrum pro podporu občanů), tel: 608 905 626
MATĚJ STROPNICKÝ (o.s. Tady není developerovo), tel.: 605 344748
JAN KOTECKÝ (o.s. Oživení), tel: 725 919 943 

Související články

Svět podle Hurdy

Radnice Prahy 3 má v posledním desetiletí více než pošramocenou pověst díky neprůhledným rozhodovacím procesům a nekontrolovatelným finančním tokům. Na dobrém jménu ji také nepřidalo arogantní vystupování a privatizační aféry některých radních včetně neochoty podávat jasné a srozumitelné informace občanů. Z těchto důvodů byla naše radnice nominována na ...pokračování

Robert Hurda si chce přivlastnit Kauzu 3

Je konec září, 14 dní před komunálními volbami a toto není apríl. Dne 5.8.2010 bylo založeno občanské sdružení Redemption (z angl. spása, vykoupení, náprava...) Sídlem občanského sdružení je Čajkovského ulice 5/1416, jméno zakladatele sdružení však nikde nenajdete. Vlastně se nic neděje, někdo si založil občanské sdružení, v ČR jich existují desetitisíce.pokračování

Robert Hurda pokračuje ve špinavých praktikách

Počátkem října jsme zveřejnili informaci o svérázném pokusu přivlastnit si logo a název našeho zpravodaje Kauza3.cz. Celá událost vzbudila značný zájem i z toho důvodu, že iniciátorem pokusu je Robert Hurda, tedy syn předsedy místní ODS Pavla Hurdy. A celá věc dále graduje. Mimo jiné i tím, že se pokouší stejným způsobem získat i značku konkurenční strany ...pokračování

Praha 3: Hurdistán a líná opozice

Z pohledu informovaného voliče je situace v této městské části naprosto zoufalá i v porovnání s jinými pražskými obvody. pokračování

Žižkovská radnice nadále schvaluje výškovou zástavbu na Parukářce

Názory
Radnice Prahy 3 zamítla návrh zastupitelů Žižkov [nejen] sobě znovu projednat stanovisko Prahy 3 ke změně územního plánu na pozemcích společnosti Ortenaria přiléhajících k parku Parukářka a developerskému projektu Central Park. Na předchozí nestandardní postup Prahy 3 upozornila v minulém roce reportáz Reportérů ČT. pokračování

Hurda stále jediným jednatelem „Praha 3 s.r.o.“

Před více než rokem se konaly komunální volby a mnozí obyvatelé Prahy 3 věřili ve změnu vedení radnice ale především ve změnu způsobu, jakým byla správa věcí veřejných pod jednolitým vedením ODS prováděna. Mnohokrát kritizována byla v minulosti především netransparentnost rozhodovacích procesů a finančních toků. Naprosto pro veřejnost uzavřeným světem byly ...pokračování

Koalice v Praze čistí firmy - Hurda zůstává

V dozorčí radě dopravního podniku zatím zůstane její současný šéf a ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík (ČSSD), poslanec David Vodrážka (ODS) a zastupitel Pavel Hurda (ODS), který patří k okruhu lidí kolem pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS).pokračování

Stamiliónový kšeft s novými věžáky na Praze 3 je nejspíš kmotrovskou malou domů

Obchod století. Právě to se dá říct o koupi pozemků v těsné blízkosti developerského projektu Central Park na Praze 3, které získala neznámá společnost se zakrytými vlastníky Ortenaria. Aby se parcely původně určené pro rekreaci proměnily ve zlatý důl, bylo nutné změnit územní plán metropole, a právě to se nedávno vedení třetího pražského obvodu podařilo v ...pokračování
reklama