Hurdův Palác Akropolis přijde o 104 tisíc, prohrál soud

Hurdův Palác Akropolis přijde o 104 tisíc, prohrál soud

Jak jsme čtenáře v uplynulých letech již informovali, občanské sdružení Kauza3 a jednotliví členové sdružení čelí již od roku 2009 různým žalobám. Žaloby byly podány na základě uveřejněných článků v našem zpravodaji, které zevrubně popisovaly a kritizovaly způsoby, jakými zástupci ODS Prahy 3 a především jejich šéf Pavel Hurda, realizovali správu věcí veřejných na žižkovské radnici. Ozvala se i společnost úzce napojená na Palác Akropolis, která byla častým příjemcem štědrých radničních grantů.

Jako první se blíží do cíle kauza, ve které je žalobcem Palác Akropolis a žalovaným člen o.s. Kauza3.cz  Michal Konvička. V tomto procesu se žalobce, potažmo majitel Paláce Akropolis Pavel Hurda, domáhá uhrazení částky 313.165,- Kč s příslušenstvím. Škodu v této výši jsem měl údajně způsobit uveřejnění článku „Svět podle Hurdy“ v našem zpravodaji, ve kterém jsem shrnul činy a politickou kariéru tohoto oblastního šéfa ODS Prahy 3. Škoda měla vzniknout odstoupením společnosti NEV-DAMA od smlouvy s Palácem Akropolis, jejímž obsahem byla jakási reklamní kampaň v prostoru Akropole.
Zahřívací kolo, kterému předcházel vydaný platební rozkaz a odpor z mé strany, se konalo 19. března 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 3. Předsedkyně soudního senátu postupovala na místní poměry rychle a již 23. dubna zamítla žalobu s povinností uhradit mi náklady řízení ve výši 53.724,-Kč. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí odvolal a tak jsme pokročili do dalšího kola tentokráte k Městskému soudu. Ani zde nikdo neseděl dlouho na střídačce a již týden po prvním stání ze dne 14. února znali účastníci tohoto klání výsledek. Městský soud zamítl odvolání žalobce v plném rozsahu a potvrdil rozhodnutí soudu nižšího stupně. Tento krátký zápas se Paláci Akropolis opět kapku prodražil a musí uhradit částku ve výši 51.000,- korun. V celkovém součtu se jedná o sumu 104.724,-Kč. Už začínám pomalu rozumět důvodům, proč je majitel Akropole tak agilní při zajišťování grantových financí pro svůj podnik. Provoz zkrátka něco stojí…
 
Další zajímavou běžící kauzou, která započala taktéž vydáním platebního rozkazu, je žalobcem společnost Rachot Production, sídlící v Paláci Akropolis a žalovaní o.s. Kauza3.cz spolu s Martinem Valentou, v té době zastupitel za stranu Zelených. Žalobce se v tomto případě dožaduje úhrady částky 38.482,-Kč spolu s úrokem z prodlení a úhradu nákladů řízení ve výši 18.880,-Kč. Právní zástupce žalobce je identický s kauzou popsanou výše, na „buli“ se proti nám postavila paní advokátka Monika Forejtová. Meritem žaloby je zveřejnění kritického článku z pera občany řádně zvoleného zastupitele. A co v článku kritizoval? Rozdělování obecních peněz na granty, které směřovaly do společností spojených nebo přímo vlastněných předsedou ODS Praha 3 Pavlem Hurdou. Podle žaloby si česky psaný článek v dalekém Bruselu přečetl osm měsíců po jeho zveřejnění manažer romské kapely z Rumunska a rozhodl se na jeho základě zrušit namlouvaný koncert  v Paláci Akropolis, čímž měla vzniknout společnosti Rachot Production výše uvedená škoda.
Po prvním tříhodinovém stání, které se konalo 24. února 2012, bylo další jednání odročeno na neurčito. Podle předsedy senátu je nutné vyslechnout francouzsky mluvícího manažera žijícího v Belgii. Slyšení se konalo 15. ledna 2013 v Bruselu a nyní jsme v napjatém očekávání věcí příštích.
 
A třetím zajícem z klobouku je žaloba na ochranu osobnosti  s odškodněním za nemajetkovou újmu ve výši 100 tisíc korun od bývalého místostarosty za ODS Zdeňka Lochmana. Žalovanými jsou Kauza3.cz a současně občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě. Žalobu jsme si zasloužili za uveřejněné články týkající se způsobu privatizace bytu pana Lochmana, což pan místostarosta nazval mířenou kampaní proti své osobě. V důsledku této kampaně údajně trpí jeho výdělečné poměry, jelikož již nekandidoval v následných komunálních volbách. Zde si dovolím ocitovat část zdůvodnění žaloby „Jako místostarosta poměrně velké městské části měl přiměřený plat ve výši přibližně 60 000 Kč hrubého, v současné době hledá uplatnění a poptává pracovní nabídky, žádná z nich však neobsahuje platové ohodnocení ve stejné výši.“  Přestože soud pro Prahu 3 přijal žalobu již 26. srpna 2010, zatím nemáme nových zpráv o pokračování této kauzy. Zda-li Zdeněk Lochman přeci jen nalezl zaměstnání s přiměřených finančním ohodnocením odpovídající jeho schopnostem a znalostem, nám bohužel není známo.
 
Kromě soudních kauz je třeba zmínit také záležitost týkající se registrace našeho loga Kauza3 na Úřadu pro průmyslové vlastnictví, kterou podalo 13.srpna 2010 občanské sdružení Redemption založené synem Pavla Hurdy Robertem. Po reakci našeho advokáta u výše zmíněného úřadu Robert Hurda první podání stáhl, aby vzápětí podal nový návrh na registraci názvu "KAUZA 3 Občanský zpravodaj Prahy 3". Úřad vydal dne 18. ledna 2012 rozhodnutí ve věci této registrace a vyhověl tak naší námitce, když tento návrh v plném rozsahu zamítl. V rozhodnutí byly zcela jasně a srozumitelně popsány nedobré úmysly Roberta Hurdy, které ho vedly k podání žádosti této registrace.  V současné době běží registrace loga Kauza3 naším sdružením a na závěr dodávám, že Robert Hurda zaregistroval na svoje sdružení Redemption název „ŽIŽKOV nejen SOBĚ“.
 

Související články

Platební rozkaz na Kauzu3.cz vydán

Obvodní soud pro Prahu 3 vydal platební rozkaz o zaplacení částky 38.482,-Kč s příslušenstvím proti Občanskému sdružení Kauza3.cz a zastupiteli za Stranu Zelených PhDr. Martinu Valentovi. Kauza3.cz podá proti tomu platebnímu rozkazu u soudu pro Prahu 3 odpor.pokračování

Palác Akropolis údajně utrpěl ztrátu

Tak se nám v redakční poště objevila další doporučená zásilka od paní advokátky JUDr. Moniky Forejtové s informací, že CNK Palác Akropolis a.s., jejímž jediným akcionářem je radní Pavel Hurda, utrpěla ztrátu.pokračování

Kauza3.cz je pod tlakem další žaloby – žalobcem je místostarosta Zdeněk Lochman

Tak potřetí. Tentokrát přišel úder ze strany místostarosty Lochmana (ODS), který byl především v minulém roce četně zmiňován s podezřelou privatizací svého bytu. Přesněji řečeno – druhého bytu. Celá aféra byla okořeněna skutečností, že Zdeněk Lochman měl privatizaci ve své gesci místostarosty Prahy 3.pokračování

Robert Hurda si chce přivlastnit Kauzu 3

Je konec září, 14 dní před komunálními volbami a toto není apríl. Dne 5.8.2010 bylo založeno občanské sdružení Redemption (z angl. spása, vykoupení, náprava...) Sídlem občanského sdružení je Čajkovského ulice 5/1416, jméno zakladatele sdružení však nikde nenajdete. Vlastně se nic neděje, někdo si založil občanské sdružení, v ČR jich existují desetitisíce.pokračování

Robert Hurda pokračuje ve špinavých praktikách

Počátkem října jsme zveřejnili informaci o svérázném pokusu přivlastnit si logo a název našeho zpravodaje Kauza3.cz. Celá událost vzbudila značný zájem i z toho důvodu, že iniciátorem pokusu je Robert Hurda, tedy syn předsedy místní ODS Pavla Hurdy. A celá věc dále graduje. Mimo jiné i tím, že se pokouší stejným způsobem získat i značku konkurenční strany ...pokračování

Palác Akropolis údajně utrpěl ztrátu II.- Aktualizace

V pondělí 19. března od 13. hodin v 1. patře, místnost č. 111 u Obvodního soudu pro Prahu 3. Tady započne první díl napínavého seriálu, na jehož počátku byl článek s názvem "Svět podle Hurdy". V článku jsem na základě informací přístupných z veřejných zdrojů popsal praktiky zastupitele za ODS Pavla Hurdy. S odstupem času mohu jen konstatovat, že kdybych článek ...pokračování

Robert Hurda nejedná v dobrém úmyslu, rozhodl úřad.

Úřad průmyslového vlastnictví vydal dne 18. ledna 2012 rozhodnutí ve věci registrace označení "KAUZA 3 Občanský zpravodaj Prahy 3", které si podalo 12. října 2010 občanské sdružení Redemption zastupované Robertem Hurdou, jinak to synem magistrátního zastupitele a zastupitele Prahy 3 za ODS Pavla Hurdy. Jablko nespadlo daleko od stromu...pokračování
reklama