Michal Konvička, Demokraté Jana Kasla: Žižkovské postřehy

Michal Konvička, Demokraté Jana Kasla: Žižkovské postřehy

Máme před sebou poslední dny volebního období a tak můžeme začít rekapitulovat. Při zběžném pohledu do rozpočtů MČ Prahy 3 těchto čtyř let nashromáždila radnice finanční schodek svého hospodaření v závratné výši 444,5 milionů korun. A to i přesto, že do radniční kasy v průběhu těchto let přiteklo 2.550 milionů korun za zprivatizované bytové jednotky. Co je opravdu zarážející, že tento výrazně deficitní trend se nezměnil ani po změně koalice, kdy TOP09 se rozešla s ODS a uzavřela koalici s ŽnS a ČSSD. Není to naprostá absence vůle začít hospodařit zodpovědně a nastartovat proces vedoucí k vyrovnanému rozpočtu ?

Sousední čtvrtě jsou již dál
Při  kampani v ulicích se mě mnoho občanů dotazovalo, proč některé žižkovské  ulice vypadají jako tankodrom a jsou vyhlášené koncentrací psích exkrementů. Situace došla tak daleko, že krásná kamenná dlažba ulic a dlážděné chodníky jsou opravovány jen asfaltovými lívanci. Po návštěvě sousedních čtvrtí jako jsou Vinohrady nebo Vršovice musím smutně konstatovat, že tyto městské části jsou už někde mnohem dál. Tak zbědované povrchy chodníků a silnic, jako například v ulicích Víta Nejedlého nebo Bořivojova, zde nenajdete. Praha 3 ustrnula, ba naopak co více, situace se zhoršuje. Žižkov zůstává jen ušmudlanou čtvrtí, kam se díky velkému množství barů a hospod chodí jen zapařit. K tomu přispívá i fakt, že městská policie je tu velmi benevolentní k porušování nočního klidu a nočním výtržnostem.
 
Místostarostové radnice ničí majetek města
S blížícími volbami se stupňuje aktivita kandidujících stran.  Je však téměř neuvěřitelné, že černého výlepu během předvolební kampaně se dopouští politické uskupení (ŽnS), jehož zástupci mají v současnosti jako místostarostové ve své kompetenci pořádek veřejného prostoru a kulturu. Takováto ignorace práva a pravidel v podání placených čelních zástupců radnice vede k závěru, že pravidla platí jen pro někoho resp. že „účel světí prostředky“. Jak potom můžeme chtít od občanů aby respektovali zákony a občanské normy, když právě zvolení zástupci, kteří by měli jít příkladem a stát se určitým vzorem, se chovají jako „pouliční gerila“. Běžně také dochází k přelepování volebním materiálem ŽnS řádně pronajatých sololitových desek jiných politických soupeřů. Jak může volič uvěřit panu Stropnickému, že bude ctít pravidla a zákonnost po případném znovuzvolení do zastupitelstva ?
 
Nešťastná cyklostezka
Před několika týdny byla předána k užívání zrekonstruovaná křižovatka ulic Táboritská-Ondříčkova-Lupáčova. Na rodiče dětí ze ZŠ Lupáčova čekalo nepříjemné překvapení v podobě kompletní změny režimu v ulici Lupáčova.  Objevila se v protisměru nová cyklostezka oddělená od komunikace dvěmi řadami zelených kuželů. Pro rodiče, kteří ráno přivážejí děti do školy autem nastala vážná komplikace v podobě velmi omezené možnosti krátkého zastavení a vystoupení dítěte, prakticky na hranici bezpečí všech zúčastněných.  V průběhu dne se také výrazně snížila průjezdnost křižovatky, což způsobuje stojící kolony aut až do ulice Seifertova a kolony aut v ulici Kubelíkova. Takovéto stavy zde v minulosti nebyly. A to vše kvůli nové cyklostezce v ulici Lupáčova. V kampani jsem strávil v součtu asi 6 hodin rozdáváním letáků právě v blízkosti ulice Lupáčova a tak jsem měl možnost sledovat vytíženost této cyklostezky. Nezahlédl jsem jediného cyklistu, který by ji využil. Nešťastná cyklostezka, nešťastná investice městské části…nakonec nešťastní i chodci, dýchající výfukové plyny popojíždějících aut a kličkujících skrze kolonu.
 
Trhy a psinec na náměstí Jiřího z Poděbrad
Všichni jsme přivítali konání farmářských trhů na „našem“ centrálním náměstí. Jak je však možné, že radnice nedomyslela veškeré dopady na okolí? Stávající stav je totiž takový, že děti jdoucí ráno do základní školy musí kličkovat mezi najíždějícími a couvajícími dodávkami.  Nemluvě o rodičích, kteří přivážejí svoje děti autem. Je jen otázkou času, kdy zde dojde k nějakému neštěstí. A přitom by stačilo, kdyby si radnice si ve smlouvě s provozovatelem podmínila příjezd vozidel trhovců až po 8 hodině.
Radnice vynakládá téměř 10 milionů korun ročně na pořádání různých kulturních akci jako Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní apod. Skutečnost, že si vedení radnice nedovede opatřit pro takovéto akce sponzory, jak je to jinde běžně zvykem, a při výrazně schodkovém rozpočtu hradí vše z obecní kasy, je více než zarážející.   Ovšem pořádat za obecní peníze před kostelem Nejsvětějšího srdce páně akci „Mazlíčci Prahy 3“  už považuji za nedůstojné „genia loci“ a zejména vyhazování našich společných financí oknem.
 
  Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3 za Demokraty Jana Kasla
 
 

www.65demokratujanakasla.cz/praha3/   www.facebook.com/DJKPraha3


Související články

Na Žižkově porcovali medvěda

Na webu naší radnice se objevil článek, ve kterém jsme se dozvěděli, že bylo rozděleno na různé grantové projekty suma ve výši 15 mil korun. Kolik a komu, tedy kompletní seznam šťastných žadatelů včetně přidělených jednotlivých částek však na serveru Prahy 3 nenaleznete.pokračování

Humr, parfém, brýle, vše za obecní peníze

V minulých dnech proběhlo na internetu několik článků o starostce Hujové kterak využívá reprezentační fond radnice. Volby se kvapem blíží, předvolební boj začal a bude pravděpodobně dále gradovat. Samotný fakt, že se jedná o účty z března 2012 naznačuje tak mnohé. pokračování

Hurdův Akropolis prohrál u Nejvyššího soudu v Brně

Téměř po čtyřech letech doputovala kauza článku "Svět podle Hurdy" do své konečné stanice v Brně, kde Nejvyšší soud definitivně zamítl žalobu Paláce Akropolis. Advokátka JUDr. Forejtová zastupující žalobce totiž podala dovolání proti rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 21. ledna 2013, který zamítnutí žaloby vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 potvrdil. ...pokračování

Hurdův Palác Akropolis přijde o 104 tisíc, prohrál soud

Jak jsme čtenáře v uplynulých letech již informovali, občanské sdružení Kauza3 a jednotliví členové sdružení čelí již od roku 2009 různým žalobám. Žaloby byly podány na základě uveřejněných článků v našem zpravodaji, které zevrubně popisovaly a kritizovaly způsoby, jakými zástupci ODS Prahy 3 a především jejich šéf Pavel Hurda, realizovali správu ...pokračování

PF 2013

Robert Hurda nejedná v dobrém úmyslu, rozhodl úřad.

Úřad průmyslového vlastnictví vydal dne 18. ledna 2012 rozhodnutí ve věci registrace označení "KAUZA 3 Občanský zpravodaj Prahy 3", které si podalo 12. října 2010 občanské sdružení Redemption zastupované Robertem Hurdou, jinak to synem magistrátního zastupitele a zastupitele Prahy 3 za ODS Pavla Hurdy. Jablko nespadlo daleko od stromu...pokračování

Hurda stále jediným jednatelem „Praha 3 s.r.o.“

Před více než rokem se konaly komunální volby a mnozí obyvatelé Prahy 3 věřili ve změnu vedení radnice ale především ve změnu způsobu, jakým byla správa věcí veřejných pod jednolitým vedením ODS prováděna. Mnohokrát kritizována byla v minulosti především netransparentnost rozhodovacích procesů a finančních toků. Naprosto pro veřejnost uzavřeným světem byly ...pokračování

Změna na žižkovské radnici se nekoná

Od posledních komunálních voleb uplynuly čtyři měsíce, tedy již dostatečně dlouhá doba. Je na čase položit si otázku, zdali výsledek volebního klání se přenesl také do fungování naší radnice. Bohužel, na rozdíl od smíchovské radnice vládnou na Žižkově staré časy.pokračování

Robert Hurda pokračuje ve špinavých praktikách

Počátkem října jsme zveřejnili informaci o svérázném pokusu přivlastnit si logo a název našeho zpravodaje Kauza3.cz. Celá událost vzbudila značný zájem i z toho důvodu, že iniciátorem pokusu je Robert Hurda, tedy syn předsedy místní ODS Pavla Hurdy. A celá věc dále graduje. Mimo jiné i tím, že se pokouší stejným způsobem získat i značku konkurenční strany ...pokračování

Tři roky s Kauzou3

Dobře si pamatuji večer, kdy jsme se sešli společně s Jirkou Ptáčkem a Mirkem Trejtnarem někdy na začátku září 2007 v hospodě na Žižkově. Důvodem bylo uvedení na svět nového komunálního fenoménu se jménem Kauza3. Pár týdnů před tímto setkáním jsem se shodli, že nikdo z nás nemá chuť rezignovat na stávající poměry na žižkovské radnici. Poměrně rychle ...pokračování

Platební rozkaz na Kauzu3.cz vydán

Obvodní soud pro Prahu 3 vydal platební rozkaz o zaplacení částky 38.482,-Kč s příslušenstvím proti Občanskému sdružení Kauza3.cz a zastupiteli za Stranu Zelených PhDr. Martinu Valentovi. Kauza3.cz podá proti tomu platebnímu rozkazu u soudu pro Prahu 3 odpor.pokračování

Michal Konvička, (DJK): Radnice nad propastí, chybí vize do budoucna

Základním dokumentem každé obce je její rozpočet. A stejně jako u rozpočtů rodinných je nutné jej sestavovat s výhledem na budoucí léta. Zevrubnější pohled na rozpočet MČ Prahy 3 na rok 2014 však vyvolá intenzivní dojem populistického „nakupování občanů-voličů“ a nulové odpovědnosti k budoucnosti. Při pokračování tohoto trendu můžeme očekávat po ...pokračování
reklama